Псалом 143 є молитовним проханням грішника, який переслідує ворога. У п’ятому вірші Псалмоспівець твердо вірить у Божу допомогу завдяки його спогадам: так, він через все життя відчуває дію Бога. У 8 та 10 віршах Псалмоспівець просить пристосуватися до волі Господа. Щоб молитва Псалмоспівця була почута, у першого має бути непохитна віра і відданість Богу. (Псалтирь 143).

Зміст:

Псалом 143 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 143 українською:

 1. Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої Він навчає до бою, пальці мої до війни!
 2. Він моє милосердя й твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені, Він мій щит, і я до Нього вдаюся, Він мій народ підбиває під мене!
 3. Господи, що то людина, що знаєш її, що то син людський, що зважаєш на нього?
 4. Людина стала до пари подібна, її дні як та тінь проминуща!
 5. Господи, нахили Своє небо, й зійди, доторкнися до гір, і вони задимують!
 6. Заблищи блискавицею, й їх розпорош, пошли Свої стріли, і їх побентеж!
 7. Пошли з висоти Свою руку, й мене порятуй, і визволь мене з вод великих, від руки чужинців,
 8. що їхні уста промовляють неправду, а їхня правиця правиця зрадлива!
 9. Боже, я пісню нову заспіваю Тобі, на арфі десятиструнній заграю Тобі,
 10. що Ти перемогу царям подаєш, що рятуєш Давида, Свого раба, від лихого меча!
 11. Порятуй же мене й збережи Ти мене від руки чужинців, що їхні уста промовляють марноту, а їхня правиця правиця зрадлива,
 12. щоб були сини наші, немов саджанці, виплекані в їхній молодості, наші дочки немов ті наріжні стовпи, витесані на окрасу палати!
 13. Повні наші комори, вони видають найрізніше, котяться тисячами наші вівці та кози, десятками тисяч по наших подвір’ях розплоджуються!
 14. Ситі наші бики, немає пригод і немає хвороби, і на вулицях наших нема нарікань!
 15. Блаженний народ, що йому так ведеться, блаженний народ, що Господь йому Бог!

Скачати псалом 143 на українській мові картинкою

Скачати псалом 143 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 143 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Псало́м Дави́ду, к Голиа́фу.

 1. Благослове́н Госпо́дь Бог мой, науча́яй ру́це мои́ на ополче́ние, пе́рсты моя́ на брань.
 2. Ми́лость моя́ и прибе́жище мое́, Засту́пник мой и Изба́витель мой, Защи́титель мой, и на Него́ упова́х: повину́яй лю́ди моя́ под мя.
 3. Го́споди, что есть челове́к, я́ко позна́лся еси́ ему? Или́ сын челове́чь, я́ко вменя́еши eró?
 4. Челове́к суете́ уподо́бися: дни́е его́ я́ко сень прехо́дят.
 5. Го́споди, приклони́ небеса́, и сни́ди, косни́ся гора́м, и воздымя́тся.
 6. Блесни́ мо́лнию, и разжене́ши я́, посли́ стре́лы Твоя́, и смяте́ши я́.
 7. Посли́ ру́ку Твою́ с высоты́, изми́ мя и изба́ви мя от вод мно́гих, из руки́ сыно́в чужди́х,
 8. и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца непра́вды.
 9. Бо́же, песнь но́ву воспою́ Тебе́, во псалти́ри десятостру́ннем пою́ Тебе́,
 10. даю́щему спасе́ние царе́м, избавля́юшему Дави́да, раба́ Своего́, от меча́ лю́та.
 11. Изба́ви мя, и изми́ мя из ру́ки сыно́в чужди́х, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца непра́вды.
 12. И́хже сы́нове их я́ко новосажде́ния водруже́нная в ю́ности свое́й. Дще́ри их удо́брены, преукра́шены, я́ко подо́бие хра́ма.
 13. Храни́лища их испо́лнена, отрыга́ющая от сего́ в сие́, о́вцы их многопло́дны, мно́жащыяся во исхо́дищах свои́х, воло́ве их то́лсти.
 14. Несть паде́ния опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ во́пля в сто́гнах их.
 15. Ублажи́ша лю́ди, и́мже сия́ суть. Блаже́ни лю́дие, и́мже Госпо́дь Бог их.

Скачати псалом 143 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 143 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 143 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 143 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Псалом Давида, к Голиафу.

 1. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани,
 2. милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, — и я на Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой.
 3. Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?
 4. Человек подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень.
 5. Господи! Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и воздымятся;
 6. блесни молниею и рассей их; пусти стрелы Твои и расстрой их;
 7. простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных,
 8. которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи.
 9. Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе,
 10. дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча.
 11. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи.
 12. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши — как искусно изваянные столпы в чертогах.
 13. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом; да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших; да будут волы наши тучны;
 14. да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших.
 15. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

Скачать псалом 143 на русском языке картинкой (Псалтырь 143)

Скачать псалом 143 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 143

139, 140, 141 і 142 псалми були записані Давидом до його сходження на престол, під час переслідування псалмоспівця Саулом. Псалом 143 був створений дещо пізніше. Тут цареві докучають сусідні народи, приносять різні занепокоєння, особливо филистимляни (2 Сам. 5:17). У псалмі цар Давид дякує Господу Богу за те, що Він наблизив час його правління.

Коли і для чого читають Псалом 143 (когда и для чего читают)

Псалом 143 українською мовою або на русском языке прийнято читати у випадках народних повстань, благаючи Господа про упокорення бунтівників.

Тлумачення псалма 143 – що означають слова молитви (Псалтирь 143 толкование)

Щоб краще зрозуміти глибинний сенс, слід розібрати тлумачення псалма 143 окремо за кожним віршем:

 • Вірш 1-2: Цар Давид звертається до Господа Бога як до Вчителя ратних мистецтв, бачачи в Ньому захист, спасіння та милість. Давид дякує Богові за те, що Він утримує його на троні, підпорядковує йому його народ.
 • Вірш 3-4: Псалмоспівець Давид вражається тим, що Господь не тільки сходить до людських слабкостей, але й уважний до кожної людини.
 • Вірші 5-11 відображають молитовне прохання Псалмоспівця до Господа про дарування перемоги у боротьбі з ворогом.
 • Вірш 12-15: на відміну від єврейської Біблії, латинська та православна маю перед текстом 143 псалма напис «Проти Голіафа». Цей текст не заперечує, не підтверджує факту часу його твору, тому дослідники вважають, що текст псалма був створений безпосередньо після перемоги царя Давида над Голіафом – легендарним филистимським силачом-велетнем.

Християнський псалом 143 є молитвою під час народних повстань. Так цар Давид прославляє Господа Бога, що дозволив йому прославити своє ім’я. Згідно з давніми традиціями, Бог переміг був більш сильним, ніж Бог переможеного: так, одвічними ворогами юдеїв були язичники-филистимляни, і вони були змушені визнати силу Єгови, який допоміг тендітному юнакові перемогти велетня.

Псалом 143 завершується проханням Давида до Господа благословити євреїв – дарувати їм здоров’я та добре потомство, а також урожаї та спільне благоденство.

Читайте також інші Псалми з Кафизми 20