Псалом 72 входить до складу 9 кафізму. Авторство приписується Асафу (Псалтирь 72). Цей псалом – пісня мудрості. Асаф часто спостерігав, що беззаконники живуть успішніше і багатшими, ніж праведні люди, і в результаті зробив власний висновок.

Зміст:

Псалом 72 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 72 українською:

 1. Поправді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих!
 2. А я, мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої,
 3. бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних,
 4. бо не мають страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло,
 5. на людській роботі нема їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів.
 6. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля,
 7. вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися,
 8. сміються й злосливо говорять про утиск, говорять бундючно:
 9. свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає!…
 10. Тому то туди Його люди звертаються, і щедро беруть собі воду
 11. та й кажуть: Хіба Бог те знає, і чи має Всевишній відомість,
 12. як он ті безбожні й безпечні на світі збільшили багатство своє?
 13. Направду, надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої,
 14.  і ввесь день я побитий, і щоранку покараний…
 15. Коли б я сказав: Буду так говорить, як вони, то спроневірився б я поколінню синів Твоїх.
 16. І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх,
 17. аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив:
 18. направду, Ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув Ти їх!
 19. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів!
 20. Немов сном по обудженні, Господи, образом їхнім погордиш, мов сном по обудженні!
 21. Бо болить моє серце, і в нутрі моїм коле,
 22. а я немов бидло й не знаю, я перед Тобою худобою став!…
 23. Та я завжди з Тобою, Ти держиш мене за правицю,
 24. Ти Своєю порадою водиш мене, і потому до слави Ти візьмеш мене!
 25. Хто є мені на небесах, окрім Тебе? А я при Тобі на землі не бажаю нічого!
 26. Гине тіло моє й моє серце, та Бог скеля серця мого й моя доля навіки,
 27. бо погинуть ось ті, хто бокує від Тебе, понищиш Ти кожного, хто відступить від Тебе!
 28. А я, близькість Бога для мене добро, на Владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі Твої чини!

Скачати псалом 72 на українській мові картинкою

Скачати псалом 72 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 72 на церковнославянском с ударением текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:
Псалом Асафу,

 1. Коль благ Бог Изра́илев, пра́вым се́рдцем.
 2. мои́ же вма́ле не подвижи́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́.
 3. Яко возревнова́х на беззако́нныя, мир гре́шников зря.
 4. Яко несть восклоне́ния в сме́рти их, и утвержде́ния в ра́не их,
 5. в труде́х челове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран.
 6. Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́м.
 7. Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца.
 8. Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ глаго́лаша.
 9. Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по земли́.
 10. Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени обря́щутся в них.
 11.  И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ше есть ра́зум в Вы́шнем?
 12. Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство.
 13. И рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́ и умы́х в непови́нных ру́це мои́,
 14. и бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних.
 15. Аще глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, ему́же обеща́хся,
 16. и непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю,
 17. до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их.
 18. Оба́че за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася.
 19. Ка́ко бы́ша в запусте́ние? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́.
 20. Яко со́ние востаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твое́м о́браз их уничижи́ши.
 21. Яко разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измени́шася.
 22. И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́.
 23. И аз вы́ну с Тобо́ю, удержа́л еси́ ру́ку десну́ю мою,
 24. и сове́том Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою прия́л мя еси́.
 25. Что бо ми есть на небеси́? И от Тебе́ что восхоте́х на земли́?
 26. Исчезе́ се́рдце мое́ и плоть моя́, Бо́же се́рдца моего́, и часть моя́, Бо́же, во век.
 27. Яко се удаля́ющии себе́ от Тебе́, поги́бнут; потреби́л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́.
 28. Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, полага́ти на Го́спода упова́ние мое́, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни.

Скачати псалом 72 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 72 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 72 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 72 на русском языке, для зручності читання та розуміння:
Псалом Асафа

 1. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!
 2. А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои,
 3.  я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,
 4. ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их;
 5. на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам.
 6. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их;
 7. выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце;
 8. над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока;
 9. поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле.
 10. Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею,
 11.  и говорят: «как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?»
 12. И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство.
 13. И я сказал: так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои,
 14. и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?
 15. Но если бы я сказал: «буду рассуждать так», — то я виновен был бы пред родом сынов Твоих.
 16. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,
 17. доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их.
 18. Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти.
 19. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!
 20. Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их.
 21. Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя,
 22. тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою.
 23. Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку;
 24. Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу.
 25. Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.
 26. Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
 27. Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.
 28. А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои во вратах дщери Сионовой.

Скачать псалом 72 на русском языке картинкой (Псалтырь 72)

Скачать псалом 72 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 72

Автор псалма 72 – знаменитий левіт Асаф, сучасник Давида. Він був одним із трьох начальників хору за Давидом. У нього було четверо синів, разом з якими він керував чотирма градами співаків Давидових. Його навчав грі цар Давид і наставляв його розпоряджатися священною музикою та співом перед ковчегом Завіту. Разом із Давидом він складав пісні для церковних богослужінь.

Коли і для чого читають Псалом 72

Потрібно читати псалом 72 як молитву за беззаконних людей, які роблять зло, щоб Бог їх виправив, а також у разі гоніння на праведних.

Тлумачення псалма 72 – що означають слова молитви (Псалтирь 72 толкование)

Псалом 72 присвячений темі несправедливості у світі та спробам її вирішення, спробам знайти відповідь: чому благоденствують нечестиві, зазнають лиха праведні.

 • Вірш 1: Псалмоспівець починає з впевненого висловлювання у милості Бога до праведних, до віруючих людей.
 • Вірші 2-3: Псалмоспівець у яскравих виразах описує життя безбожних і каже, що, спостерігаючи за ними, він «посковзнувся», спіткнувся, його душа зніяковіла: «я позаздрив безумним, бачачи благоденство безбожних».
 • Вірші 4-9: І далі автор перераховує точні характеристики життя людей, які не знають Бога: їм немає страждань у житті, їх сили міцні, вони не працюють як усі інші, не зазнають ударів. Тому гордість як намисто обклала їх, і зухвалість як вбрання одягає їх. Викотилися від жиру їхні очі, блукають помисли в серці, вони над усім знущаються, злісно виголошують наклеп, кажуть зверхньо, ​​піднімають до небес уста свої і язик їх ходить по землі.
 • Вірші 10-15: Люди, які так живуть, зрештою, за своїм хитрим серцем запевняються, що Бога немає, вони запитують: «Як дізнається Бог про їхні справи?». Псалмоспівець дивиться на це і серце його болить. Він каже: «Якщо я міркуватиму так, що безбожні живуть добре, успішно, то я винен перед родом синів Твоїх».
 • Вірші 16-21: Автор зізнається, що зрозуміти це для нього було важко доти, доки він не увійшов до святилища Божого і не зрозумів кінець безбожних. Тобто Господь ніби відповів йому: «Не дивись на те, що є сьогодні, подумай про те, що буде після, вони зникнуть так само, як зникає сон людини, що прокинулася».
 • Вірш 22: Тут пророк дивується, наскільки людина дурна перед Богом у своєму маловір’ї.
 • Вірші 23-28: Душа псалмоспівця бентежилася від незнання, що щастя безбожних короткочасне, але потім йому відкрилася кінцева доля злодія та праведного. Не до кінця буде хвалитись безбожний, щастя його піде як вода, і не до кінця буде забутий у Бога «жебрак».

  Дізнавшись про це, чи можна заздрити людині, що пишається? – питає пророк. І тоді він робить висновок: “Я дізнався Бога, і головне моє щастя в тому, щоб до Нього приліпитися, тому що земне багатство недовговічне”. Він бачить, як Господь винищує кожного, хто сам від Нього видаляє своїми вчинками.

Для сучасних християн сенс псалма 72 з давніх часів не змінився. Бачачи мирську несправедливість, можна бунтувати і влаштовувати революції, а можна подивитися на кінець людського життя і зрозуміти, що зникнуть як сон успіхи безбожних, а ті, хто думками та справами з Богом, матиме вічне благо. Псалом 72 – чудовий, глибокий за змістом, що лікує розум суспільства. Ця пісня – як дерево для змученого спекою життєвої несправедливості людського серця.

Інші Псалми з Кафизми 10

Рейтинг: 5 - 1 Голосов