Збірка Псалтир має кілька частин. Частина малий галел закінчується якраз молитвою псалом 134. Це релігійні гімни, які закінчуються словом «алілуйя». Текст псалма 134 є сполучною частиною молитов 133 і 135. Хвалебні пісні спрямовані на хвалу Господу, щоб бути вдячним йому день у день (Псалтирь 134).

Зміст:

Псалом 134 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 134 українською:

 1. Хваліте Господнє Ім’я, хваліте, Господні раби,
 2. що стоїте в домі Господньому, на подвір’ях дому нашого Бога!
 3. Хваліть Господа, бо добрий Господь, співайте Іменню Його, бо приємне воно,
 4. бо вибрав Господь собі Якова, Ізраїля на власність Свою!
 5. Знаю бо я, що Господь і Владика наш більший від богів усіх!
 6. Все, що хоче Господь, те Він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах!
 7. Підіймає Він хмари від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер з запасів Своїх.
 8. Він позабивав перворідних Єгипту, від людини аж до скотини.
 9. Він послав між Єгипет ознаки та чуда, на фараона і на рабів всіх його.
 10. Він уразив багато народів, і потужних царів повбивав:
 11. Сигона, царя амореян, і Оґа, Башану царя, та всіх ханаанських царів.
 12. І Він дав їхню землю спадщиною, на спадок Ізраїлеві, Своєму народові.
 13. Господи, Ймення Твоє віковічне, Господи, пам’ять Твоя з роду в рід!
 14. Бо буде судити Господь Свій народ, та змилосердиться Він над Своїми рабами.
 15. Божки людів то срібло та золото, діло рук людських:
 16. вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать,
 17. мають уші й не чують, в їхніх устах нема віддиху!
 18. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає!
 19. Доме Ізраїлів, благословіть Господа! Аароновий доме, благословіть Господа!
 20. Доме Левіїв, благословіть Господа! Хто боїться Господа, благословіть Господа!
 21. Благословенний Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі! Алілуя!

Скачати псалом 134 на українській мові картинкою

Скачати псалом 134 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 134 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Аллилуиа

 1. Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 2. стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего.
 3. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его, я́ко добро́:
 4. я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́.
 5. Яко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги.
 6. Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах.
 7. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х.
 8. И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́.
 9. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ его́.
 10. И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки:
 11. Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска,
 12. и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м.
 13. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род:
 14. я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится.
 15. И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих.
 16. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят,
 17. у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их.
 18. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня.
 19. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода.
 20. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 21. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Скачати псалом 134 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 134 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 134 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 134 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Аллилуиа

 1. Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 2. стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 3. Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 4. ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 5. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 6. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 7. возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 8. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 9. послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 10. поразил народы многие и истребил царей сильных:
 11. Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 12. и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 13. Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 14. Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 15. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих:
 16. есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; Твоей.
 17. есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 18. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 19. Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 20. Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 21. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!

Скачать псалом 134 на русском языке картинкой (Псалтырь 134)

Скачать псалом 134 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 134

Вважається, що хвалебна пісня написана під час відродження Другого Єрусалимського храму. Це важлива подія для єврейського народу.

Коли і для чого читають Псалом 134 (когда и для чего читают)

Розглянемо тлумачення псалма 134. Для цього розберемо його за віршами:

 • Вірші 1-4: Хваліть Господа за будь-якої нагоди. Автор спонукає всіх до псалмоспіву. Народ Ізраїлю покликаний вихваляти Всевишнього.
 • Вірші 5-8: Господь великий на морі та на суші. Божа сила велика, може змішувати вогонь та воду. Якщо віри немає або вона слабка, то Господь може не чути молитви, не реагувати на страждання. Він понад усіх євреїв.
 • Вірші 9-12: Звучить історія створення Ізраїлю, всі його злети та падіння, війни та радості.
 • Вірші 13-14: Пророцтва звучать, які розповідають про могутність Всевишнього.
 • Вірші 15-18: Автор описує марність інших богів. Адже вони створені за людською подобою.
 • Вірші 19-21: Співак знову закликає мешканців Ізраїлю та інших людей хвалити Господні справи.

Читайте також інші Псалми з Кафизми 19