Друкувати
Молитву вірую “Символ віри” читають при хрещенні (на хрестини, на хрещення дитини, молитва яку читають хрещені батьки), щоб діти були захищені божественної силою. Завдання для хрещеної матері і батька – вивчити напам’ять, а потім прочитати її. Символ Віри – одна з найголовніших православних молитов, її текст розкриває сенс того, у що необхідно вірити православному християнинові. Читати текст молитви вірую та слухати аудіо можна на цій сайті.

Зміст:

молитва вірую на хрестини текст

молитва вірую на хрестини

Вірую молитва Греко Католицька (Символ віри, вірою текст молитви)

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками – світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком.

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ізходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий, рівнославимий, що говорив через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресення мертвих і життя будочого віку. Амінь.

Молитва Вірую Греко Католицька скачати картинкою

молитва Вірую Греко Католицька картинка
молитва Вірую Греко Католицька картинка скачати, (скачати у високій якості).

Слухати аудіо (mp3) молитви Вірую українською мовою

Скачати аудіо молитви Вірую mp3 скачать

Вірую молитва на Старославянском (церковнославянском)

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя,
Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы,
и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день
по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго,
Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.

Молитва вірую: текст, аудіо, картинка Молитва вірую на церковнославянском картинка (скачати)

Молитва верую текст на русском (Символ веры) с ударениями на церковно-славянском (для крестной)

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва Символ Веры на церковно-славянском с ударениями Молитва Символ Веры на церковно-славянском с ударениями картинка (скачать)

Коли потрібно читати Молитва вірую (Символ віри)

Читайте цю молитву Вірую тоді, коли відчуваєте що ваша віра похитнулася, коли ви раптом перестаєте вірити у вищі добро і світло. Вона вбереже вас від безвір’я і всіляких спокус, виступаючи таким собі щитом.

Рейтинг: 4.8 - 30 Голосов