У псалмі 93 йдеться про можновладців, що утискують вдів, сиріт і прибульців. Текст написаний людиною благочестивою і ревною, яка, дивлячись на беззаконня навколо, закликає Господа з проханням не терпіти нечестивців, а покарати їх за хулу і гордість (Псалтирь 93).

Зміст:

Псалом 93 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 93 українською:

 1. Бог помсти Господь, Бог помсти з’явився,
 2. піднесися, о Судде землі, бундючним заплату віддай!
 3. Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть?
 4. Доки будуть верзти, говорити бундючно, доки будуть пишатись злочинці?
 5. Вони тиснуть народ Твій, о Господи, а спадок Твій вони мучать…
 6. Вдову та чужинця вбивають вони, і мордують сиріт
 7. та й говорять: Не бачить Господь, і не завважить Бог Яковів…
 8. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі на розум, коли наберетеся глузду?
 9. Хіба Той, що ухо щепив, чи Він не почує? Хіба Той, що око створив, чи Він не побачить?
 10. Хіба Той, що карає народи, чи Він не скартає, Він, що навчає людину знання?
 11. Господь знає всі людські думки, що марнота вони!
 12. Блаженний той муж, що його Ти караєш, о Господи, і з Закону Свого навчаєш його,
 13. щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному,
 14. бо Господь не опустить народу Свого, а спадку Свого не полишить,
 15. бо до праведности суд повернеться, а за ним всі невинного серця!
 16. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців?
 17. Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти!…
 18. Коли я кажу: Похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене!
 19. Коли мої думки болючі в нутрі моїм множаться, то розради Твої веселять мою душу!
 20. Чи престол беззаконня з Тобою з’єднається, той, що гріх учиняє над право?
 21. Збираються проти душі справедливого, і чисту кров винуватять.
 22. І Господь став для мене твердинею, і мій Бог став за скелю притулку мого,
 23. і Він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь, Бог наш!

Скачати псалом 93 на українській мові картинкою

Скачати псалом 93 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 93 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Псалом Давиду, в четвертый субботы,

 1. Бог отмще́ний Госпо́дь, Бог отмще́ний не обину́лся есть.
 2. Вознеси́ся Судя́й земли́, возда́ждь воздая́ние го́рдым.
 3. Доко́ле гре́шницы, Го́споди, доко́ле гре́шницы восхва́лятся?
 4. Провеща́ют и возглаго́лют непра́вду, возглаго́лют вси де́лающии беззако́ние?
 5. Лю́ди Твоя́, Го́споди, смири́ша и достоя́ние Твое́ озло́биша.
 6. Вдови́цу и си́ра умори́ша и прише́льца уби́ша,
 7. и ре́ша: не у́зрит Госпо́дь, ниже́ уразуме́ет Бог Иа́ковль.
 8. Разуме́йте же безу́мнии в лю́дех и бу́ии не́когда умудри́теся.
 9. Насажде́й у́хо, не слы́шит ли? Или́ созда́вый о́ко, не сматря́ет ли?
 10. Наказу́яй язы́ки, не обличи́т ли, уча́й челове́ка ра́зуму?
 11. Госпо́дь весть помышле́ния челове́ческая, я́ко суть су́етна.
 12. Блаже́н челове́к, его́же а́ще нака́жеши, Го́споди, и от зако́на Твоего́ научи́ши его́,
 13. укроти́ти его́ от дней лю́тых, до́ндеже изры́ется гре́шному я́ма.я.
 14. Яко не отри́нет Госпо́дь люде́й Свои́х, и достоя́ния Своего́ не оста́вит,
 15. до́ндеже пра́вда обрати́тся на суд, и держа́щиися ея́ вси пра́вии се́рдцем.
 16. Кто воста́нет ми на лука́внующыя? Или́ кто спредста́нет ми на де́лающыя беззако́ние?
 17. Аще не Госпо́дь помо́гл бы ми, вма́ле всели́лася бы во ад душа́ моя́.
 18. Аще глаго́лах, подви́жеся нога́ моя́, ми́лость Твоя́, Го́споди, помога́ше ми.
 19. По мно́жеству боле́зней мои́х в се́рдце мое́м, утеше́ния Твоя́ возвесели́ша ду́шу мою́.
 20. Да не прибу́дет Тебе́ престо́л беззако́ния, созида́яй труд на повеле́ние.
 21. Уловя́т на ду́шу пра́ведничу, и кровь непови́нную осу́дят.
 22. И бысть мне Госпо́дь в прибе́жище, и Бог мой в по́мошь упова́ния моего́.
 23. И возда́ст им Госпо́дь беззако́ние их и по лука́вствию их погуби́т я́ Госпо́дь Бог.

Скачати псалом 93 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 93 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 93 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 93 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Псалом Давида, в четвёртый день недели.

 1. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя!
 2. Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым.
 3. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?
 4. Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие беззаконие;
 5. попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое;
 6. вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют
 7. и говорят: «не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев».
 8. Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды?
 9. Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?
 10. Вразумляющий народы неужели не обличит, — Тот, Кто учит человека разумению?
 11. Господь знает мысли человеческие, что они суетны.
 12. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим,
 13. чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма!
 14. Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего.
 15. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем.
 16. Кто восстанет за меня против злодеев? кто станет за меня против делающих беззаконие?
 17. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания.
 18. Когда я говорил: «колеблется нога моя», — милость Твоя, Господи, поддерживала меня.
 19. При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою.
 20. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону?
 21. Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную.
 22. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего,
 23. и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш.

Скачать псалом 93 на русском языке картинкой (Псалтырь 93)

Скачать псалом 93 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 93

Автором псалма прийнято вважати Давида. Єврейська книга псалмів представляє цю пісню як анонімну. Слова закону Мойсеєва виконали автора ревним бажанням відновити серед своїх підданих життя, згодне із заповідями Господа, що грубо зневажаються і забутими на той час. Автор звертається до євреїв зі словами викриття та умовляння, закликаючи їх одуматися.

Коли і для чого читають Псалом 93 (когда и для чего читают)

За розпорядженням псалом співається четвертий день тижня, тобто в середу.

Читають псалом 93 у різних ситуаціях, наприклад:

 • на зняття псування;
 • для відновлення справедливості, якщо вас незаслужено образили або завдали зло;
 • для покарання ворогів;
 • для напоумлення та настанови на шлях істинний грішників, що творять безпутства.

Традиційно в храмі псалом 93 читається старослов’янською мовою, яка звучить мелодійно. Вдома дозволяється читати псалом 93 українською мовою або на русском языке по середах при запалених свічках перед іконами, відмовившись від повсякденного клопоту. Молитва повинна виходити від самого серця, бути щирою та проникливою.

Тлумачення псалма 93 – що означають слова молитви (Псалтирь 93 толкование)

У тексті псалма звучить протест автора, який обурюється безчинством безбожних грішників, викритих багатством та владою. Вони не мають перешкод у справі втілення своїх гріховних побажань, утискуючи та ображаючи праведників.

Автор звертається не до язичників, а до євреїв, які усвідомлено ігнорують дані Богом заповіді, насміхаючись над Творцем. Автор закликає до Бога, водночас звертаючись до грішників, закликаючи їх опритомніти.

Щоб краще зрозуміти сенс пісні, слід розібрати тлумачення псалма по кожному віршу:

 • Вірш 1-3: настав час, коли праведний Суддя землі має помститися за злочини безбожних правителів проти Його коханого народу.
 • Вірш 4-7: горді переслідувачі віруючих будуть засуджені. Вони самовпевнено вважають, що Бог Яковлєв не дізнається про всі їхні беззаконня.
 • Вірш 8-11: нерозумно вважати, що Бог нічого не підозрює! Якщо Він має владу, щоб карати народи, як доводить історія, хіба не може Він покарати тих грішників, які пригнічують Його коханих? Господь знає все, що думають безбожні, і знає, що їхні думки порожні та марні.
 • Вірш 12-15: Господь навчає нас, що блаженний той, кого Він наставляє Своїм законом. Єгова ніколи не залишить Свого народу і не кине спадщини, яку любить.
 • Вірш 16-19: Господь завжди допомагав. Щоразу, коли авторові здавалося, що він загине від підступних задумів людей, Господь підтримував його у Своїй милості.
 • Вірш 20-23: Чи може Господь схвалювати тих, хто чинить гріх? Відповідь очевидна. Він знищить грішників з лиця землі за всі їхні беззаконня.

Інші Псалми з Кафизми 13

Рейтинг: 5 - 1 Голосов