Псалом 48 звучить у храмі під час читання першої години, якою завершують ранкове Богослужіння. Ранкова служба слідує за Вечірньою, тобто проходить у вечірній час. Після завершення Вечери замикають Царські врата, і настає час читання 1-ї години, під час якої звучить 48 Псалом (Псалтирь 48).

Зміст:

Псалом 48 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 48 українською:

 1. Для дириґента хору. Синів Кореєвих. Псалом.
 2. Слухайте це, всі народи, візьміть до ушей, усі мешканці всесвіту,
 3. і людські сини й сини мужів, разом багатий та вбогий,
 4. мої уста казатимуть мудрість, думка ж серця мого розумність,
 5. нахилю своє ухо до приказки, розв’яжу свою загадку лірою!
 6. Чому маю боятись у день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ошуканців,
 7. які на багатство своє покладають надію, і своїми достатками хваляться?
 8. Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові,
 9. бо викуп їхніх душ дорогий, і не перестане навіки,
 10. щоб міг він ще жити навіки й не бачити гробу!
 11. Та люди побачать, що мудрі вмирають так само, як гинуть невіглас та неук, і лишають для інших багатство своє…
 12. Вони думають, ніби доми їхні навіки, місця їхнього замешкання з роду до роду, іменами своїми звуть землі,
 13. та не зостається в пошані людина, подібна худобі, що гине!
 14. Така їхня дорога глупота для них, та за ними йдуть ті, хто кохає їхню думку. Села.
 15. Вони зійдуть в шеол, і смерть їх пасе, немов вівці, а праведники запанують над ними від рання; подоба їхня знищиться, шеол буде мешканням для них…
 16. Та визволить Бог мою душу із влади шеолу, бо Він мене візьме! Села.
 17. Не лякайся, коли багатіє людина, коли збільшується слава дому її,
 18. бо, вмираючи, не забере вона всього, її слава не піде за нею!
 19. Хоч вона свою душу за життя свого хвалить, і славлять тебе, як для себе ти чиниш добро,
 20. вона прийде до роду батьків своїх, що світла вони не побачать навіки!
 21. Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине!

Скачати псалом 48 на українській мові картинкою

Скачати псалом 48 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 48 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:

 1. В коне́ц, сынов Кореовых, псалом
 2. Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней:
 3. земноро́днии же и сы́нове челове́честии, вку́пе бога́т и убо́г.
 4. Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
 5. Приклоню́ в при́тчу у́хо мое́, отве́рзу во псалти́ри гана́ние мое́.
 6. Вску́ю бою́ся, в день лют? Беззако́ние пяты́ моея́ обы́дет мя.
 7. Наде́ющиися на си́лу свою́ и о мно́жестве бога́тства своего́ хва́лящиися,
 8. брат не изба́вит, изба́вит ли челове́к? Не даст Бо́гу изме́ны за ся,
 9. и це́ну избавле́ния души́ своея́, и утруди́ся в век.
 10. И жив бу́дет до конца́, не у́зрит па́губы.
 11. Егда́ уви́дит прему́дрыя умира́ющыя, вку́пе безу́мен и несмы́слен поги́бнут и оста́вят чужди́м бога́тство свое́.
 12. И гро́би их жили́ща их во век, селе́ния их в род и род, нареко́ша имена́ своя́ на земля́х.
 13. И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им.
 14. Сей путь их собла́зн им, и по сих во усте́х своих благоволя́т.
 15. Яко о́вцы во а́де положе́ни суть, смерть упасе́т я́, и облада́ют и́ми пра́вии зау́тра, и по́мощь их обетша́ет во а́де, от сла́вы своея́ изринове́ни бы́ша.
 16. Оба́че Бог изба́вит ду́шу мою из руки́ а́довы, егда́ прие́млет мя.
 17. Не убо́йся, егда́ разбогате́ет челове́к или́ егда́ умно́жится сла́ва до́му его́:
 18. я́ко внегда́ умре́ти ему, не во́змет вся, ниже́ сни́дет с ним сла́ва его.
 19. Яко душа́ его в животе́ его благослови́тся: испове́стся Тебе́, егда́ благосотвори́ши ему.
 20. Вни́дет да́же до ро́да оте́ц свои́х, да́же до ве́ка не у́зрит све́та.
 21. И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им.

Скачати псалом 48 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 48 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 48 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 48 на русском языке, для зручності читання та розуміння:

 1. К исполнению. Сынам Кореевым, псалом
 2. Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во вселенной,
 3. и простые и знатные, богатый, равно как бедный.
 4. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание.
 5. Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою:
 6. «для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня?»
 7. Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего!
 8. человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него:
 9. дорога цена искупления души их, и не будет того вовек,
 10. чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы.
 11. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим.
 12. и могилы их – жилища их навек, обители их – в род и род. Нарекли они имена свои на землях своих.
 13. Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают.
 14. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их.
 15. Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила — жилище их.
 16. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня.
 17. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается:
 18. ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его;
 19. хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе,
 20. но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света.
 21. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.

Скачать псалом 48 на русском языке картинкой (Псалтырь 48)

Скачать псалом 48 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 48

Цей псалом Давид написав уже, будучи у похилому віці, коли всі хвилювання сімейної драми із змовниками на чолі із сином Авессаломом були далеко позаду. Авесалом загинув, абсолютно безславно, хоч і мав величезні претензії на владу, виготовив свій пам’ятник, сподіваючись, що нащадки будуть поклонятися йому. Але не залишив нащадків, а пам’ятник ненадовго пережив свого господаря.

Коли і для чого читають Псалом 48 (когда и для чего читают)

Псалми 48 читають про людей, професія яких пов’язана з ризиком для життя. Про здоров’я тих, хто може будь-якої миті загинути. Молитва допомагає льотчикам, воїнам, пожежникам та поліцейським. Читання псалма також рекомендують тим людям, родичі чи близькі яких у цей момент перебувають у небезпеці, пов’язаній із виконанням професійного обов’язку.

Правила читання

Читати псалом українською мовою або на русском языке слід у домашніх умовах після ранкового чи вечірнього Правила, а також під час читання Псалтирі. Псалом входить до складу 7-ї кафизми. Після прочитання слідує Слава, під час читання якої вимовляють власні прохання до Бога, своїми словами.

Тлумачення псалма 48 – що означають слова молитви (Псалтирь 48 толкование)

Псалом висвітлює суть промислу Творця про майбутнє людей багатих і зарозумілих, блаженних та праведних. Тема псалма 48 актуальна не тільки в часи створення і в наші дні, але залишатиметься такою до кінця століття.

Бо немає такої людини, яка б не задавалася питанням, чому багаті й безбожні процвітають і не знають гріха, тоді як праведники тягнуть жебраче існування. Цар Давид сповіщає про премудрість Господа та про віддячення кожному у справах його.

Для того щоб краще зрозуміти текст псалма 48 слід детально розглянути значення кожного рядка його віршів:

 • Вірші 1-5: автор закликає слухати всіх, хто живе на землі, про відкриту йому премудрість Божу, багатих і бідних, простих і знатних. Давид попереджає, що його слова можуть здатися загадкою, але уважно слухають, зрозуміють сенс псалма.
 • Вірш 6: автор каже, що не треба боятися смерті, навіть якщо вороги оточать з усіх боків. Надалі розповіді Давид пояснить, чому.
 • Вірші 7-10: ніхто не уникне смерті. Ні багаті, ні сильні. Неможливо відкупитися від загибелі, і немає жодної людини, яка б жила вічно.
 • Вірші 11-12: ніяк не уникнути смерті нікому, але багаті вважають себе мудрими і сподіваються бути у вічності, називаючи міста та країни своїми іменами. У цих діяннях немає нічого крім хворобливого самоспокуси.
 • Вірші 13-14: спрагли слави, не отримують почестей за життя, хоча мають прихильників, які схвалюють їхні діяння. Але після смерті кануть у забуття, як безмовні тварини.
 • Вірші 15-16: після смерті душі нечестивців підуть до пекла і залишаться там на віки вічні. Тоді як праведники в майбутньому житті («на ранок») опиняться в раю, позбавлені вічних мук.
 • Вірші 17-18: не слід заздрити багатіючим людям, бо після смерті вони не можуть забрати з собою нічого з накопиченого: ні грошей, ні слави.
 • Вірш 19: за життя безбожного, оточуючі лестять йому і співають дифірамби. Мирська слава проходить за земним життям. Жодна похвала, яку отримав за життя, не врятує і не виведе із мороку вічного.

Інші Псалми з Кафизми 7

Рейтинг: 5 - 1 Голосов