Не будучи включеним до єврейської Біблії, псалом 151 займає своє місце в слов’яно-російському та грецькому варіантах. Римськими католиками, протестантами та іудеями належить до апокрифічних (Псалтирь 151).

Читання пісні йде від імені юного Давида і дозволяє перейнятися милістю Божою, оскільки Господь виділив його серед інших великою смиренністю.

Зміст:

Псалом 151 українською текст молитви

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 151 українською:
Псалом Давида на поєдинок з Голіафом, У євреїв цього псалма нема: він перекладений з грецької.

 1. Я був найменшим серед братів моїх і наймолодшим у домі батька мого; пас овець батька мого.
 2. Руки мої зробили орган, пальці мої настроювали псалтир.
 3. І хто сповістить Господу моєму? Сам Господь, Сам почув.
 4. Він послав ангела Свого і взяв мене від овець батька мого, і помазав мене єлеєм помазання Свого.
 5. Брати мої прекрасні і великі, але Господь не благозволив обрати з них.
 6. Я вийшов назустріч іноплеміннику, і він прокляв мене ідолами своїми.
 7. Але я, вихопивши у нього меч, обезглавив його і звільнив від ганьблення синів Ізраїлевих.

Скачати псалом 151 на українській мові картинкою

Скачати псалом 151 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 151 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Пісня виконується в храмі під час богослужіння церковнослов’янською (старослов’янською мовою), що дає можливість наблизити слова молитви до Господа та почути йому тих, хто молиться:
Сей псало́м осо́бь пи́сан, Дави́дов, и вне числа́ 150 псалмо́в, внегда́ единобо́рствоваше на Голиа́фа.

 1. Мал бех в бра́тии мое́й и ю́нший в дому́ отца́ моего́, пасо́х о́вцы отца́ моего́.
 2.  Ру́це мои́ сотвори́сте орга́н, и пе́рсты мои́ соста́виша псалти́рь.
 3. И кто возвести́т Го́сподеви моему́? Сам Госпо́дь, Сам услы́шит.
 4. Сам посла́ Ангела Своего́, и взят мя от ове́ц отца́ моего́, и пома́за мя еле́ем пома́зания своего́.
 5. Бра́тия моя́ добри́ и вели́цы, и не благоволи́ в них Госпо́дь.
 6. Изыдо́х в сре́тение иноплеме́ннику, и прокля́т мя идо́лы свои́ми.
 7. Аз же, исто́ргнув меч от него́, обезгла́вих его́, и отъя́х поноше́ние от сыно́в Изра́илевых.

Скачати псалом 151 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 151 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 151 текст на русском языке читать

Коли віруючий не має можливості бути присутнім на богослужінні в храмі, він може молитися в домашніх умовах (келейно) і читати псалом 151 російською мовою. Це дає можливість глибшого розуміння тексту псалма та його серцевого осмислення:
Этот псалом отдельно написанный о Давиде, и вне числа, когда он победил в единоборстве с Голиафом.

 1. Я был меньший между братьями моими и юнейший в доме отца моего; пас овец отца моего.
 2. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь.
 3. И кто возвестил бы Господу моему? — Сам Господь, Сам услышал меня.
 4. Он послал вестника своего и взял меня от овец отца моего, и помазал меня елеем помазания Своего.
 5. Братья мои прекрасны и велики, но Господь не благоволил избрать из них.
 6. Я вышел навстречу иноплеменнику, и он проклял меня идолами своими.
 7. Но я, исторгнув у него меч, обезглавил его и избавил сынов Израилевых от поношения.

Скачать псалом 151 на русском языке картинкой (Псалтырь 151)

Скачать псалом 151 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 151

Автор псалма невідомий, але вважають, що народу він був добре знайомий. В основу сюжету псалма покладено історію битви християнина Давида та велетня язичника Голіафа.

Коли і для чого читають Псалом 151 (когда и для чего читают)

Зрозуміти, в яких випадках читають псалом, можна, вникнувши в його зміст. Воно дозволяє зрозуміти велич Божу і оцінити таку доброчесність як смирення, яка не залишається поза увагою Господа.

Тлумачення псалма 151 – що означають слова молитви (Псалтирь 151 толкование)

Псалом 151 українською мовою або на русском языке – велика можливість перейнятися духом смирення, який наповнює кожне слово. Тлумачення віршів дозволяє зрозуміти його зміст і перейнятися благоговінням перед силою Господа. Молитва починається надписом, що йтиметься про Давида, який вийшов переможцем з битви з Голіафом.
Щоб краще зрозуміти глибинний сенс, слід розібрати тлумачення псалма 151 окремо за кожним віршем:

 • Вірш 1: молодий Давид пас овець, а його брати боролися з филистимлянами у військах царя Саула.
 • Вірш 2: представляє співака псалмів.
 • Вірш 3: у вірші повідомляється, що Господь сам побачив і почув молодого псалмоспівця.
 • Вірш 4: Сам Господь вибрав його, пославши до юнака свого Ангола, зробивши Давида помазанцем Божим.
 • Вірш 5: Давид зазначає, що незважаючи на хоробрість його братів, Бог зробив вибір на його користь.
 • Вірші 6-7: оповідають про перемогу християнина Давида над язичником Голіафом, якого не врятували його язичницькі ідоли.

Читайте також інші Псалми з Кафизми 20