Псалтир – збірка хвалебних пісень, присвячених Господу. Псалом 144 вважається однією з найбільших славних Бога молитов. Це пісня царя на подяку за всі Господні звершення для єврейського народу (Псалтирь 144).

Зміст:

Псалом 144 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 144 українською:

 1. Я буду Тебе величати, о Боже мій, Царю, і благословлятиму Ймення Твоє повік-віку!
 2. Я кожного дня Тебе благословлятиму, і хвалитиму Ймення Твоє повік-віку!
 3. Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його!
 4. Рід родові буде хвалити діла Твої, і будуть могутність Твою виявляти!
 5. Про пишну славу величчя Твого, про справи чудовні Твої розповім!
 6. Будуть казати про силу грізних Твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї.
 7. Пам’ять про добрість велику Твою сповіщатимуть, і будуть співати про правду Твою!
 8. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий й многомилостивий,
 9. Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива!
 10. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть,
 11. про славу Царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть,
 12. щоб людським синам об’явити про могутність Його та про славу величчя Царства Його!
 13. Царство Твоє царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди!
 14. Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих Він випростовує!
 15. Очі всіх уповають на Тебе, і Ти їм поживу даєш своєчасно,
 16. Ти руку Свою відкриваєш, і все, що живе, Ти зичливо годуєш!
 17. Господь справедливий на кожній дорозі Своїй, і милостивий у всіх Своїх учинках,
 18. Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його!
 19. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання їх чує та їм помагає,
 20. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить!
 21. Славу Господню уста мої будуть звіщати, і благословлятиме кожне тіло святе Його Ймення на віки віків!

Скачати псалом 144 на українській мові картинкою

Скачати псалом 144 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 144 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Псало́м Дави́ду
Хвала́ Дави́ду.

 1. Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка.
 2. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка.
 3. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его несть конца́.
 4. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т.
 5. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят.
 6. И си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят.
 7. Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются.
 8. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив.
 9. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его на всех де́лех Его́.
 10. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя.
 11. Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и сил́у Твою́ возглаго́лют,
 12. сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́.
 13. Ца́рство Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х.
 14. Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя.
 15. Очи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении.
 16. Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния.
 17. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х.
 18. Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его, всем призыва́ющым Его во и́стине.
 19. Во́лю боя́щихся Его сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́.
 20. Храни́т Госпо́дь вся лю́бящыя Его и вся гре́шники потреби́т.
 21. Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его в век и в век ве́ка.

Скачати псалом 144 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 144 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 144 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 144 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Хвала Давида.

 1. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.
 2. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
 3. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
 4. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
 5. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
 6. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
 7. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
 8. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
 9. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
 10. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;
 11. да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
 12. чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
 13. Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих.
 14. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
 15. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время;
 16. открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
 17. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
 18. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
 19. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
 20. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
 21. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

Скачать псалом 144 на русском языке картинкой (Псалтырь 144)

Скачать псалом 144 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 144

Автором тексту псалма 144 є цар Давид. Написано його вже під кінець життя псалмоспівця. Це один із найбільш хвалебних та захоплених молитов збірки Псалтир. Давид дякує Господу за всі його чудесні діяння, за допомогу, за захист.

Коли і для чого читають Псалом 144 (когда и для чего читают)

Рекомендується читати псалом 144 українською мовою або на русском языке на хвалу Богу, висловлюючи йому подяку. Молитву прийнято читати для благословення людей, щоб ті вірували та слухалися лише Господа.

Правила читання

Суворих правил читання псалма немає. Зачитувати можна з аркуша, зі збірки Псалтир чи заучувати напам’ять.

Тлумачення псалма 144 – що означають слова молитви (Псалтирь 144 толкование)

Щоб краще зрозуміти глибинний сенс, слід розібрати тлумачення псалма 144 окремо за кожним віршем:

 • Вірші 1-5: Автор підносить царя до небес. Він прославляє його діяння та його ім’я. Усі люди боржники Божі і повинні всіма правдами слухатись його і вірити в його чудеса. Той, хто звеличує Бога, завжди мислить і говорить про нього. Тих людей завжди захищатиме Господь.
 • Вірші 6-10: Псалмоспівець розповідає про діяння Господа. Які вони чудові і прекрасні. Але якщо Бог розгнівиться, то не бачити цій людині спокою, кара його буде сильною. Творець віддає кожному за заслуги. Милосердя відкривається лише з незбагненною вірою. Бог у справжньому житті карає грішників. Але кожен із нас має бути йому вдячний. Так хвалимо його.
 • Вірші 7-15: Преподобні Господні співатимуть йому пісні і ставляться до нього з особливим трепетом. Вони знають у чому сила Бога, його могутність та влада. Господь завжди прийме похвалу та віру людей. Царство його немає ні початку, ні кінця. Він всемогутній. Давид повторює про людинолюбство Боже.
 • Вірші 16-21: Бог виконає бажання лише тих, хто боїться його і вірить. Така віра корисна для тіла та душі. Господь зберігає тих, хто його любить. Але людей злих він винищить. Слава Господу завжди буде на устах автора. Благословіть Господа та його діла.

Читайте також інші Псалми з Кафизми 20