За змістом псалом 96 близький до 94 і 95 псалмів і належить до «пісням воцаріння». Він наповнений радістю та радістю, прославленням якостей Господа та благословенням Божим. У ньому звертаються до всіх, хто живе із закликом прославляти справи Господні. Він побиває ворогів своїх, розсіює морок, що його оточує.

У тексті псалма 96 автор закликає схилитися перед Господом інших «богів», маючи на увазі «сильних світу цього», у тому числі тих, хто сповідує язичництво і поклоняється язичницьким ідолам (Псалтирь 96).

Зміст:

Псалом 96 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 96 українською:

 1. Царює Господь: хай радіє земля, нехай веселяться численні острови!
 2. Хмара та морок круг Нього, справедливість та право підстава престолу Його.
 3. Огонь іде перед лицем Його, і ворогів Його палить навколо.
 4. Освітили вселенну Його блискавиці, те бачить земля та тремтить!
 5. Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, перед обличчям Господа всієї землі.
 6. Небо розповідає про правду Його, й бачать славу Його всі народи.
 7. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками вихвалюється! Додолу впадіть перед Ним, усі боги!
 8. Почув і звеселився Сіон, і потішились Юдині дочки через Твої присуди, Господи,
 9. бо над усією землею Найвищий Ти, Господи, над богами всіма Ти піднесений сильно!
 10. Хто Господа любить, ненавидьте зло! Хто рятує душі святих Своїх, Той визволить їх із руки несправедливих.
 11. Світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада.
 12. Радійте, праведні, Господом, і славте Його святу пам’ять!

Скачати псалом 96 на українській мові картинкою

Скачати псалом 96 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 96 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Псалом Давиду, егда́ земля́ его устрояшеся, не надписан у еврей,

 1. Госпо́дь воцари́ся, да ра́дуется земля́, да веселя́тся о́строви мно́зи.
 2. Облак и мрак о́крест его, пра́вда и судьба́ исправле́ние Престо́ла Его.
 3. Огнь пред Ним предъи́дет, и попали́т о́крест враги́ Его.
 4. Освети́ша мо́лния Его вселе́нную: ви́де, и подви́жеся земля́.
 5. Го́ры я́ко воск раста́яша от лица́ Госпо́дня, от лица́ Го́спода всея́ земли́.
 6. Возвести́ша небеса́ пра́вду Его, и ви́деша вси лю́дие сла́ву Его.
 7. Да постыдя́тся вси кла́няющиися истука́нным, хва́лящиися о и́долех свои́х, поклони́теся Ему вси Ангели Его.
 8. Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, и возра́довашася дще́ри Иуде́йския, суде́б ра́ди Твои́х, Го́споди,
 9. я́ко Ты Госпо́дь Вы́шний над все́ю земле́ю, зело́ превозне́слся еси́ над все́ми бо́ги.
 10. Лю́бящии Го́спода, ненави́дите зла́я, храни́т Госпо́дь ду́шы преподо́бных Свои́х, из ру́ки гре́шничи изба́вит я́.
 11. Свет возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие.
 12. Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде и испове́дайте па́мять Святы́ни Его.

Скачати псалом 96 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 96 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 96 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 96 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Псалом Давида, когда земля его устраивалась. Не надписан у евреев.

 1. Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные острова.
 2. Облако и мрак окрест Его; правда и суд — основание престола Его.
 3. Пред Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов Его.
 4. Молнии Его освещают вселенную; земля видит и трепещет.
 5. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли.
 6. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его.
 7. Да постыдятся все, поклоняющиеся истуканам, хвалящиеся о идолах своих, – поклонитесь Ему, все Ангелы Его.
 8. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи,
 9. ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами.
 10. Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки нечестивых избавляет их.
 11. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем — веселие.
 12. Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его.

Скачать псалом 96 на русском языке картинкой (Псалтырь 96)

Скачать псалом 96 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Коли і для чого читають Псалом 96 (когда и для чего читают)

Потреба молитви говорить про рух душі, яка «зголодніла» за високим словом, захистом Господа, очищення від мирських турбот. Щоб зрозуміти, що таке псалом 96 і для чого його читають, необхідно перейнятися його змістом, розібратися в основних подіях, про які в ньому йдеться.

Вважається, що християнський псалом 96 – надійна молитва від магії та чаклунства. Його чари руйнуються від перерахування достоїнств Господніх, його сили та мощі. І той, хто вірить та славить Господа, отримує від нього захист від злих сил.

Автор упевнений, що якості Господа, про які дізнається весь світ, призведуть до поширення віри по всій землі, а отже – до його земного царства.

Читання спрямоване на залякування ворогів та нечестивців. Вони, разом із чаклунами та магами, згинуть від гніву Божого. А захист отримає той, хто свято вірить та служить Богу.

Читання псалма 96 є ефективним для утихомирення гордині можновладців та отримання захисту Господнього від тих, хто поклоняється ідолам і порушує закони Божі.

У повсякденному житті молитву читають, щоб захиститися від злих слів та помислів, від чаклунства та негативного магічного впливу. Її слова, звернені до Бога, є вірним захистом Господа.

Тлумачення псалма 96 – що означають слова молитви (Псалтирь 96 толкование)

Щоб повною мірою відчути важливість і ефективність псалма 96, потрібно розуміти сенс молитви, отримати необхідне тлумачення віршів. Тоді вона допоможе у важкі моменти життя і сприятиме усвідомленню величі Господа.

Автор псалма закликає кожному зрозуміти, розібратися, кому і для чого він відкриває свою душу. Чи не панують у ній ідоли, що бентежать людину і відводять від істинної віри.

 • Вірші 2-7: Опис величі Господньої. І, незважаючи на те, що «хмара і морок окрест Його», він вершить правий суд. У цьому мають на увазі як природний, а й соціальний морок. І лише правосуддя Боже, яке і є «підставою престолу Його», здатне розсіяти морок хибних уявлень про життя.

  І кожному в цьому житті віддасться за його заслугами. Уникнути Суду Господнього не вдасться нікому, адже «Перед Ним іде вогонь» небесний (громи та блискавки, від яких трясеться земля). Від цього вогню тануть гори, і всі народи можуть бачити силу Божу та славу Його. Автор захоплений могутністю Бога, радість сповнює його душу і він закликає зрадіти разом з ним і сповнити душу вірою в могутність Бога.

  Він закликає і земних «богів» — представників «сильних цього світу», відмовитися від поклоніння ідолам і звернутися до єдино правильної і рятуючої віри в Бога. І пам’ятати, що на всіх чекає Страшний суд. І над усіма богами панує єдиний – Господь.

 • Вірші 8-9: Радість, що панує серед євреїв, обґрунтована і зрозуміла: вони щасливі проявом Божественної допомоги, яка грімами і блискавками їх ворогів і дарує їм свободу. При тлумаченні цієї частини звертається увага, що під ім’ям Сіона можна мати на увазі Єрусалим, а в радіючих «дочках» дізнатися інші міста Палестини.
 • Вірші 10-12: У цих віршах псалма автор нагадує, що лише любов євреїв до Бога стане запорукою їхнього щастя. Тому важливо зберігати віру в Бога і славити його. Благовіння, яким наповнений письменник молитви, пов’язане впевненістю в тому, що віра в Бога дозволить юдеям знайти захист Господа, який направить їх вірною дорогою.

Інші Псалми з Кафизми 13

Рейтинг: 5 - 2 Голосов