Збірник Псалтир увібрав у собі особливі молитви, яких звертається істинний віруючий у важких ситуаціях. Псалом 71 вважається царським. Бо там описано звернення царя Давида до Господа. Праведник звертається до Всевишнього про послання успіхів та благословення за допомогою молитовного тексту (Псалтирь 71).

Зміст:

Псалом 71 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 71 українською:

 1. Боже, Свої суди цареві подай, а Свою справедливість для сина царевого,
 2. хай він правдою судить народа Твого, а вбогих Твоїх справедливістю!
 3. Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду.
 4. Він судитиме вбогих народу, помагатиме бідним, і тиснути буде гнобителя!
 5. Будуть боятися Тебе, поки сонця, і поки місяця, з роду до роду!
 6. Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю!
 7. Праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий аж поки світитиме місяць,
 8. і він запанує від моря до моря, і від Ріки аж до кінців землі!
 9. Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати…
 10. Царі Таршішу та островів дадуть дари, принесуть царі Шеви та Севи дарунки!
 11. І впадуть перед ним усі царі, і будуть служити йому всі народи,
 12. бо визволить він бідаря, що голосить, та вбогого, що немає собі допомоги!
 13. Він змилується над убогим та бідним, і спасе душу бідних,
 14. від кривди й насилля врятує їхню душу, їхня кров дорога буде в очах його!
 15. І буде він жити, і дасть йому з золота Шеви, і завжди молитися буде за нього, буде благословляти його кожен день!
 16. На землі буде збіжжя багато, на гірському верху зашумить, як Ливан, його плід, і народ зацвіте по містах, як трава на землі!
 17. Хай ім’я його буде навіки, хай росте, поки сонця, наймення його, нехай благословляються ним, будуть хвалити його всі народи!
 18. Благословен Господь Бог, Бог Ізраїлів, єдиний, що чуда вчиняє,
 19. і благословенне навіки Ім’я Його слави, і хай Його слава всю землю наповнить! Амінь і амінь!
 20. Скінчились молитви Давида, сина Єссея.

Скачати псалом 71 на українській мові картинкою

Скачати псалом 71 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 71 на церковнославянском с ударением текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:

 1. О Соломоне, псалом Давиду
 2. Бо́же, суд Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою сы́ну царе́ву:
 3. суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде, и ни́щым Твои́м в суде́.
 4. Да восприи́мут го́ры мир лю́дем, и хо́лми пра́вду.
 5. Су́дит ни́щым людски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих и смири́т клеветника́.
 6. И пребу́дет с со́лнцем, и пре́жде луны́ ро́да родо́в.
 7. Сни́дет я́ко дождь на руно́, и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю.
 8. Возсия́ет во днех его пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже отъи́мется луна́.
 9. И облада́ет от мо́ря до мо́ря, и от рек до коне́ц вселе́нныя.
 10. Пред ним припаду́т Ефио́пляне, и врази́ его персть поли́жут.
 11. Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведу́т:
 12. и покло́нятся ему вси ца́рие зе́мстии, вси язы́цы порабо́тают ему.
 13. Яко изба́ви ни́ща от си́льна, и убо́га, ему́же не бе помо́щника.
 14. Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́шы убо́гих спасе́т:
 15. от ли́хвы и от непра́вды изба́вит ду́шы их, и че́стно и́мя его пред ни́ми.
 16. И жив бу́дет, и да́стся ему от зла́та Арави́йска, и помо́лятся о нем вы́ну, весь день благословя́т его.
 17. Бу́дет утвержде́ние на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че Лива́на плод его́: и процвету́т от гра́да я́ко трава́ земна́я.
 18. Будет и́мя его благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя его, и благословя́тся в нем вся коле́на земна́я, вси язы́цы ублажа́т его.
 19. Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́н.
 20. И благослове́но и́мя сла́вы Его во век и в век ве́ка, и испо́лнится сла́вы Его вся зе́мля: бу́ди, бу́ди.

Скачати псалом 71 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 71 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 71 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 71 на русском языке, для зручності читання та розуміння:

 1. О Соломоне, псалом Давида.
 2. Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду,
 3. да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде;
 4. да принесут горы мир людям и холмы правду;
 5. да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя,
 6. и будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна, в роды родов.
 7. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю;
 8. во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна;
 9. он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли;
 10. падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах;
 11. цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары;
 12. и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему;
 13. ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника.
 14. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет;
 15. от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его;
 16. и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его;
 17. будет обилие хлеба на земле, наверху гор; плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле;
 18. будет имя его благословенно вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его; и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его.
 19. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса,
 20. и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь.

Скачать псалом 71 на русском языке картинкой (Псалтырь 71)

Скачать псалом 71 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 71

Існує два варіанти написання псалма 71. Перший варіант говорить про те, що текст був написаний царем Давидом про майбутнє його сина Соломона. Наприкінці років і свого правління цар хотів бачити на чолі країни свого найкращого сина та спадкоємця, яким і був Соломон. Давид просить у Господа розуму та мудрості, щоб правління його було легким. Псалом описує велике його правління, справедливі суди, як вірою та правдою служили Соломонові багато народів.

Але якщо вірити іншій версії, єврейській, це лист Соломона. Кажуть, що саме за царювання Соломона з’явився текст і відображає його ідеальне царювання.

Коли і для чого читають Псалом 71 (когда и для чего читают)

Деякі віруючі, які тільки починають читати псалми, можуть не знати для чого читають псалом 71. Молитва зачитується найчастіше під час збирання врожаю з полів та садів. Як тільки в будинок заносять плоди, текст псалму читають усією сім’єю. Господь обов’язково благословляє дари землі.

Звернутися до Бога з молитовним словом можна:

Правила читання

Текст псалма 71 українською мовою або на русском языке можна зачитувати в храмах і в домашній обстановці будь-якою зрозумілою для вас мовою. Суворих правил читання цього псалма немає.

Тлумачення псалма 71 – що означають слова молитви (Псалтирь 71 толкование)

Для кращого розуміння розглянемо тлумачення псалма 71, звернувшись до його окремих віршів:

 • Вірш 2: Псалом починається з самого царя Соломона, його віри в те, що тільки Бог зможе допомогти йому бути великим правителем. Адже якщо Соломон буде справедливим і мирним правителем, значить, його цим нагородив Господь.
 • Вірш 3: Цар Соломон відображається як намісник Господа. І саме через нього він може правити Божим народом.
 • Вірш 4: Нехай світ буде удосталь.
 • Вірш 5: Господь завжди оберігав жебраків та віруючих. Звичайно, і цар Соломон повинен дотримуватись Божих канонів.
 • Вірші 6-8: Сонце та Місяць незмінні для народу, з покоління до покоління. Вони є символом вічності. Нехай справедливий цар буде вічно правити своїм народом. Нехай його правління буде мирним, чесним, благотворним.
 • Вірші 9-11: Якщо цар є намісником Господа, то нехай його володіння розростуться на весь світ. Падуть усі дикі народи, і всі вороги будуть надавати знаки пошани перед великим царем. Схід і захід з’єднаються у єдиній вірі своєму цареві.
 • Вірші 12-16: Цар зможе правити всім світом, але завоювати його треба не насильницьким шляхом, а мирним. Щоб усі народи підкорилися добровільно. Великий цар захищатиме віруючих, допомагатиме жебракам, нестиме добро, справедливість і віру. Цар дорожить кожним мешканцем своєї неосяжної країни.
 • Вірші 17-18: Якщо цар матиме всі землі, то ворожнеча між народами припиниться. Настане нова ера, в якій не буде місця стражданням та злу. Кожен мешканець бачитиме прекрасне, його зусилля спрямовані на створення нової культури. Об’єднавши зусилля, народ зможе обробляти навіть неродючий ґрунт та отримувати багатий урожай. У багатьох містах населення збільшиться у кілька разів. Благополуччя прийде до кожного будинку під час царювання імператора.
 • Вірші 19-20: Не слова автора молитов. Вони були додані упорядниками, щоб вшанувати Господа та діяння великого царя.

Інші Псалми з Кафизми 10

Рейтинг: 5 - 1 Голосов