У збірнику Псалтир псалом 73 вважається однією з найсумніших молитов. Хвалебна пісня спрямована до Господа, всі євреї плачуть і сумують за своєю зруйнованою державою (Псалтирь 73).

Зміст:

Псалом 73 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 73 українською:

 1. Нащо, Боже, назавжди Ти нас опустив, чого розпалився Твій гнів на отару Твого пасовиська?
 2. Спогадай про громаду Свою, яку Ти віддавна набув, про племено спадку Свого, що його Ти був викупив, про ту гору Сіон, що на ній оселився,
 3. підійми ж Свої стопи до вічних руїн, бо ворог усе зруйнував у святині!…
 4. Ревіли Твої вороги у святині Твоїй, умістили знаки за ознаки свої,
 5. виглядало то так, якби хто догори підіймав був сокири в гущавині дерева…
 6. А тепер її різьби ураз розбивають вони молотком та сокирами,
 7.  Святиню Твою на огонь віддали, оселю Твого Ймення аж дощенту збезчестили…
 8. Сказали вони в своїм серці: Зруйнуймо їх разом! і спалили в краю всі місця Божих зборів…
 9. Наших ознак ми не бачимо, нема вже пророка, і між нами немає такого, хто знає, аж доки це буде…
 10. Аж доки, о Боже, гнобитель знущатися буде, зневажатиме ворог навіки Ім’я Твоє?
 11. Для чого притримуєш руку Свою та правицю Свою? З середини лоня Свого їх понищ!
 12. А Ти, Боже, віддавна мій Цар, Ти чиниш спасіння посеред землі!
 13. Розділив Ти був море Своєю потугою, побив голови зміям на водах,
 14. Ти левіятанові голову був поторощив, його Ти віддав був на їжу народові пустині,
 15. Ти був розділив джерело та потік, Ти висушив ріки великі!
 16. Твій день, а також Твоя ніч, приготовив Ти світло та сонце,
 17. всі границі землі Ти поставив, Ти літо та зиму створив!
 18. Пам’ятай же про це: ворог знущається з Господа, а народ нерозумний зневажує Ймення Твоє!
 19. Не віддай звірині душі Своєї горлиці, живої Твоїх бідарів не забудь же назавжди!
 20. Споглянь же на Свій заповіт, бо темноти землі повні мешкань насилля!
 21. Нехай не відходить пригноблений посоромленим, бідний та вбогий нехай прославляють Імення Твоє!
 22. Встань же, о Боже, судися за справу Свою, пам’ятай про щоденну наругу Свою від безумного!
 23. Не забудь же про вереск Своїх ворогів, про галас бунтівників проти Тебе, що завжди зростає!

Скачати псалом 73 на українській мові картинкою

Скачати псалом 73 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 73 на церковнославянском с ударением текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:
Разума Асафу,

 1. Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́?
 2. Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́.
 3. Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м.
 4. И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́, положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша,
 5. я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне секи́рами разсеко́ша.
 6. Две́ри его вку́пе: се́чивом и оско́рдом разруши́ша и́.
 7. Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене Твоего́.
 8. Ре́ша в се́рдце свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́.
 9. Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́.
 10. Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг? Раздражи́т проти́вный и́мя Твое́ до конца́?
 11. Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою и десни́цу Твою от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц?
 12. Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.
 13. Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде́,
 14. Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским.
 15. Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския.
 16. Твой есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце.
 17. Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и ве́сну Ты созда́л еси́ я́.
 18. Помяни́ сия́, враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша и́мя Твое́.
 19. Не преда́ждь звере́м ду́шу, испове́дающуся Тебе́, душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́.
 20. При́зри на заве́т Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний.
 21. Да не возврати́тся смире́нный посра́млен, нищ и убо́г восхвали́та и́мя Твое́.
 22. Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою, помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день.
 23. Не забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Скачати псалом 73 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 73 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 73 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 73 на русском языке, для зручності читання та розуміння:
В научение, Асафа

 1. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей?
 2. Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, — эту гору Сион, на которой Ты веселился.
 3. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам: все разрушил враг во святилище.
 4. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо знамений наших;
 5. показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева;
 6. и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами;
 7. предали огню святилище Твое; совсем осквернили жилище имени Твоего;
 8. сказали в сердце своем: «разорим их совсем», — и сожгли все места собраний Божиих на земле.
 9. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет.
 10. Доколе, Боже, будет поносить враг? вечно ли будет хулить противник имя Твое?
 11. Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их.
 12. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли!
 13. Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде;
 14. Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни, Ефиопским; 1
 15. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки.
 16. Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и солнце;
 17. Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил.
 18. Вспомни же: враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое.
 19. Не предай зверям душу горлицы Твоей; собрания убогих Твоих не забудь навсегда.
 20. Призри на завет Твой; ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия.
 21. Да не возвратится угнетенный посрамленным; нищий и убогий да восхвалят имя Твое.
 22. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного;
 23. не забудь крика врагов Твоих; шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Скачать псалом 73 на русском языке картинкой (Псалтырь 73)

Скачать псалом 73 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 73

Авторство молитви не належить цареві Давидові. Ним є його нащадок – псалмоспівець Асаф. Але багатьма тлумачами стверджується, що пісня написана від імені всього єврейського народу. На жаль, ніяких конкретних історичних довідок про час написання тексту псалма 73 немає. Швидше за все, це був час вавилонського спустошення, коли майже всі євреї були взяті в полон, а сама держава Єрусалим була зруйнована.

Коли і для чого читають Псалом 73 (когда и для чего читают)

Сумну пісню багато праведників зачитують, щоб прогнати зневіру та скорботу. Адже так сумував єврейський народ, втративши свій рідний дім. Рекомендується читати псалом 73 українською мовою або на русском языке в таких випадках:

 • труднощі та прикрощі;
 • за часів ворожої облоги;
 • печалі та скорботи.

Правила читання

Суворих правил читання цього псалма немає. У православ’ї зачитуються рядки 1-2 та 12 під час літургії на свято Воздвиження Хреста Господнього.

Тлумачення псалма 73 – що означають слова молитви (Псалтирь 73 толкование)

Для кращого розуміння псалма 73 слід розібрати кожен вірш окремо:

 • Вірші 1-5: Відринув від євреїв Господь, залишив у муках та стражданнях. Надіслав жорстокі випробування. Єврейський народ є надбанням Бога, він обдаровував їх своєю милістю та дивом. Але зазнали руїн будинку Єрусалима. Усі святилища були зруйновані. Все це рук вавилонського війська. Вони знищили все, що так дорого було євреям.
 • Вірші 6-9: Усі храми були спалені. Тільки нечестиві могли так знущатися з святих місць. Народ єврейський вже зневірився, але все ж таки вірив у порятунок свого міста. Адже не може полон тривати вічно.
 • Вірші 10-13: Вони просять Бога вразити безбожних, їхні серця та душі. Щоб спіткала всіх автомобіля.
 • Вірші 14-18: Описуються чудеса, на які здатний Господь. Вказуються всемогутні справи Божі. Будуть покарані всі халдеї, які ображали святих.
 • Вірші 19-21: Автор називає безбожних звірів. А народ єврейський – горлицею, вона уособлює самотність та беззахисність. Багато грабіжників і лиходіїв живуть у горах, а після руйнування Єрусалиму могли перекочувати і туди. Нехай молитва єврейського народу буде почута.

Інші Псалми з Кафизми 10

Рейтинг: 5 - 1 Голосов