Друкувати
Як і інші хвалебні пісні, псалом 102 – це особливе молитовне слово про життя земне, яке Господь дає кожному з нас. Він має свою пару – псалом 103, де описується духовний зв’язок із Богом. Автором творів вважається цар Давид. У єврейському варіанті Біблії не варто його авторство, але воно вказується у Септуагінті та Вульгаті.

Зміст:

Не всі віруючі добре сприймають на слух церковнослов’янську мову. Тому в храм можна брати Псалтир і читати псалом 102 українською мовою (або мовою якою вам зручно).

Псалом 102 українською текст молитви (Псалом Давида.)

 1. Благослови, душе моя, Господа і, уся істото моя, – Ім’я святе Його.
 2. Благослови, душе моя, Господа і не забувай усіх добрих Його нагород.
 3. Він прощає всі беззаконня твої, оздоровляє всі твої хвороби.
 4. Він визволяє твоє життя від тління, Він вінчає тебе милосердям і щедрістю.
 5. Він наповняє твоє бажання добром, і молодість твоя буде оновлена – мов у орла.
 6. Господь виявляє милість і суд усім скривдженим.
 7. Він відкрив Мойсеєві дороги Свої, а синам Ізраїлевим – бажання Свої.
 8. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий.
 9. Не назавжди буде Його гнів, не вічним буде Його обурення.
 10. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашими беззаконнями.
 11. Бо як небо високо над землею, так Господь непорушно поставив милість Свою над тими, хто боїться Його.
 12. Як віддалений схід від заходу, так віддалив Він наші беззаконня від нас.
 13. Як батько милує синів, так Господь виявив милість до тих, які бояться Його.
 14. Адже Йому відомо, із чого ми створені: пам’ятай, що ми – порох!
 15. Людина – її дні, як трава; вона зацвіла, наче польова квітка,
 16. однак пронісся вітер над нею – і її більше не буде, і місця її вже не впізнати.
 17. Господнє ж милосердя від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і праведність Його – на синах синів,
 18. які зберігають Його завіт і пам’ятають про Його заповіді, щоб виконувати їх.
 19. Господь встановив Свій престол на небі, і Його царство над усім володіє.
 20. Благословіть Господа, усі ангели Його, міцні силою, – ви, які виконуєте слово Його, прислухаючись до голосу слів Його.
 21. Благословіть Господа, усі сили Його, слуги Його, що виконуєте волю Його.
 22. Благословіть Господа, усі діла Його, на кожному місці, – де влада Його. Благослови, душе моя, Господа.

Скачати псалом 102 на українській картинкою

Скачати псалом 102 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 102 на церковнославянском с ударениями

 1.  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его.
 2. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его,
 3. очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,
 4. избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,
 5. исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́.
 6. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым.
 7. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:
 8. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив.
 9. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет,
 10. не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам.
 11. Яко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его.
 12. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша.
 13. Якоже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́.
 14. Яко той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́.
 15. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,
 16. я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́.
 17. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его,
 18. и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́.
 19. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет.
 20. Благослови́те Го́спода вси Ангели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его.
 21. Благослови́те Го́спода вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щии во́лю Его.
 22. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его, на вся́ком ме́сте влады́чества Его, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Скачати псалом 102 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 102 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 102 текст на русском языке читати

 1. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.
 2. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
 3. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
 4. избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
 5. насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
 6. Господь творит правду и суд всем обиженным.
 7. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым — дела Свои.
 8. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:
 9. не до конца гневается, и не вовек негодует.
 10. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:
 11. ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его;
 12. как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;
 13. как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
 14. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть.
 15. Дни человека — как трава; как цвет полевой, так он цветет.
 16. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.
 17. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его,
 18. и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.
 19. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.
 20. Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его;
 21. благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;
 22. благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!

Скачати псалом 102 на русском языке картинкою

Скачати псалом 102 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 102

Всі псалми зібрані в одній книзі Псалтиря. Деякі є творами одного автора, вони вважаються парними, чудово перегукуються і доповнюють одне одного.

У будь-якому перекладі Біблії є згадки про те, що Псалом 102 був царем Давидом. Коли і за яких обставин було створено божественний текст, невідомо. Кажуть, що цар писав лише у спокійний мирний час, який випадав не так часто. Можливо, він писав тексти вже на зорі свого правління.

Коли, для чого, і в яких випадках читають Псалом 102 (когда и для чего читают)?

Зачитується текст під час вечірньої суботньої служби або ранкової недільної. Текст молитви українською мовою псалом 102 читається з особливим настроєм, душевно та святково. У хвалебній пісні висловлюється вся подяка Господу. Текст читається під час ранкових та вечірніх молитовних читань.

Іноді вони використовуються в різних життєвих ситуаціях:

 • При гострих захворюваннях;
 • Якщо жінка хоче виносити та народити здорову дитину;
 • За гінекологічних проблем у жінок.
 • Але головне питання – навіщо ж читають псалом 102? Найважливіше – подякувати Господу за те, що ви вже маєте, за його любов і милість до світу.

Тлумачення псалма 102

Кожен рядок пісні наповнений хвалебними вигуками.

 1. Вірші з 1 по 5. Пісні розповідають про те, наскільки прекрасні діяння Господні. Кожне слово вихваляє Бога і все те, що він робить для людства: нагороджує здоровими дітьми, зціляє від фізичних та душевних недуг, дарує блага, милує, надає сили.
 2. Вірші з 6 по 7. Текст свідчить про Божий закон, який було дано єврейському та християнському народу. Сам закон про любов і турботу, як треба жити у світі.
 3. Вірші з 8 по 13. Гнів Господа недовгий, після покарання за провину завжди настає його милість та прощення. Щоб показати всю нескінченність і глибину милості Божої, Давид використовує різні порівняння з явищами природи, де показується вся сила Господа.
 4. Вірші з 14 по 19. Люди, як пил або як квіти, які сьогодні розцвітають, а завтра в’януть. А Бог великий перед будь-якою людиною.
 5. Вірші з 20 до 22. Звернення до хвали Господа.

Інші Псалми з Кафизми 14

Рейтинг: 5 - 7 Голосов