Друкувати
Молитву вірую “Символ віри” читають при хрещенні (на хрестини, на хрещення дитини, молитва яку читають хрещені батьки), щоб діти були захищені божественної силою. Завдання для хрещеної матері і батька – вивчити напам’ять, а потім прочитати її. Символ Віри – одна з найголовніших православних молитов, її текст розкриває сенс того, у що необхідно вірити православному християнинові. Читати текст молитви вірую та слухати аудіо можна на цій сайті.

Зміст:

молитва вірую на хрестини текст

молитва вірую на хрестини

Вірую молитва Греко Католицька (Символ віри, вірою текст молитви)

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками – світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком.

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ізходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий, рівнославимий, що говорив через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресення мертвих і життя будочого віку. Амінь.

Молитва Вірую Греко Католицька скачати картинкою

молитва Вірую Греко Католицька картинка
молитва Вірую Греко Католицька картинка скачати, (скачати у високій якості).

Слухати аудіо (mp3) молитви Вірую українською мовою

Скачати аудіо молитви Вірую mp3 скачать

Вірую молитва на Старославянском (церковнославянском)

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя,
Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы,
и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день
по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго,
Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.

Молитва вірую: текст, аудіо, картинка Молитва вірую на церковнославянском картинка (скачати)

Молитва верую текст на русском (Символ веры) с ударениями на церковно-славянском (для крестной)

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва Символ Веры на церковно-славянском с ударениями Молитва Символ Веры на церковно-славянском с ударениями картинка (скачать)

Коли потрібно читати Молитва вірую (Символ віри)

Читайте цю молитву Вірую тоді, коли відчуваєте що ваша віра похитнулася, коли ви раптом перестаєте вірити у вищі добро і світло. Вона вбереже вас від безвір’я і всіляких спокус, виступаючи таким собі щитом.

Молитви на хрещення дитини (Яку молитву читають хрещені батьки під час хрещення дитини)

Хрещення – перша і найважливіша подія у житті дитини. Згідно з церковними обрядами, таїнство Хрещення має відбуватися через тиждень після пологів на 8-й та 40-й день від народження малюка. Але, в принципі, батьки можуть самостійно обирати час для проведення обряду.

Яку молитву читають хрещені батьки під час хрещення дитини

Молитви на хрещення дитини

Для обряду причастя дитини до Православної Церкви необхідні майбутні духовні наставники (хрещені батьки), вважається, що хрещені – духовні батьки. На них лежить відповідальність за нього перед Господом. У людей має бути щире бажання опікуватися немовлям протягом його життя. Велике значення має вибір хрещених, оскільки на їхніх плечах лежатиме серйозна відповідальність.

При виборі хрещених батьків Церква зобов’язує дотримуватись наступних правил:

 • хрещені мають бути православними віруючими;
 • мати – старше 13 років;
 • батько – старше 15 років;
 • не можуть перебувати у шлюбі, кровному родству (пояснення: куми для однієї дитини яку хрестять не можуть бути між собою одруженими, так само, як і майбутнє подружжя, тому що кумівство – це духовне родство і шлюб між кумами є “духовним кровозмішанням”).

Молитовні тексти важливо як знати напам’ять, так і розуміти їх значення. Під час обряду їх вимовляє священик, тому можна просто пошепки повторювати слова за ним. Дитині не обов’язково мати двох хрещених. Достатньо хрещеної матері для дівчинки, батька – хлопчику.

При хрещенні дитини читається 3 основні молитви: “Отче наш“, “Богородице, Діво, радуйся“, потім батюшка дає сигнал про прочитання “Символу віри”.

Молитва” Отче наш”

Перша і найголовніша молитва “Отче наш”, у ній відбувається звернення до Бога, щоб він допоміг впоратися з існуючими спокусами, дав усе, що потрібне для життя і пробачив гріхи.

Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.

Вірую молитва на хрестини “Символ віри”

Наступна сильна і обов’язкова молитва під час хрищення – “Символ віри” читаємо цей текст вище на цій сторінці. Бажано вивчити її напам’ять, у крайньому випадку, допустиме читання з аркуша. Ця молитва містить усе православне віровчення у вигляді коротких формулювань, тобто у що вірують християни, що це означає, до чого спрямоване або з якою метою вони в це вірять.

12 основних твердженнь молитви звучать так — “Вірую в”:

 • Бога;
 • Ісуса Христа — сина Божого;
 • Святого Духа, який зійшов з небес;
 • розп’яття, за порятунок людини;
 • воскреслого на третій день;
 • увійшов на небо;
 • прийшов, для того щоб судити і мертвих, і живих;
 • Святого Духа, від батька прийшов;
 • щасливу майбутнє життя;
 • їВселенську єдину церкву;

а також “Вірую і”: сповідую одне хрещення, адже перейти до іншої віри великий гріх;
очікую, що мертві воскреснуть.

І в давній Церкві, і в наступні часи знання молитви “Символ віри” було необхідною умовою для того, щоб прийти до Хрещення.

Молитва “Богородице Діво, радуйся”

Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою; благословенна Ти між жінками і благословен плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Додаткові молитви під час хрещення, які потрібно знати

Незалежно, це хрестини хлопчика чи дівчинки, хрещеним також треба знати молитву Святого Духа “Царю Небесний” та Пресвятої Богородиці “Достойно є воістину”.

Молитва святому Духу “Царю Небесний”

Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.

Молитва “Достойно є воістину”

Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

Молитва для хрещеної матері на хрещення дитини

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. З вірою в душі молю тебе за здоров’я хрещеника (хрещениці). Назви мене хрещеною матір’ю і благослови на допомогу чаду у важкі дні. Hе прогневайся коли ослабне віра і пошли ангела-охоронця на спасіння моє. Хай буде воля твоя. Амінь.

Молитва хрещеного батька на хрестини

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Назви мене хрещеним батьком раба твого (раби твоєї) (називаєте ім’я хрещениці чи хрещеника). Допоможи нaгoму чаду в духовному становленні і не випробовуй віру його важкими випробуваннями. Свято вірю в твою силу і зобов’язуюсь дотримуватися всі канони святого православ’я. Хай буде воля твоя. Амінь.

читайте також: Привітання з хрестинами Українською мовою.

Рейтинг: 4.9 - 51 Голосов