Псалом 117 – пісня свободи, подяка Богові за будівництво та освячення нової святині – храму. Пророк усім сповіщає про милість Бога і запрошує всіх до Його славослів’я (Псалтирь 117).

Зміст:

Псалом 117 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 117 українською:

 1. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!
 2. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя!
 3. Нехай скаже дім Ааронів, бо навіки Його милосердя!
 4. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя!
 5. У тісноті я кликав до Господа, і простором озвався до мене Господь!
 6. Зо мною Господь не боюся нікого, що зробить людина мені?
 7. Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибіль своїх ненависників.
 8. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на людину,
 9. краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних!
 10. Всі народи мене оточили, я ж Господнім Ім’ям їх понищив!
 11. Оточили мене й обступили мене, я ж Господнім Ім’ям їх понищив!
 12. Оточили мене немов бджоли, та погасли вони, як терновий огонь, я бо Господнім Ім’ям їх понищив!
 13. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене!
 14. Господь моя сила та пісня, і став Він спасінням мені!
 15. Голос співу й спасіння в наметах між праведників: Господня правиця виконує чуда!
 16. Правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чуда!
 17. Не помру, але житиму, і буду звіщати про чини Господні!
 18. Покарати мене покарав був Господь, та смерти мені не завдав.
 19. Відчиніте мені брами правди, я ними ввійду, буду славити Господа!
 20. Це брама Господня, праведники в неї входять.
 21. Я буду хвалити Тебе, бо озвався до мене, і став Ти спасінням мені!
 22. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем,
 23. від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших!
 24. Це день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в нім!
 25. Просимо, Господи, спаси! Просимо, Господи, пощасти!
 26. Благословен, хто гряде у Господнє Ім’я! Благословляємо вас із Господнього дому!
 27. Господь Бог, і засяяв Він нам. Прив’яжіте святковую жертву шнурами аж до наріжників жертівника!
 28. Ти мій Бог, і я буду Тебе прославляти, мій Боже, я буду Тебе величати!
 29. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!

Скачати псалом 117 на українській мові картинкою

Скачати псалом 117 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 117 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Аллилуиа

 1. Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его.
 2. Да рече́т у́бо дом Изра́илев: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его.
 3. Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его.
 4. Да реку́т у́бо вси боя́щиися Го́спода: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его.
 5. От ско́рби призва́х Го́спода, и услы́ша мя в простра́нство.
 6. Госпо́дь мне Помо́щник, и не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к.
 7. Госпо́дь мне Помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́.
 8. Бла́го есть наде́ятися на Го́спода, не́жели наде́ятися на челове́ка.
 9. Бла́го есть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи.
 10. Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им,
 11. обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им,
 12. обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и разгоре́шася, я́ко огнь в те́рнии, и и́менем Госпо́дним противля́хся им.
 13. Отринове́н преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прия́т мя.
 14. Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, и бысть ми во спасе́ние.
 15. Глас ра́дости и спасе́ния в селе́ниих пра́ведных:
 16. десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Десни́ца Госпо́дня вознесе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу.
 17. Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Господня́.
 18. Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя.
 19. Отве́рзите мне врата́ пра́вды, вшед в ня испове́мся Го́сподеви.
 20. Сия́ врата́ Госпо́дня, пра́веднии вни́дут в ня.
 21. Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние.
 22. Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла:
 23. от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.
 24. Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь.
 25. О, Го́споди, спаси́ же, о Го́споди, поспеши́ же.
 26. Благослове́н гряды́й во и́мя Госпо́дне, благослови́хом вы из до́му Госпо́дня.
 27. Бог Госпо́дь, и яви́ся нам: соста́вите пра́здник во учаща́ющих до рог олтаре́вых.
 28. Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе́, Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние.
 29.  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его.

Скачати псалом 117 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 117 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 117 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 117 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Аллилуиа

 1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 2. Да скажет ныне дом Израилев: Он благ, ибо вовек милость Его.
 3. Да скажет ныне дом Ааронов: <Он благ,> ибо вовек милость Его.
 4. Да скажут ныне боящиеся Господа: Он благ, ибо вовек милость Его.
 5. Из тесноты воззвал я к Господу, — и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь.
 6. Господь за меня — не устрашусь: что сделает мне человек?
 7. Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих.
 8. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.
 9. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей.
 10. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их;
 11. обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их;
 12. окружили меня, как пчелы <сот>, и угасли, как огонь в терне: именем Господним я низложил их.
 13. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня.
 14. Господь — сила моя и песнь; Он соделался моим спасением.
 15. Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу!
 16. Десница Господня высока, десница Господня творит силу!
 17. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.
 18. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня.
 19. Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа.
 20. Вот врата Господа; праведные войдут в них.
 21. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением.
 22. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла:
 23. это — от Господа, и есть дивно в очах наших.
 24. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!
 25. О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!
 26. Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня.
 27.  Бог — Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника.
 28.  Ты Бог мой: буду славить Тебя; Ты Бог мой: буду превозносить Тебя, {буду славить Тебя, ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением}.
 29.  Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Скачать псалом 117 на русском языке картинкой (Псалтырь 117)

Скачать псалом 117 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 117

На думку деяких істориків, автор написав псалом 117, можливо, у перший рік після повернення євреїв із полону, до урочистого свята кучок. Пророк дякує Богові за відродження свого народу всупереч усім язичницьким підступам. Крім того, надія на Божу допомогу у побудові другого єврейського храму справдилась.

Коли і для чого читають Псалом 117 (когда и для чего читают)

Читати 117 псалом у православ’ї прийнято:

Правила читання

Псалом 117 читається під час служіння подячного молебню, а також використовується на щоденному богослужінні у свята та у будні на ранку.

Тлумачення псалма 117 – що означають слова молитви (Псалтирь 117 толкование)

Для кращого розуміння сенсу псалма 117 слід розглянути кожен вірш окремо:

 • Вірші 1-4: Псалом 117 є урочистим, що славить Господа. Ця радісна пісня людини, позбавлена ​​багатьох бід Богом. Від вдячності свого серця він кличе всіх приєднатися до його молитви: дім Ізраїлів, дім Ааронів, усіх, хто боїться Господа. Триразові повторення одного і того ж виразу «на вік милість Його» таємно вказують нам на пророчий зміст тексту, бо триразові повторення завжди є відблиском Триєдиного Божества.
 • Вірші 5-7: Людина молиться гаряче і спекотно в хвилину біди, саме серце, що скорботить, звертається до Бога. Зрадівши про порятунок, він почувається безстрашним та непереможним.
 • Вірші 8-9: Неодноразово висловлює пророк упевненість у тому, що надійніше закликати на допомогу Бога, а не покладатися на людей.
 • Вірші 10-14: У цьому псалмі може бути яскравіше, ніж в інших, говориться про ім’я Господнє. Святі порівнювали його із міцною вежею, в якій рятується праведник. Ім’я Господа – це меч, яким можна воювати. «Усі народи оточили мене, але ім’ям Господнім я скинув їх», — три рази повторюючи цей вислів, пророк запевняє в тому, що ім’я Господнє, яке закликається з вірою, дає нам таку благодать, яка робить людину непереможною видимими та невидимими ворогами.
 • Вірші 15-21: Загальнонародне тріумфування починається, коли прийшла всесильна допомога згори – від Бога, коли освятили новозбудований храм. Псалом говорить нам про те, що ми житимемо вічно і будемо «віщувати» справи Господа. Ось брама – у них увійдуть святі того дня, коли Господь покличе їх до радості.
 • Вірші 22-29: Камінь, який відкинули будівельники – це Христос, наріжний камінь, покладений у Сіоні, що вірить у це не соромиться. Про це камені сказано також, що якщо хтось впаде на нього – розіб’ється, якщо він на нього впаде – того розчавить.

  Ми співаємо ці вірші на Бог Господь на початку кожної ранку. У день, створений Господом, – це вже про Великдень, ці слова урочисто і голосно оспівуються на службі. «Складіть свято у тих, хто частує» – тобто робіть Богові жертви (добрі справи і думки, тріумфуйте, радійте, співайте), славте Господа, тому що Його милість вічна.

Інші Псалми з Кафизми 16

Рейтинг: 5 - 1 Голосов