Псалом 47 (Псалтирь 47) відноситься до пісень тріумфування, який, як прийнято вважати, написаний у зв’язку з перемогою Йосафата, одного з царів Юдеї. Для нього прикладом і взірцем правління своїм народом та життям був Давид. Багато хто вважає саме царя Давида автором цього псалма, інші сходяться на думці, що до його написання стосуються діти Корея, багатого левіта, двоюрідного брата Мойсея.

Корей, що повстав проти Мойсея і відступив від віри, не знайшов підтримки серед своїх учнів і навіть дітей. «Діти Кореєві» присвятили себе Господу і стали храмовими музикантами, які співали псалми в церкві, прославляючи справи Господні.

Зміст:

Псалом 47 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 47 українською:

 1. Пісня. Псалом синів Кореєвих.
 2. Великий Господь і прославлений вельми в місті нашого Бога, на святій Своїй горі!
 3. Препишна країна, розрада всієї землі, то Сіонська гора, на північних околицях, місто Царя можновладного!
 4. Бог у храмах Своїх, за твердиню Він знаний.
 5. Бо царі ось зібрались, ішли вони разом,
 6. але, як побачили, то здивувались, полякалися та й розпорошились…
 7. Обгорнув їх там страх, немов біль породіллю;
 8. Ти східнім вітром розбив кораблі ті Таршіські.
 9. Як ми чули, так бачили в місті Господа Саваота, у місті нашого Бога, Бог міцно поставить навіки його! Села.
 10. Розмишляли ми, Боже, про милість Твою серед храму Твого.
 11. Як Ім’я Твоє, Боже, так слава Твоя аж по кінці землі, справедливости повна правиця Твоя!
 12. Нехай веселиться Сіонська гора, Юдині дочки хай тішаться через Твої правосуддя.
 13. Оточіте Сіон й обступіте його, полічіть його башти,
 14. зверніте увагу на вала його, високість палати його пообмірюйте, щоб розповісти поколінню наступному,
 15. бо Цей Бог то наш Бог на вічні віки, Він буде провадити нас аж до смерти!

Скачати псалом 47 на українській мові картинкою

Скачати псалом 47 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 47 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:

 1. Псалом, песни сынов Кореовых, вторыя субботы,
 2. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его.
 3. Благокоре́нным ра́дованием всея́ земли́: го́ры Сио́нския, ре́бра се́верова, град Царя́ Вели́каго.
 4. Бог в тя́жестех его зна́емь есть, егда́ заступа́ет и́.
 5. Яко се ца́рие зе́мстии собра́шася, снидо́шася вку́пе.
 6. Ти́и ви́девше та́ко, удиви́шася, смято́шася, подвиго́шася.
 7. Тре́пет прия́т я́: та́мо боле́зни я́ко ражда́ющия.
 8. Ду́хом бу́рным сокруши́ши корабли́ Фарси́йския.
 9. Якоже слы́шахом, та́ко и ви́дехом во гра́де Го́спода сил, во гра́де Бо́га на́шего, Бог основа́ и́ в век
 10. Прия́хом, Бо́же, ми́лость Твою посреде́ люде́й Твои́х.
 11. По и́мени Твоему́, Бо́же, та́ко и хвала́ Твоя́ на конца́х земли́, пра́вды испо́лнь десни́ца Твоя́.
 12. Да возвесели́тся гора́ Сио́нская и да возра́дуются дще́ри Иуде́йския суде́б ра́ди Твои́х, Го́споди.
 13. Обыди́те Сио́н и обыми́те его́, пове́дите в столпе́х его́.
 14. Положи́те сердца́ ва́ша в си́лу Его и раздели́те до́мы Его, я́ко да пове́сте в ро́де ино́м.
 15. Яко Той есть Бог наш во век и в век ве́ка, Той упасе́т нас во ве́ки.

Скачати псалом 47 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 47 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 47 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 47 на русском языке, для зручності читання та розуміння:

 1. Псалом-песнь, сынов Кореевых. Во второй день недели.
 2. Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его.
 3. прекрасно утверждённой, радости всей земли! Горы Сиона, склоны северные, – город Царя великого.
 4. Бог в жилищах его ведом, как заступник:
 5. ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо;
 6. увидели и изумились, смутились и обратились в бегство;
 7. страх объял их там и мука, как у женщин в родах;
 8. восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли.
 9. Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог утвердит его на веки.
 10. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего.
 11. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли; десница Твоя полна правды.
 12. Да веселится гора Сион, [и] да радуются дщери Иудейские ради судов Твоих, [Господи].
 13. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его;
 14. обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду,
 15. ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти.

Скачать псалом 47 на русском языке картинкой (Псалтырь 47)

Скачать псалом 47 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 47

Є думка, що написання тексту псалма 47 пов’язане з поразкою ассирійського царя Сеннахіріма, який обложив данину іудейського правителя Єзекії, представника династії будинку Давида. Сеннахірим та його воєначальники вимагали повного підпорядкування та здачі їм Єрусалима, при цьому хулили Бога за кожного зручного випадку.

Єзекія став готувати місто до оборони, звернувся з благаннями про допомогу та захист до Бога і отримав її від посланого Господом ангела. Він вразив уночі багато тисяч загарбників, які знайшли свою смерть під стінами Єрусалима.

Радість з приводу визволення він ассирійського гніту та інших перемог над ворогами, здійснених силою і вірою в Господа, знайшло відображення у псалмі 47.

Коли і для чого читають Псалом 47

Молитва є потужним захистом віруючого, який допомагає стати на шлях праведний. Її можна використовувати у різних життєвих ситуаціях. Читання дає сили і впевненість у вирішенні проблем, що виникли. Щодо псалма 47, то вважається, що він допоможе впоратися з ворогами, пережити лиха, уберегти майно від пограбування.

Правила читання

Щоб молитва принесла результати, потрібно знати, як правильно її читати. Щоб вижити у катаклізмах, відвести від свого будинку грабіжників, потрібно читати молитву протягом 40 днів, вдома Псалом 47 дозволяється читати українською мовою або на русском языке.

Якщо вороги здолали і християнин просить сили у Господа, щоб позбутися їх, потрібно вимовляти слова молитви у понеділок щонайменше 9 разів. Ті ж, хто згрішив, молитвою можуть отримати Боже прощення.

Тлумачення псалма 47 – що означають слова молитви (Псалтирь 47 толкование)

Розуміння тексту псалма 47 приходить при детальному розгляді значення його віршів:

 • Вірш 1: вказує на виконавців молитви – синів Кореєвих. Давид говорить про свої прикрощі та ворогів. Він був відданий близькими людьми, більшість озброїлася на нього, але він не залишав віри, яку не всі хотіли визнавати. Люди забули про Бога, а тому перестали вірити в те, що Давид був обраний Господом на царювання. І все ж цар не залишав надії і шукав захисту тільки у Бога.
 • Вірші 2-8: містять опис пишності Єрусалиму, який співаки представляють град Господній, і прославляють велич Бога. Це місто обране Господом як місце його слави та благодаті. У тексті він названий священним і призначений Господньому служінню. Єрусалим знаходиться під Божим захистом, про що знають усі, незалежно від стану. Коли навколо життя сповнене гріха, він залишається оплотом віри, справедливості та чистоти.
 • Вірші 9-15: розповідають про Божественне навчання народу Ізраїлевого, який Бог вважає Своїм і наставляє, як використовувати для свого блага ситуації, коли він вражав ворогів і милостиво заступався за мешканців міста.

  У віршах звучить тріумфування, яке викликане силою Господа і переконанням, що влада Бога буде затверджена назавжди. Надія на його захист і милість підкріплюється прославленням справ Господніх і впевненістю в його доброті, яку він може поширити на всі народи. Співаки впевнені, що той, хто приймає Господа, буде під його захистом і заступництвом все своє життя аж до смерті.

Інші Псалми з Кафизми 7

Рейтинг: 5 - 1 Голосов