Псалом 49 (Псалтирь 49) призначений для осуду юдеїв, які вважають, що зовнішнє дотримання релігійних обрядів важливіше за молитву і прославлення Господа, а також для тих, хто, тлумачачи закон для інших, веде порочний спосіб життя.

Зміст:

Псалом 49 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 49 українською:

 1. Прорік Бог над Богами Господь, і землю покликав від схід сонця і аж до заходу його.
 2. Із Сіону, корони краси, Бог явився в промінні!
 3. Приходить наш Бог, і не буде мовчати: палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно!
 4. Він покличе згори небеса, і землю народ Свій судити:
 5. Позбирайте для Мене побожних Моїх, що над жертвою склали заповіта зо Мною.
 6. І небеса звістять правду Його, що Бог Він суддя. Села.
 7. Слухай же ти, Мій народе, бо буду ось Я говорити, Ізраїлеві, і буду свідчить на тебе: Бог, Бог твій Я!
 8. Я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо Мною твої цілопалення,
 9. не візьму Я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх,
 10. бо належить Мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір,
 11. Я знаю все птаство гірське, і звір польовий при Мені!
 12. Якби був Я голодний, тобі б не сказав, бо Моя вся вселенна й усе, що на ній!
 13. Чи Я м’ясо бичків споживаю, і чи п’ю кров козлів?
 14. Принось Богові в жертву подяку, і виконуй свої обітниці Всевишньому,
 15. і до Мене поклич в день недолі, Я тебе порятую, ти ж прославиш Мене!
 16. А до грішника Бог промовляє: Чого про устави Мої розповідаєш, і чого заповіта Мого на устах своїх носиш?
 17. Ти ж науку зненавидів, і поза себе слова Мої викинув.
 18. Як ти злодія бачив, то бігав із ним, і з перелюбниками накладав.
 19. Свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете.
 20. Ти сидиш, проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері…
 21. Оце ти робив, Я ж мовчав, і ти думав, що Я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе, і виложу все перед очі твої!
 22. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб Я не схопив, бо не буде кому рятувати!
 23. Хто жертву подяки приносить, той шанує Мене; а хто на дорогу Свою уважає, Боже спасіння йому покажу!

Скачати псалом 49 на українській мові картинкою

Скачати псалом 49 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 49 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:
Псалом Асафу

 1. Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад.
 2. От Сио́на благоле́пие красоты́ Его.
 3. Бог я́ве прии́дет, Бог наш, и не премолчи́т: огнь пред Ним возгори́тся, и о́крест Его бу́ря зе́льна.
 4. Призове́т Не́бо свы́ше и зе́млю разсуди́ти лю́ди Своя́.
 5. Собери́те Ему преподо́бныя Его, завеща́ющыя заве́т Его о же́ртвах.
 6. И возвестя́т небеса́ пра́вду Его, я́ко Бог судия́ есть.
 7. Услы́шите, лю́дие мои́, и возглаго́лю вам, Изра́илю, и засвиде́тельствую тебе́: Бог, Бог твой есмь Аз.
 8. Не о же́ртвах твои́х обличу́ тя, всесожже́ния же Твоя́ предо Мно́ю суть вы́ну.
 9. Не прииму́ от до́му Твоего́ тельцо́в, ниже́ от стад твои́х козло́в.
 10. Яко мои́ суть вси зве́рие дубра́внии, ско́ти в гора́х и воло́ве.
 11. Позна́х вся пти́цы небе́сныя, и красота́ се́льная со Мно́ю есть.
 12. Аще вза́лчу, не реку́ тебе́: Моя́ бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́.
 13. Еда́ ям мяса́ ю́нча или́ кровь козло́в пию́?
 14. Пожри́ Бо́гови же́ртву хвалы́ и возда́ждь Вы́шнему моли́твы Твоя́.
 15. И призови́ Мя в день ско́рби твоея́, и изму́ тя, и просла́виши Мя.
 16. Гре́шнику же рече́ Бог: вску́ю ты пове́даеши оправда́ния Моя́ и восприе́млеши заве́т Мой усты́ твои́ми?
 17. Ты же возненави́дел еси́ наказа́ние и отве́ргл еси́ словеса́ Моя́ вспять.
 18. Аще ви́дел еси́ та́тя, текл еси́ с ним, и с прелюбоде́ем уча́стие твое́ полага́л еси́.
 19. Уста́ Твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́к твой сплета́ше льще́ния.
 20. Седя́, на бра́та твоего́ клевета́л еси́ и на сы́на ма́тере твоея́ полага́л еси́ собла́зн.
 21. Сия́ сотвори́л еси́ и умолча́х, вознепщева́л еси́ беззако́ние, я́ко бу́ду тебе́ подо́бен. Обличу́ тя и предста́влю пред лице́м твои́м грехи́ Твоя́.
 22. Разуме́йте у́бо сия́, забыва́ющии Бо́га, да не когда́ похи́тит, и не бу́ет избавля́яй.
 23. Же́ртва хвалы́ просла́вит Мя, и та́мо путь, и́мже явлю́ ему спасе́ние Мое́.

Скачати псалом 49 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 49 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 49 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 49 на русском языке, для зручності читання та розуміння:
Псалом Асафа

 1. Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.
 2. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,
 3. грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря.
 4. Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:
 5. «соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве».
 6. И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог.
 7. «Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог.
 8. Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;
 9. не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,
 10. ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,
 11. знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною.
 12. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.
 13. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?
 14. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои,
 15. и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня».
 16. Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои,
 17. а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?
 18. когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;
 19. уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;
 20. сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;
 21. ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои].
 22. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, — и не будет избавляющего.
 23. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие».

Скачать псалом 49 на русском языке картинкой (Псалтырь 49)

Скачать псалом 49 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 49

Псалом 49, наповнений повчальними віршами, був написаний Асафом під час правління царя Давида. Дві теми звучать у псалмі: поклоніння Богу людьми та виконання 10 заповідей. Урочиста обстановка богослужіння, введена Давидом, засліплювала блиском і пишністю і вселяла в євреїв переконання, що виконання ритуалів дуже важливе.

Асаф прагне розсіяти цей хибний погляд. Але самі погляди висловлював і Давид, коли при перенесенні Ковчега Завіту на Сіон зажадав від мешканців останнього моральної чистоти. Псалом 49 подібний за змістом із псалмами Давида, що також підтверджує версію про те, що автором був сучасник знаменитого псалмоспівця.

Коли і для чого читають Псалом 49 (когда и для чего читают)

Текст псалма 49 є застереженням не лише древнім євреям, а й православним християнам у наші дні. Відвідуючи храм і беручи участь у обрядах, можна не мати в глибині душі найголовнішого – істинної віри. Автор закликає нас більше уваги приділяти внутрішньому подвигу.

Кожен віруючий повинен замислитися над своїм православним життям, щоб в один день бути готовим відповісти за всі вчинки та думки.

Дома псалом 49 читають українською мовою або на русском языке в наступних випадках:

 • про порятунок невіруючих;
 • коли ми хочемо з любов’ю викрити близьких, не викликавши у відповідь їхньої  гнівної реакції.

У храмі псалом 49 читається старослов’янською мовою.

Тлумачення псалма 49 – що означають слова молитви (Псалтирь 49 толкование)

Псалом 49 є повчанням, а не молитвою чи прославленням. Оспівуючи його, ми повинні наставляти та застерігати один одного. Автор звертається до тих, хто перетворив релігію на ритуальне служіння. Наприклад, до тих, хто, приносячи жертву, не звертається до Господа з покаянним почуттям, що йде від щирого серця.

Викриває автор і тих, хто вважають себе чадами Церкви, але ставляться до своїх ближніх лицемірно, нехтуючи 10 заповідями. Це згубний шлях.

Асаф малює сцену суду в небесах, коли Господь суворо розбирає справи народу Свого. Бог звинуватить народ у формальному поклонінні Йому, адже жертви подяки приносяться від смиренного серця, а також у лицемірному ставленні до своїх ближніх.

Щоб краще зрозуміти глибинний сенс, слід розібрати тлумачення псалма 49 за кожним віршем:

 • Вірш 1-2: наголошується на величі Господа, що править світом від сходу до заходу.
 • Вірш 3-6: християни, які вважають себе праведниками, постануть перед судом Всевишнього, і з неба буде проголошена воля Творця.
 • Вірш 7-13: Бог засудить євреїв не за неухильне дотримання ритуалу жертвоприношень, а за їхній формальний характер. Усі звірі в лісі і вся худоба, що пасуться в горах, належать Йому. Господу не потрібні жертовні тварини для харчування. Цей ритуал був заснований Ним заради людей, які потребують Нього.
 • Вірш 14-15: автор підкреслює, що Господу потрібна щирість людської надії на Нього. В жертву необхідно принести благоговіння перед Всевишнім (хвалу), а також виконати ці обітниці.
 • Вірш 16-23: євреї звинувачуються в лицемірстві та аморальній поведінці. Господу відомі будь-які справжні помисли. Марна надія грішника приховати свої провини. Порятунок буде дано лише тому, хто не тільки підносить хвалу Всевишньому, але й надходить благочестиво.

Інші Псалми з Кафизми 7

Рейтинг: 5 - 1 Голосов