Псалом 146 входить до 20 кафизми псалтиря Давида. У статті ви знайдете текст молитви церковнослов’янською, українською мовою та на русском языке (Псалтирь 146).

Зміст:

Псалом 146 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 146 українською:

 1. Хваліть Господа, добрий бо Він, виспівуйте нашому Богу, приємний бо Він, Йому подобає хвала!
 2. Господь Єрусалима будує, збирає вигнанців Ізраїлевих.
 3. Він зламаносердих лікує, і їхні рани болючі обв’язує,
 4. вираховує Він число зорям, і кожній із них дає ймення.
 5. Великий Господь наш, та дужий на силі, Його мудрости міри нема!
 6. Господь підіймає слухняних, безбожних понижує аж до землі.
 7. Дайте відповідь Господу нашому вдячною піснею, заграйте для нашого Бога на гуслах:
 8. Він хмарами небо вкриває, приготовлює дощ для землі, оброщує гори травою,
 9. худобі дає її корм, воронятам чого вони кличуть!
 10. Не в силі коня уподоба Його, і не в членах людини Його закохання,
 11. Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію складає на милість Його!

Скачати псалом 146 на українській мові картинкою

Скачати псалом 146 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 146 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Аллилу́иа

 1.  Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м. Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние.
 2. Зи́ждай Иерусали́ма Госпо́дь, разсе́яния Изра́илева собере́т.
 3. Исцеля́яй сокруше́нныя се́рдцем и обязу́яй сокруше́ния их.
 4. исчисляет количество звезд; всех их называет именами их.
 5. Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его, и ра́зума Его несть числа́,
 6. Прие́мляй кро́ткия Госпо́дь, смиря́яй же гре́шники до земли́.
 7. Начни́те Го́сподеви во испове́дании, по́йте Бо́гови на́шему в гу́слех.
 8. Одева́ющему не́бо о́блаки, уготовля́ющему земли́ дождь, прозяба́ющему на гора́х траву́ и злак на слу́жбу челове́ком,
 9. даю́щему ското́м пи́щу их, и птенце́м вра́новым призыва́ющым Его́.
 10. Не в си́ле ко́нстей восхо́щет, ниже́ в лы́стех му́жеских благоволи́т.
 11. Благоволи́т Госпо́дь в боя́щихся Его и во упова́ющих на ми́лость Его́.

Скачати псалом 146 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 146 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 146 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 146 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Аллилу́иа

 1. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, — хвала подобающая.
 2. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля.
 3. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их;
 4. Исчита́яй мно́жество звезд и всем им имена́ нарица́яй.
 5. Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим.
 6. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли.
 7. Пойте поочередно славословие Господу; пойте Богу нашему на гуслях.
 8. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву и злак на пользу человеку;
 9. дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему.
 10. Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит, —
 11. благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

Скачать псалом 146 на русском языке картинкой (Псалтырь 146)

Скачать псалом 146 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Читайте також інші Псалми з Кафизми 20