Збірник Псалтир написаний царем Давидом, але його авторство псалма не підтверджено. Це дивовижна хвалебна пісня про єврейський народ, про його стогнання і гоніння. Невіруючі ж глухі та сліпі. Усі муки людей описані в одній молитві (Псалтирь 113).

Зміст:

Псалом 113 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 113 українською:

 1. Як виходив Ізраїль з Єгипту, від народу чужого дім Яковів,
 2. Юда став за святиню Йому, а Ізраїль Його пануванням!
 3. Побачило море все це і побігло, Йордан повернувся назад!
 4. Гори скакали, немов баранці, а пагірки немов ті ягнята!
 5. Що тобі, море, що ти втікаєш? Йордане, що ти повернувся назад?
 6. Чого скачете, гори, немов баранці, а пагірки мов ті ягнята?
 7. Тремти, земле, перед Господнім лицем, перед лицем Бога Якова,
 8. що скелю обертає в озеро водне, а кремінь на водне джерело!
 9. Не нам, Господи, не нам, але Йменню Своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою!
 10. Пощо мають казати народи: Де ж то їхній Бог?
 11. А Бог наш на небі, усе, що хотів, учинив.
 12. °хні божки срібло й золото, діло рук людських:
 13. вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать,
 14. мають уші й не чують, мають носа й без нюху,
 15. мають руки та не дотикаються, мають ноги й не ходять, своїм горлом вони не говорять!
 16. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає!
 17. Ізраїлю, надію складай лиш на Господа: Він їм поміч та щит їм!
 18. Аароновий доме, надійтесь на Господа: Він їм поміч та щит їм!
 19. Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа: Він їм поміч та щит їм!
 20. Господь пам’ятає про нас, нехай поблагословить! Нехай поблагословить Ізраїлів дім, нехай поблагословить Він дім Ааронів!
 21. Нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх, малих та великих!
 22. Нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей!
 23. Благословенні ви в Господа, що вчинив небо й землю!
 24. Небо, небо для Господа, а землю віддав синам людським!
 25. Не мертві хвалитимуть Господа, ані ті всі, хто сходить у місце мовчання,
 26. а ми благословлятимемо Господа відтепер й аж навіки! Алілуя!

Скачати псалом 113 на українській мові картинкою

Скачати псалом 113 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 113 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Аллилуиа

 1. Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар,
 2. бысть Иуде́а святы́ня Его́, Изра́иль о́бласть его́.
 3. Мо́ре ви́де и побе́же, Иорда́н возврати́ся вспять,
 4. го́ры взыгра́шася, я́ко о́вни, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии.
 5. Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебé, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?
 6. Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии?
 7. От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля,
 8. обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несе́комый во исто́чники водны́я.
 9. Не нам, Го́споди, не нам, но и́мени Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й.
 10. Да не когда́ реку́т язы́цы: где есть Бог их?
 11. Бог же наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка восхоте́, сотвори́.
 12. И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих.
 13. Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут и не у́зрят.
 14. у́ши и́мут, и не услы́шат, но́здри и́мут, и не обоня́ют,
 15. ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не возглася́т горта́нем свои́м.
 16. Подо́бни им да 6у́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня.
 17. Дом Изра́илев упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть.
 18. Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть.
 19. Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть.
 20. Госпо́дь помяну́в ны благослови́л есть нас, благослови́л есть дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь,
 21. благослови́л есть боя́щыяся Го́спода, ма́лыя с вели́кими.
 22. Да приложи́т Госпо́дь на вы, на вы и на сы́ны ва́шя.
 23. Благослове́ни вы Го́сподеви, сотво́ршему не́бо и зе́млю.
 24. Не́бо небесе́ Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим.
 25. Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ вси низходя́щии во ад,
 26. но мы, живи́и, благослови́м Го́спода отны́не и до ве́ка.

Скачати псалом 113 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 113 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 113 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 113 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Аллилуиа

 1. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова — из народа иноплеменного,
 2. Иуда сделался святынею Его, Израиль — владением Его.
 3. Море увидело и побежало; Иордан обратился назад.
 4. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы.
 5. Что с тобою, море, что ты побежало, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад?
 6. Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?
 7. Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева,
 8. превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.
 9. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей.
 10. Для чего язычникам говорить: «где же Бог их»?
 11. Бог наш на небесах и на земле; творит все, что хочет.
 12. А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих.
 13. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 14. есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют;
 15. есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею.
 16. Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них.
 17. Дом Израилев! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
 18. Дом Ааронов! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
 19. Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит.
 20. Господь помнит нас, благословляет [нас], благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов;
 21. благословляет боящихся Господа, малых с великими.
 22. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим.
 23. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.
 24. Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.
 25. Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу;
 26. но мы живые будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуия.

Скачать псалом 113 на русском языке картинкой (Псалтырь 113)

Скачать псалом 113 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 113

Якщо вірити історичним відомостям, що дійшли до нас, текст псалма 113 був написаний під час виходу з рабства єгипетського. Саме цей момент був знаковим для створення єврейської церкви та об’єднання народу. Авторство не підтверджено.

Коли і для чого читають Псалом 113 (когда и для чего читают)

Багато віруючих читають псалом 113 українською мовою або на русском языке для того, щоб очиститися душею, щоб віра врятувала від злого, що наздоганяє. Рекомендується також читати текст у таких випадках:

 • при небезпеці, що насувається;
 • заради порятунку та здоров’я;
 • про здоров’я дітей;
 • за страждаючих на серйозні захворювання.

Правила читання

Читати псалом 113 українською мовою або на русском языке потрібно в тиші та спокої, щоб усі думки були чисті. Можна заучувати текст напам’ять або читати зі збірки Псалтир.

Тлумачення псалма 113 – що означають слова молитви (Псалтирь 113 толкование)

Для кращого розуміння трактування псалма слід розглянути вірші окремо:

 • Вірші 1-5: Розповідається, як єгиптяни вторглися у священні землі єврейського народу. Адже євреї не простий народ, вони служителі Божі, його діти. Описується перехід святого Мойсея через море. Перед чудесами Господніми всі безвладні. Вклоняються йому моря, гори, океани.
 • Вірші 6-10: Ніхто не може скинути гору, так не слід її стрибати. Перед Господнім лицем всі тремтять, каються і бояться. Якщо Бог розгнівається, то трясеться земля. Нехай пошле єврейському народові Творець свою милість.
 • Вірші 11-15: Для людини безбожної важливі золото та срібло. Вони глухі та сліпі, навіть якщо бачать і чують. Язичницькі ідоли цілком безсилі перед Всевишнім. Так і нехай і весь народ єгипетський буде безпорадний.
 • Вірші 16-20: Ті, що бояться, благословляють Господа, а віруючій людині Господь виливає всі свої блага та милості. Щоб віра зміцнювалася, треба об’єднати весь єврейський народ.
 • Вірші 21-26: Усі живі, ні мертві, мають славити Творця. І тоді Господь почує молитви.
Рейтинг: 5 - 1 Голосов