Псалом 70 відноситься до подяки, написаним царем Давидом. Текст вихваляє Господа і шанує його, кожне слово сповнене надією та вірою (Псалтирь 70).

Зміст:

Псалом 70 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 70 українською:

 1. Для дириґента хору. Псалом Давидів.
 2. До Тебе вдаюся я, Господи, хай же не буду повік засоромлений!
 3. визволь мене через правду Свою, і звільни мене, нахили Своє ухо до мене, й спаси мене,
 4. стань для мене за скелю мешкальну, куди міг би я завжди ховатись! Ти наказав рятувати мене, бо Ти скеля моя та твердиня моя!
 5. Боже мій, визволь мене від руки беззаконного, від руки того, хто кривдить та гнобить мене,
 6. Ти бо, Владико, надія моя, Господи, Ти охорона моя від юнацького віку мого!
 7. На Тебе оперся я був від народження, від утроби моєї матері Ти охорона моя, в Тобі моя слава постійно!
 8. Я став багатьом, як дивовище, та Ти сильна моя охорона!
 9. Уста мої повні Твоєї хвали, увесь день Твоєї величности!
 10. Не кидай мене на час старости, коли зменшиться сила моя, не лиши Ти мене,
 11. бо мої вороги проти мене змовляються, а ті, що чатують на душу мою нараджаються разом,
 12. говорячи: Бог покинув його, доганяйте й хапайте його, бо нема, хто б його врятував!…
 13. Не віддалюйся, Боже, від мене, Боже мій поспішися ж на поміч мені!
 14. Нехай посоромляться, хай позникають усі, хто ненавидить душу мою, бодай зодяглися в наругу та в сором усі, хто прагне для мене лихого!
 15. А я буду постійно надіятись, і славу Твою над усе я помножу!
 16. Уста мої оповідатимуть правду Твою, про спасіння Твоє увесь день, бо числа їх не знаю,
 17. буду славити вчинки великі всевладного Господа, згадаю про правду Твою, єдино Твою!
 18. Боже, навчав Ти мене від юнацтва мого, і аж дотепер я звіщаю про чуда Твої.
 19. А Ти, Боже, не кидай мене аж до старости та сивини, поки я не звіщу про рамено Твоє поколінню, і кожному, хто тільки прийде про чини великі Твої!
 20. Бо Твоя справедливість, о Боже, сягає аж до високости, Боже, що речі великі вчинив, хто рівний Тобі?
 21. Ти мені показав був великі та люті нещастя, та знов Ти оживиш мене, і з безодень землі мене знову Ти витягнеш,
 22. Ти збільшиш величність мою, і знову потішиш мене!
 23. А я буду на арфі хвалити Тебе, Твою правду, мій Боже, із гуслами буду співати Тобі, Святий Ти Ізраїлів!
 24. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати Тобі я та душа моя, яку Ти врятував!
 25. Шепоче про правду Твою мій язик цілий день, бо посоромлені, бо поганьблені всі, хто шукає лихого для мене!

Скачати псалом 70 на українській мові картинкою

Скачати псалом 70 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 70 на церковнославянском текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:

 1. Давиду псалом, сынов Ионадавовых и первых пленшихся, не надписан у еврей
 2. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся в век.
 3. Правдою Твоею избави мя и изми мя, приклони ко мне ухо Твое и спаси мя.
 4. Буди ми в Бога Защитителя и в место крепко спасти мя, яко утвержение мое и прибежище мое еси Ты.
 5. Боже мой, избави мя из руки грешнаго, из руки законопреступнаго и обидящаго,
 6. яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моея.
 7. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матере моея Ты еси мой покровитель: о Тебе пение мое выну.
 8. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок.
 9. Да исполнятся уста моя хваления, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое.
 10. Не отвержи мене во время старости, внегда оскудевати крепости моей, не остави мене.
 11. Яко реша врази мои мне, и стрегущии душу мою совещаша вкупе,
 12. глаголюще: Бог оставил есть eго, пожените и имите eго, яко несть избавляяй.
 13. Боже мой, не удалися от мене, Боже мой, в помощь мою вонми.
 14. Да постыдятся и исчезнут оклеветающии душу мою, да облекутся в студ и срам ищущии злая мне.
 15. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всяку похвалу Твою.
 16. Уста моя возвестят правду Твою, весь день спасение Твое, яко не познах книжная.
 17. Вниду в силе Господни, Господи, помяну правду Тебе Единаго.
 18. Боже мой, имже научил мя еси от юности моея, и до ныне возвещу чудеса Твоя,
 19. и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави мене, дондеже возвещу мышцу Твою роду всему грядущему,
 20. силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, яже сотворил ми еси величия. Боже, кто подобен Тебе?
 21. Елики явил ми еси скорби многи и злы, и обращься оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси.
 22. Умножил еси на мне величествие Твое, и обращься утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси.
 23. Ибо аз исповемся Тебе в людех, Господи, в сосудех псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслех, Святый Израилев.
 24. Возрадуетеся устне мои, егда воспою Тебе, и душа моя, юже еси избавил.
 25. Еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущии злая мне.

Скачати псалом 70 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 70 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 70 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 70 на русском языке, для зручності читання та розуміння:

 1. Давида, псалом. Сынов Ионадава и первых пленников, не надписанный у евреев.
 2. На Тебя я, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек;
 3. по правде Твоей избавь меня и освободи меня, склони ко мне ухо Твоё и спаси меня.
 4. Стань для меня Богом-Защитником и местом укреплённым, чтобы спасти меня, ибо твердыня моя и прибежище моё – Ты.
 5. Боже мой, избавь меня из руки грешника, из руки законопреступника и обидчика.
 6. Ибо Ты – терпение моё, Господи, Господь – надежда моя с юности моей.
 7. На Тебе я утвердился от утробы, от чрева матери моей Ты – мой покровитель; о Тебе пение моё непрестанно.
 8. Как бы дивом стал я для многих, – и Ты – помощник мой крепкий;
 9. да наполнятся уста мои хвалою, чтобы мне воспевать славу Твою, весь день – великолепие Твоё.
 10. Не отвергни меня во время старости, при оскудении силы моей не оставь меня.
 11. Ибо сказали враги мои мне, и подстерегающие душу мою решили вместе,
 12. говоря: «Бог оставил его, преследуйте и захватите его, ибо нет избавителя».
 13. Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, на помощь мне обратись!
 14. Да устыдятся и исчезнут клевещущие на душу мою, да облекутся в стыд и позор ищущие мне зла.
 15. Я же буду всегда уповать на Тебя, и умножу всякую хвалу Тебе.
 16. Уста мои будут возвещать правду Твою, весь день – спасение Твоё; ибо не познал я наук книжных.
 17. Войду в храм в могуществе Господнем; Господи, вспомню правду Тебя, Единого.
 18. Боже мой, чему Ты научил меня с юности моей, и доныне буду возвещать – чудеса Твои.
 19. И до старости и лет преклонных, Боже, не оставь меня, доколе не возвещу о мышце Твоей всему роду грядущему, о могуществе Твоём и правде Твоей.
 20. Боже, до самых высот, – в том, что Ты для меня сделал великого, Боже, – кто подобен Тебе?
 21. Сколько Ты показал мне скорбей многих и злых, и, обратившись, оживотворил меня и из бездн земли вывел меня.
 22. Умножил Ты на мне величие Твоё и, обратившись, утешил меня, и из бездн земли снова вывел меня.
 23. И я прославлю Тебя среди народов, Господи, на орудиях струнных – истину Твою, Боже, сыграю Тебе на гуслях, святой Израилев.
 24. Возликуют уста мои, когда буду петь Тебе, и душа моя, которую Ты избавил.
 25. А ещё и язык мой весь день возвещать будет правду Твою, когда постыдятся и посрамятся ищущие мне зла.

Скачать псалом 70 на русском языке картинкой (Псалтырь 70)

Скачать псалом 70 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 70

Сини Йонадавові згадані в багатьох літописах і церковних книгах як богобоязливі, праведні мужі. Вони були такі чисті й доброзичливі, що Господь явився пророку Єремії і розповів про них. Сини були свідками захоплення Єрусалима халдеями та римлянами, але ніколи вони не залишали віри і завжди були вірні Господу. Вони обіцяли, що завжди будуть хвалити Господа, тому цар Давид написав пісню подяки, псалом 70, нібито від їх обличчя.

Коли і для чого читають Псалом 70 (когда и для чего читают)

Подячі пісні можна читати будь-коли. До тексту псалма 70 священнослужителі рекомендують звертатися протягом усього життя, щоб зміцнювати віру і хвалити Господа за всі блага, що він дарує.

Читають псалом Давида 70 на хвилини негараздів, щоб попросити у Господа допомоги у боротьбі з ворогами та напастями. Праведних Господь не залишає ніколи, він доглядає їх і в хворобі, і в старості. Читання псалма 70 як молитви нагадує про те, що все знаходиться в руках Творця.

Правила читання

Суворих правил та обмежень для читання псалма 70 немає, але існують загальні рекомендації. Якщо немає можливості відвідати храм, то звертатися до Господа можна вдома. Текст піснею Давида є у кількох перекладах, і хоча на службах використовують старослов’янський варіант, вдома не заборонено читати псалом 70 українською мовою або на русском языке. Як і будь-яке звернення до Господа, слова молитви повинні вимовлятися щиро, з відкритим серцем.

Тлумачення псалма 70 – що означають слова молитви (Псалтирь 70 толкование)

Цар Давид і його наближені були праведними і богобоязливими людьми, які знаходили єдине спасіння та втіху в Господі. Це позначилося і на тлумаченні псалма 70, у кожному окремому вірші.

 • Вірш 2-4 – автор вихваляє Господа, довіряє йому своє спасіння;
  Вірш 5-6 – цар Давид пише, що лише Господь може допомогти йому, захистити від ворогів. Давид був помазаний на царювання ще юнаків. Йому довелося перенести багато поневірянь та бід, від яких він врятувався завдяки вірі та надії на Господа;
  Вірш 7 – праведні люди, щиро віруючі, завжди перебувають під захистом Господа, їм не страшне жодне зло у світі;
  Вірш 9 – мудра людина з чистою душею і серце завжди хвалитиме Господа;
  Вірш 10-16 – хвороби, неминуча старість, вороги та негаразди чекають на людей, але від усього Господь може захистити і врятувати. Він не залишає вірних рабів своїх у важкі хвилини;
  Вірш 17-19 – автор каже, що все життя: від ранньої юності до глибокої старості – він не залишав віри в Бога, а той не покидав його, як і всіх праведних;
  Вірш 20-21 – Господь посилає випробування та скорботи, але ж він повертає до життя, дарує надію та благодать;
  Вірш 22-25 – тут Давид обіцяє завжди прославляти Господа, дотримуватися його вчень і проповідувати їх іншим народам.

Інші Псалми з Кафизми 10

Рейтинг: 5 - 1 Голосов