Псалом 135 подібний до попереднього, але його відмінною особливістю є постійно повторюваний рефрен «Бо навіки милість Його». “Милість” звучить в оригіналі як “хесед”. Іноді це слово перекладають як «вірна любов», маючи на увазі вірність Господа Ізраїлю на підставі завіту, яким Бог зв’язав Себе зі Своїм народом. У псалмі 135 перераховані численні благодіяння, надані єврейському народові Господом (Псалтирь 135).

Зміст:

Псалом 135 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 135 українською:

 1. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!
 2. Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя!
 3. Дякуйте Владиці владик, бо навіки Його милосердя!
 4. Тому, хто чуда великі Єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя!
 5. Хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя!
 6. Хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя!
 7. Хто світила великі вчинив, бо навіки Його милосердя!
 8. сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки Його милосердя!
 9. місяця й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки Його милосердя!
 10. Хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки Його милосердя!
 11. і Ізраїля вивів з-між них, бо навіки Його милосердя!
 12. рукою міцною й раменом простягненим, бо навіки Його милосердя!
 13. Хто море Червоне розтяв на частини, бо навіки Його милосердя!
 14. і серед нього Ізраїля перепровадив, бо навіки Його милосердя!
 15. і фараона та війська його вкинув у море Червоне, бо навіки Його милосердя!
 16. Хто провадив народ Свій в пустині, бо навіки Його милосердя!
 17. Хто великих царів повбивав, бо навіки Його милосердя!
 18. і потужних царів перебив, бо навіки Його милосердя!
 19. Сигона, царя амореян, бо навіки Його милосердя!
 20. і Оґа, Башану царя, бо навіки Його милосердя!
 21. і Хто землю їхню дав на спадщину, бо навіки Його милосердя!
 22. на спадок Ізраїлеві, Своєму рабові, бо навіки Його милосердя!
 23. Хто про нас пам’ятав у пониженні нашім, бо навіки Його милосердя!
 24. і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя!
 25. Хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя!
 26. Дякуйте Богу небесному, бо навіки Його милосердя!

Скачати псалом 135 на українській мові картинкою

Скачати псалом 135 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 135 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Аллилуиа

 1. Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
 2. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его.
 3. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его.
 4. Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его.
 5. Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его.
 6. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его.
 7. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его.
 8. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его.
 9. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его.
 10. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы его́, я́ко в век ми́лость Его́,
 11. и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́.
 12. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́.
 13. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́.
 14. И прове́дшему Изра́иля посреде́ его, я́ко в век ми́лость Его.
 15. И истря́сшему фарао́на и си́лу его́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его.
 16. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его.
 17. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его
 18. и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его:
 19. Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́,
 20. и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его.
 21. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его.
 22. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его.
 23. Яко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его.
 24. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его.
 25. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его.
 26. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его.

Скачати псалом 135 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 135 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 135 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 135 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Аллилуиа

 1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 2. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
 3. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
 4. Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
 5. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
 6. утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
 7. сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
 8. солнце — для управления днем, ибо вовек милость Его;
 9. луну и звезды — для управления ночью, ибо вовек милость Его;
 10. поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
 11. и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
 12. рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
 13. разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
 14. и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
 15. и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
 16. провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
 17. поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
 18. и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
 19. Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
 20. и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
 21. и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
 22. в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
 23. вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
 24. и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
 25. дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
 26. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

Скачать псалом 135 на русском языке картинкой (Псалтырь 135)

Скачать псалом 135 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 135

Урочистий зміст псалма 135 передбачає, що приводом написання могла бути подія виняткової важливості, наприклад, побудова та освячення другого Єрусалимського храму.

Його структура свідчить у тому, що у процесі богослужіння він виконувався антифонно, т. е. першу частину кожного вірша, яку вимовляють священиками і левитами, народ відповідав рефреном.

Існує думка, що псалом 135, який оспівував милість Господа до єврейського народу, був одним з найулюбленіших піснеспівів на народних релігійних святах. Його ще називають «Великим галлелем», тобто великим хвалебним «алілуйним» співом.

Коли і для чого читають Псалом 135 (когда и для чего читают)

У храмі текст псалма 135 читається (співається) старослов’янською мовою як урочистий спів, званий «полієлей» (найбільш урочиста частина Всенощного чування або святкової утрені) перед співом канону відразу після попереднього псалма.

Обидва псалми називаються поліелейними тому, що вони співаються під час здійснення поліелію на великих святах. За Статутом належить співати їх повністю. Як правило, співаються лише чотири вірші з них чи трохи більше.

У тексті підкреслюється, що у кожному конкретному прояві прихильності ми маємо бачити милість Всевишнього, яка незмінна.

Вдома псалом 135 читають українською мовою або на русском языке в таких випадках:

Тлумачення псалма 135 – що означають слова молитви (Псалтирь 135 толкование)

Псалом 135 – це славна пісня Господу. Рефрен «бо повік милість Його» повторюється двадцять шість разів і має на увазі, що милості Господа стосовно Свого народу з такою ж постійністю повторюються і зростають до нескінченності.

Щоб краще зрозуміти глибинний сенс, слід розібрати тлумачення псалма за кожним віршем:

 • Вірш 1-3: звучить заклик славити Бога Ізраїлю, який понад усіх богів і панує над усіма володарями неба та землі.
 • Вірш 4-9: Ми повинні славити Господа за прояви Його влади та мудрості. Він творить великі чудеса. Незвичайний їхній задум. Господь створив небо та сушу, придатну для життя людини, і в цьому вияв Його милості до людей навіки. Він створив сонце, місяць та зірки, розділивши їх володарювання (на день і ніч).
 • Вірш 10-22: Господь вивів народ Ізраїлю з Єгипту, проклавши шлях через Червоне море. Це стало дивом милості. Дорога для ізраїльтян перетворилася на могилу для їхніх переслідувачів. Господь провів народ через пустелю протягом сорока років, творячи чудеса. Він змістив чи прогнав правителів, звільнивши місце Своєму народові і давши йому у спадок добрі землі.
 • Вірш 23-26: звучить славослів’я на адресу вічної Божої милості. Псалом завершується закликом прославлення Господа.

Читайте також інші Псалми з Кафизми 19