Справжня віра і відданість Всевишньому творить чудеса. Псалом 138 висловлює всі почуття праведника до Господа. Кожен рядок молитви сповнений благоговінням і захопленням (Псалтирь 138).

Зміст:

Псалом 138 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 138 українською:

 1. Господи, випробував Ти мене та й пізнав,
 2. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека.
 3. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш,
 4. бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все!
 5. Оточив Ти мене ззаду й спереду, і руку Свою надо мною поклав.
 6. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю!
 7. Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця?
 8. Якщо я на небо зійду, то Ти там, або постелюся в шеолі ось Ти!
 9. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря,
 10. то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя!
 11. Коли б я сказав: Тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене,
 12. то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота як світло!
 13. о Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі матері моєї,
 14. Прославляю Тебе, що я дивно утворений! Дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про це!
 15. І кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі!
 16. Мого зародка бачили очі Твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було…
 17. Які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як побільшилося їх число,
 18. перелічую їх, численніші вони від піску! Як пробуджуюся, то я ще з Тобою.
 19. Якби, Боже, вразив Ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітесь від мене!
 20. Вони називають підступно Тебе, Твої вороги на марноту пускаються!
 21. Отож, ненавиджу Твоїх ненависників, Господи, і Твоїх заколотників бриджусь:
 22. повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами!…
 23. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, досліди Ти мене, і пізнай мої задуми,
 24. і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь!

Скачати псалом 138 на українській мові картинкою

Скачати псалом 138 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 138 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
В коне́ц Дави́ду, псало́м Заха́риин в разсе́янии.

 1. Го́споди, искуси́л мя еси́ и позна́л мя еси́. Ты позна́л еси́ седа́ние мое́ и воста́ние мое́.
 2. Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя́ издале́ча:
 3. стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты еси́ изсле́довал, и вся пути́ моя́ прови́дел еси́.
 4. Яко несть льсти в язы́це мое́м: се, Го́споди, Ты позна́л еси́.
 5. Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и положи́л еси́ на мне ру́ку Твою́.
 6. Удиви́ся ра́зум Твой от мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему́.
 7. Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от лица́ Твоего́ ка́мо бежу́?
 8. Аще взы́ду на не́бо – Ты та́мо еси́, а́ще сни́ду во ад – та́мо еси́.
 9. Аще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в после́дних мо́ря –
 10. и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя и удержи́т мя десни́ца Твоя́.
 11. И рех: еда́ тма попере́т мя, и нощь просвеще́ние в сла́дости мое́й?
 12. Яко тма не помрачи́тся от Тебе́, и нощь, я́ко день, просвети́тся, я́ко тма ея́, тако и свет ея́.
 13. Яко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́.
 14. Испове́мся Тебе́, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́.
 15. Не утаи́ся кость моя́ от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и соста́в мой в преиспо́дних земли́.
 16. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й вси напи́шутся, во днех сози́ждутся и никто́же в них.
 17. Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их.
 18. Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и еще есмь с Тобо́ю.
 19. Аще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие крове́й, уклони́теся от мене́.
 20. Яко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя́.
 21. Не ненави́дящыя ли Тя, Го́споди, возненави́дех, и о вразе́х Твои́х иста́ях?
 22. Соверше́нною не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми.
 23. Искуси́ мя, Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́,
 24. и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на путь ве́чен

Скачати псалом 138 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 138 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 138 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 138 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
К исполнению, Давида. Псалом Заха́рии, в разсеянии.

 1. Господи, Ты испытал меня и познал меня: Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю;
 2.  Ты разумеешь помышления мои издали.
 3. Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 4. Еще нет слова на языке моем, — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 5. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 6. Дивно для меня ведение Твое, — высоко, не могу постигнуть его!
 7. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 8. Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты.
 9. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, —
 10. и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 11. Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 12. но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 13. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 14. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 15. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 16. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 17. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 18. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 19. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 20. Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 21. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 22. Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 23. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 24. и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.

Скачать псалом 138 на русском языке картинкой (Псалтырь 138)

Скачать псалом 138 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 138

Автором хвалебної пісні є цар Давид, за написом. Єрусалим став духовною столицею у момент переміщення Кіота Завіту до міста. Це була справжня чудова подія для юдейського народу. Усі жителі релігійної столиці були натхнені дійством. Це і стало головною причиною написання пророчого тексту.

Коли і для чого читають Псалом 138 (когда и для чего читают)

Віруючі читають псалом 138 у таких випадках:

 • Якщо встав на неправильний шлях;
 • Щоб очистити совість і душу;
 • Допомога у важких ситуаціях, якщо не знаходиш правильного виходу;
 • Для виправлення поведінки та думок.

Правила читання

Суворих правил читання псалма 138 немає. Багато віруючих навчають рядки напам’ять, зачитують зі збірки Псалтир. Молитву читають серед тижня українською мовою або на русском языке.

Тлумачення псалма 138 – що означають слова молитви (Псалтирь 138 толкование)

Пропонуємо до вашої уваги тлумачення хвалебної пісні псалма 138:

 • Вірші 1-3: Господь дізнався Давида, пережив його всіма труднощами. Давид залишився вірним собі та Господеві. Всевишній знає про псалмоспівця все: його вдача, події, думки. Він розуміє царя навіть здалеку.
 • Вірші 4-6: Давид може тільки подумати, а Бог уже розуміє його наміри. Описуються знання Господа.
 • Вірші 7-12: Всюдисущість Господа висловлена ​​риторичними запитаннями та фразами. Давид розуміє, що Господь скрізь: у кожному його зітханні та кроці. Весь Всесвіт йому підвладний. Рука Господа – це сила, що направляє. Для Бога і ніч і день світлі. Він бачить усе, що відбувається землі.
 • Вірші 13-16: Давид розповідає про те, що Бог зіткав його з тканини, нитки якої продумані до досконалості. Кожна має свою функцію. Діяння Господні чудові.
 • Вірші 17-18: Описуються думки та дії Господні. Його думи та плани. Давид вказує на те, що навіть під час сну та відпочинку він захищений крилом Божим.
 • Вірші 19-22: Неприйняття гнівних слів безбожних про Господа. А Давид ставиться до Бога з якимось благоговінням. Нечестиві для псалмоспівця вороги та зрадники.
 • Вірші 23-24: Молитва Давида Богові. Навіть якщо цар ступить на неправильний шлях, Всевишній спрямує його на істинний шлях віри.

Читайте також інші Псалми з Кафизми 19