Хвалебний псалом 110 входить до складу 16 кафізму Псалтиря царя Давида. Пісня звучить на літургії Василя Великого, а під час вечірньої служби Різдва Христового у складі додаткового антифону під час читання 9-ї години. Псалом називається алфавітним, тому що кожен наступний рядок починається послідовно з кожної наступної літери єврейського алфавіту (Псалтирь 110).

Зміст:

Псалом 110 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 110 українською:

 1. Буду славити Господа з повного серця, в колі праведних та на згромадженні!
 2. Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить!
 3. Його діло краса та величність, а правда Його пробуває навіки!
 4. Він пам’ятку чудам Своїм учинив, милостивий та щедрий Господь!
 5. Поживу дає Він для тих, хто боїться Його, заповіта Свого пам’ятає повік!
 6. Силу чинів Своїх об’явив Він народові Своєму, щоб спадщину народів їм дати.
 7. Діла рук Його правда та право, всі накази Його справедливі,
 8. вони кріпкі на вічні віки, вони зроблені вірністю і правотою!
 9. Послав Він Своєму народові визволення, заповіта Свого поставив навіки, святе та грізне Його Ймення!
 10. Початок премудрости страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть!

Скачати псалом 110 на українській мові картинкою

Скачати псалом 110 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 110 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Аллилуиа

 1. Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м в сове́те пра́вых и сонме.
 2. Ве́лия дела́ Госпо́дня, изы́скана во всех во́лях Его́.
 3. Испове́дание и великоле́пие де́ло Его и пра́вда Его пребыва́ет в век ве́ка.
 4. Па́мять сотвори́л есть чуде́с Свои́х, Ми́лостив и Щедр Госпо́дь.
 5. Пи́щу даде́ боя́щымся Его, помяне́т в век заве́т Свой.
 6. Кре́пость дел Свои́х возвести́ лю́дем Свои́м, да́ти им достоя́ние язы́к.
 7. Дела́ рук Его и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его,
 8. утверже́ны в век ве́ка, сотворе́ны во и́стине и правоте́.
 9. Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м: запове́да в век заве́т Свой. Свя́то и стра́шно и́мя Его.
 10. Нача́ло прему́дрости страх Господе́нь, ра́зум же благ всем творя́щым и́. Хвала́ Его пребыва́ет в век ве́ка.

Скачати псалом 110 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 110 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 110 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 110 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Аллилуиа

 1. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании.
 2. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.
 3. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек.
 4. Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.
 5. Пищу дает боящимся Его; вечно помнит завет Свой.
 6. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников.
 7. Дела рук Его — истина и суд; все заповеди Его верны,
 8. тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте.
 9. Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой. Свято и страшно имя Его!
 10. Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

Скачать псалом 110 на русском языке картинкой (Псалтырь 110)

Скачать псалом 110 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 110

Псалом 110 був написаний після визволення Ізраїлевого народу з Вавилонського полону. Хвалебна пісня містить подяку за порятунок із рабства язичників. Описаний образ благочестивої людини як взірець для благочестивих євреїв.

Коли і для чого читають Псалом 110 (когда и для чего читают)

Псалом 110 читають на святковій Літургії як хвалебну пісню Господу. Келейно – в домашніх умовах – рекомендується читати псалом українською мовою або на русском языке для порятунку і полегшення страждань хворих з ранами, що гоїться, у тому числі внутрішніх органів.

Правила читання

Псалом читають у складі кафізми 16 або окремо. За правилами читання Псалтирі необхідно зачитати попередні молитви, текст яких розміщено на перших сторінках. У виняткових випадках можна зачитати 110-й псалом окремо від інших пісень кафізму.

Тлумачення псалма 110 – що означають слова молитви (Псалтирь 110 толкование)

У Православ’ї 110 псалом трактують як пророцтво зародження нової праведної синагоги.

 • Вірші 1-3: нову синагогу автор називає «радою правих», оскільки стара – припинила бути справедливою. “Збори правих” у всьому виконує волю Господа. Усі справи, праведні збори прекрасні і будуть оспівуватися на віки.
 • Вірші 4-6: чудеса Господа мають не тільки тимчасове значення, але стають знаковими – «пам’ятними», увічненими у святах: Великодня, Кущів та ін. Бога.
 • Вірші 7-9: милість Бога до свого народу безмежна, незважаючи на часті відступи євреїв від Закону. Ім’я Господа страшне для образників, але святе для тих, хто шанує заповіді Його.
 • Вірш 10: пізнання істини Господньої полягає не тільки в теоретичній вірі та механічному виконанні ритуалів, а й у дотриманні Його заповідей. Людині необхідно будувати життя те щоб практика і теорія були нерозривні.

Інші Псалми з Кафизми 16

Рейтинг: 5 - 1 Голосов