Псалом 95 призначався для відзначення слави майбутнього царства Христа. Автор закликає не лише всіх людей, а й усі земні стихії славити Його (Псалтирь 95).

Зміст:

Псалом 95 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 95 українською:

 1. Співайте для Господа пісню нову, уся земле, співайте для Господа!
 2. Співайте для Господа, благословляйте Ім’я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його!
 3. Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіми народами,
 4. бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх!
 5. Бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса,
 6. перед лицем Його слава та велич, сила й краса у святині Його!
 7. Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу,
 8. дайте Господу славу ймення Його, жертви приносьте і входьте в подвір’я Його!
 9. Додолу впадіть ув оздобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його, уся земле,
 10. сповістіть між народами: Царює Господь! Він вселенну зміцнив, щоб не захиталась, Він буде судити людей справедливо!
 11. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що у нім,
 12. нехай поле радіє та все, що на ньому! Нехай заспівають тоді всі дерева лісні,
 13. перед Господнім лицем, бо гряде Він, бо землю судити гряде, Він за справедливістю буде судити вселенну, і народи по правді Своїй!

Скачати псалом 95 на українській мові картинкою

Скачати псалом 95 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 95 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Хвала песни Давиду, внегда́ дом созидашеся по пленении, не надписан у еврей,

 1. Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́,
 2. воспо́йте Го́сподеви, благослови́те и́мя Его, благовести́те день от дне спасе́ние Его.
 3. Возвести́те во язы́цех сла́ву Его, во всех лю́дех чудеса́ Его.
 4. Яко Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, стра́шен есть над все́ми бо́ги.
 5. Яко вси бо́зи язы́к бе́сове: Госпо́дь же небеса́ сотвори́.
 6. Испове́дание и красота́ пред Ним, святы́ня и великоле́пие во святи́ле Его.
 7. Принеси́те Го́сподеви оте́чествия язы́к, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь.
 8. Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его, возми́те же́ртвы, и входи́те во дворы́ Его.
 9. Поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его, да подви́жится от лица́ Его вся земля́
 10. Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится: су́дит лю́дем пра́востию.
 11. Да возвеселя́тся небеса́, и ра́дуется земля́, да подви́жится мо́ре и исполне́ние его.
 12. Возра́дуются, поля́, и вся я́же на них, тогда́ возра́дуются вся древа́ дубра́вная от лица́ Госпо́дня,
 13. Яко гряде́т, я́ко гряде́т суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней в пра́вду, и лю́дем и́стиною Свое́ю.

Скачати псалом 95 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 95 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 95 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 95 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Хвалебная песнь Давида, когда дом строился после плена. Не надписан у евреев.

 1. Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля;
 2. пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его;
 3. возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его;
 4. ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов.
 5. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил.
 6. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его.
 7. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь;
 8. воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его;
 9. поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!
 10. Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде.
 11. Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его;
 12. да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные
 13. пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы — по истине Своей.

Скачать псалом 95 на русском языке картинкой (Псалтырь 95)

Скачать псалом 95 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 95

Частина тлумачів сходиться на думці, що псалом 95 був написаний Давидом на честь внесення ковчега до міста Давида. Напис «коли будинок будувався після полону» може вказувати на період або зведення або відновлення єрусалимського храму, що відносить написання псалма до періоду після визволення з вавилонського полону або ж до правління царя Йосії.

Однак у тексті маються на увазі події пізніші. Йдеться про майбутню урочистість Єгови. Звучить заклик до всіх народів славити Господа та поклонятися Йому. У тексті псалма 95 міститься і пророцтво про Страшний суд, коли Ісус буде судити живих і мертвих відповідно до Божих законів.

Коли і для чого читають Псалом 95 (когда и для чего читают)

Вдома псалом 95 читають українською мовою або на русском языке в таких випадках:

 • бажаючи отримати здоров’я тілесне;
 • з метою возвеличення Господа;
 • з бажанням зцілити хвороби глухоти.
 • Відомі випадки повернення слуху людям, які вже втратили будь-яку надію.

У православному богослужінні псалом 95 читається старослов’янською мовою.

Тлумачення псалма 95 – що означають слова молитви (Псалтирь 95 толкование)

У тексті псалма 95 ми зустрічаємо перелік різних способів слави Господа у вигляді вказівок. Часто повторюються слова «співайте», «віддайте»  і «нехай веселяться… нехай радіють… та радіють».

Щоб краще зрозуміти текст псалма 95, розберемося у його трактуванні докладніше:

 • Вірш 1-3: псалмоспівець закликає народ нести благу звістку про близькість спасіння та закликати ім’я Бога. Пісня спасіння Божого має поширитись для всіх народів Землі.
 • Вірш 4-6: проголошується незмірна перевага Господа, що створив небеса, над язичницькими ідолами. Він славний і величний, і чудове святилище Його.
 • Вірш 7-10: автор пророкує, що настане день, коли перед ім’ям Ісуса схилиться кожне коліно.
 • Вірш 11-13: Псалом закінчується пророцтвом, що звеселиться вся земля, бо неодмінно відбудеться Божий суд, і все вирішуватиметься за найвищою справедливістю.

Інші Псалми з Кафизми 13

Рейтинг: 5 - 1 Голосов