Друкувати
Серед величезної кількості людей, які живуть зараз і жили колись, не знайти двох однакових, тому не дивно, що не завжди вдається дійти порозуміння. За всю історію людства завжди були вороги, які лихослів’ям та недобрими справами намагалися створити іншим проблеми. Таким людям цар Давид написав псалом 108 “Помста ворогам”, де описав усі свої почуття до ворогів.

Зміст:

Псалом 108 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 108 українською:
Начальнику хору, Псалом Давида.

 1. Боже слави моєї, не будь мовчазливий,
 2. бо мої вороги порозкривали на мене уста нечестиві та пельки лукаві, язиком неправдивим говорять зо мною!
 3. І вони оточили мене словами ненависти, і без причини на мене воюють,
 4. обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них,
 5. вони віддають мені злом за добро, і ненавистю за любов мою!
 6. Постав же над ним нечестивого, і по правиці його сатана нехай стане!
 7. Як буде судитись нехай вийде винним, молитва ж його бодай стала гріхом!
 8. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере!
 9. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою!
 10. І хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував!
 11. Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю!
 12. Щоб до нього ніхто милосердя не виявив, і бодай не було його сиротам милости!
 13. Щоб на знищення стали нащадки його, бодай було скреслене в другому роді ім’я їхнє!
 14. Беззаконня батьків його хай пам’ятається в Господа, і хай не стирається гріх його матері!
 15. Нехай будуть вони перед Господом завжди, а Він нехай вирве з землі їхню пам’ять,
 16. ворог бо не пам’ятав милосердя чинити, і напастував був людину убогу та бідну, та серцем засмучену, щоб убивати її!
 17. Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло! і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього!
 18. Зодягнув він прокляття, немов свою одіж, просякло воно, як вода, в його нутро, та в кості його, мов олива!
 19. Бодай воно стало йому за одежу, в яку зодягнеться, і за пояс, що завжди він ним підпережеться!
 20. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло!
 21. А Ти Господи, Владико, зо мною зроби ради Ймення Свого, що добре Твоє милосердя, мене порятуй,
 22. бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі!…
 23. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана я відкинений!
 24. Коліна мої знесилилися з посту, і вихудло тіло моє з недостачі оливи,
 25. і я став для них за посміховище, коли бачать мене, головою своєю хитають…
 26. Поможи мені, Господи, Боже мій, за Своїм милосердям спаси Ти мене!
 27. І нехай вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив!
 28. Нехай проклинають вони, Ти ж поблагослови! Вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а раб Твій радітиме!
 29. Хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату!
 30. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа, і між багатьма Його славити буду,
 31. бо стоїть на правиці убогого Він для спасіння від тих, хто осуджує душу його!

Скачати псалом 108 на українській картинкою

Скачати псалом 108 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 108 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Щоб донести глибинний зміст тексту псалма 108, благання віруючих до Господа, у храмах його читають під час богослужіння церковнослов’янською (старослов’янською) мовою.
В конец, псалом Давиду.

 1. Боже, хвалы моея не премолчи,
 2. яко уста грешнича и уста льстиваго на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым,
 3. и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туне.
 4. Вместо еже любити мя, оболгаху мя, аз же моляхся,
 5. и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое.
 6. Постави на него грешника, и диавол да станет одесную eго.
 7. Внегда судитися eму, да изыдет осужден, и молитва eго да будет в грех.
 8. Да будут дние eго мали, и епископство eго да приимет ин:
 9. да будут сынове eго сири, и жена eго вдова:
 10. движущеся да преселятся сынове eго и воспросят, да изгнани будут из домов своих.
 11. Да взыщет заимодавец вся, елика суть eго, и да восхитят чуждии труды eго.
 12. Да не будет eму заступника, ниже да будет ущедряяй сироты eго.
 13. Да будут чада eго в погубление, в роде едином да потребится имя eго.
 14. Да воспомянется беззаконие отец eго пред Господем, и грех матере eго да не очистится.
 15. Да будут пред Господем выну и да потребится от земли память их.
 16. Занеже не помяну сотворити милость, и погна человека нища и убога, и умилена сердцем умертвити.
 17. И возлюби клятву, и приидет eму, и не восхоте благословения, и удалится от него.
 18. И облечеся в клятву яко в ризу, и вниде яко вода во утробу eго, и яко елей в кости eго.
 19. Да будет eму яко риза, в нюже облачится, и яко пояс, имже выну опоясуется.
 20. Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавая на душу мою.
 21. И ты, Господи, Господи, сотвори со мною имене ради Твоего, яко блага милость Твоя.
 22. Избави мя, яко нищ и убог есмь аз, и сердце мое смятеся внутрь мене.
 23. Яко сень, внегда уклонитися ей, отъяхся, стрясохся яко прузи.
 24. Колена моя изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елеа ради.
 25. И аз бых поношение им, видеша мя, покиваша главами своими.
 26. Помози ми, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей,
 27. и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил еси ю.
 28. Прокленут тии, и Ты благословиши, востающии на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится.
 29. Да облекутся оболгающии мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждею, студом своим.
 30. Исповемся Господеви зело усты моими, и посреде многих восхвалю Его,
 31. яко предста одесную убогаго, еже спасти от гонящих душу мою.

Скачати псалом 108 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 108 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 108 текст на русском языке читать

Спілкування з Господом не завжди можливе для віруючого під час храмових богослужінь. Однак це не означає, що йому не дозволено звертати до Бога свою молитву. Щоб слова псалма 108 дійшли до самого серця того, хто молиться, його можна читати російською мовою в домашніх умовах:
К исполнению Псалом Давида.

 1. Боже, на хвалу мою не промолчи!
 2. Ибо уста грешника и уста коварного против меня отверзлись, наговорили на меня языком коварным,
 3. и словами ненависти окружили меня, и воевали со мной без причины.
 4. Вместо любви ко мне клеветали на меня, а я молился;
 5. и воздали мне злом за добро и ненавистью за любовь мою.
 6. Поставь над ним грешника, и клеветник да станет справа от него,
 7. когда будет он судиться, да выйдет осуждённым, и молитва его да будет в грех.
 8. Да будут дни его кратки, и должность его да примет другой;
 9. да будут сыновья его сиротами, и жена его – вдовою;
 10. скитаясь, да переселятся сыновья его и нищенствуют, да будут изгнаны из развалин своих.
 11. Да взыщет заимодавец всё, что есть у него, и пусть разграбят чужие труды его;
 12. да не будет у него заступника, и да не будет милующего сирот его;
 13. пусть родятся дети его на погибель, в одном поколении да изгладится имя его.
 14. Да воспомянется беззаконие отцов его пред Господом, и грех матери его да не изгладится;
 15. да будут пред Господом всегда, и да истребится с земли память о них
 16. за то, что не подумал он оказать милость и преследовал человека бедного, и нищего, и сокрушённого сердцем, чтобы умертвить его.
 17. И возлюбил он проклятие, и оно придёт к нему, и не восхотел благословения, и оно удалится от него.
 18. И оделся он проклятием, как одеждой, и вошло оно, как вода, во внутренности его и, как елей, – в кости его;
 19. да будет она ему как одежда, в которую он облачается, и как пояс, которым всегда опоясывается.
 20. Это – участь клевещущих на меня от Господа и говорящих злое на душу мою.
 21. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною ради имени Твоего, ибо благо – милость Твоя.
 22. Избавь меня, ибо нищ и беден я, и сердце моё смущено во мне.
 23. Как тень, когда уклоняется она, я исчез, стряхнули меня, как саранчу;
 24. колени мои ослабели от поста, и плоть моя изменилась, ибо нет елея.
 25. И я стал поношением для них: увидели меня, покачали головами своими.
 26. 26 Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей,
 27. и да познают, что это – Твоя рука и Ты, Господи, соделал это.
 28. Проклянут они, а Ты благословишь; восстающие на меня да постыдятся, раб же Твой возвеселится.
 29. Пусть оденутся клевещущие на меня в стыд и да облекутся, как одеждой, позором своим.
 30. Я усердно прославлю Господа устами моими и посреди многих восхвалю Его,
 31. ибо предстал Он справа от бедного, чтобы спасти от гонителей душу мою.

Скачать псалом 108 на русском языке картинкой (Псалтырь 108)

Скачать псалом 108 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 108

Життя Давида, майбутнього царя Юдеї та Ізраїля, ніколи не було простим. За тисячу років до нашої ери йшли ті самі міжусобні війни, брат йшов на брата, а вбивство ворога вважалося почесним. А Давид жив чесно і звертався до Бога з проханням покарати своїх ворогів. За царювання Саула, попередника Давида, у останнього не раз була можливість зайняти престол. Якби Давид убив Саула, то став царем раніше, але ніколи він навіть руки не підняв на нього.

В основу псалма Давида 108 лягла 28 глава Повторення Закону, де описані прокляття. Можливо, що всі слова написані для єврея Доїка, який зрадив не лише Давида, а й 300 священиків, ніж прирік їх на смерть.

Коли і для чого читають Псалом 108 (когда и для чего читают)

Дрібні недомовки чи сварки можуть відбуватися щодня, навіть незнайома людина може стати причиною неприємностей чи зіпсованого настрою, однак це не привід звертатися до псалму 108.

Важливо розуміти, що прокляття дуже сильні і небезпечні, неправильне їх використання може спричинити лихо на того, хто їх вимовляє.

На суд Божий слід віддавати людину, читаючи псалом 108, якщо вона грішить:

 • веде себе неналежно, ображає, блюзнить;
 • не хоче мирно вирішити конфлікт;
 • не прислухається до слів священнослужителів.

Правила читання

Перше, що потрібно зробити перед прочитанням псалма 108 – заспокоїтись. Для цього можна прочитати “Отче наш“. Лише в спокої можна оцінити, чи заслуговує людина тих прокльонів, які будуть йому уготовані. Важливо розуміти, що лише Бог вирішуватиме, чи заслуговує на ворог покарання, і якщо він невинний, всі жахи повернутися до того, хто їх наслав.

Псалом 108 можна знайти в молитвослові, так як це не псування – читаючи його, людина віддає суд Богові, а не вершить його сама. І все ж таки звертатися до цього тексту не можна в неділю і в християнські свята.

Тлумачення псалма 108, що означають слова молитви (Псалтирь 108 толкование)

Слова псалма 108 українською мовою або російською містять не тільки почуття читача, але й прокляття на адресу його ворога. Багато в чому ці жахливі прокляття збулися для недругів Давида, тому його вважають пророчим.

300 священиків були страчені, річки крові текли в цей час, як і описував Давид. Таке саме відбувалося й за часів гоніння на послідовників Ісуса Христа. Сирітство дітей і вдовство дружин, покарання та біди, які посилає Давид у псалмі своїм ворогам, багато хто намагається використати на свою користь. Але не можна забувати про пророчу силу цих слів, прирікати людей на страждання даремно.

Інші Псалми з Кафизми 15

Рейтинг: 5 - 8 Голосов