Друкувати
Цар і пророк Давид своє життя присвятив Господньому служінню, він не тільки щиро вірив, але й розповідав про свою віру іншим народам. Давид невпинно вихваляв Бога і бажав зробити Єрусалим його домом, однак Господь заперечив це. Але Давид зміг перенести Ковчег Завіту, присвятивши цій події кілька пісень, одна з яких псалом 23 (Псалтирь 23).

Зміст:

Псалом 23 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 23 українською:
Псалом Давида.

 1. Господня земля, і все, що на ній, вселенна й мешканці її,
 2. бо заклав Він її на морях, і на річках її встановив.
 3. Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його?
 4. У кого чисті руки та щиреє серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману,
 5. нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого!
 6. Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів! Села.
 7. Піднесіте верхи свої, брами, і будьте відчинені, входи відвічні, і ввійде Цар слави!
 8. Хто ж то Цар слави? Господь сильний й могутній, Господь, що потужний в бою!
 9. Піднесіте верхи свої, брами, і піднесіте, входи відвічні, і ввійде Цар слави!
 10. Хто ж то Він, той Цар слави? Господь Саваот Він Цар слави! Села.

Скачати псалом 23 на українській картинкою

Скачати псалом 23 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 23 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Псалом Давиду, единыя от суббот.

 1. Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней.
 2. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть.
 3. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́?
 4. Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́.
 5. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́.
 6. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля.
 7. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы.
 8. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни.
 9. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы.
 10. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Скачати псалом 23 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 23 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 23 текст на русском языке читать

Віруючі використовують молитву церковнослов’янською мовою, але для простішого розуміння слів можна читати псалом 23 і російською мовою:
Псалом Давида, в первый день недели.

 1. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
 2. ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
 3. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
 4. Неповинный руками и чистый сердцем, кто не предал суете душу свою и не клялся с коварством ближнему своему
 5. тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
 6. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
 7. Поднимите, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы.
 8. Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
 9. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 10. Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — царь славы.

Скачать псалом 23 на русском языке картинкой (Псалтырь 23)

Скачать псалом 23 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 23

Історія написання псалма відноситься до подій, що відбувалися 3000 років тому, ще до Різдва Христового. Перенесення Ковчега Завіту стало великим та значущим святом. З дому Аваддарова святиня перейшла на зберігання до скинії, розташованої на одному з пагорбів Єрусалиму, Сіоні. На честь цієї урочистої події було написано кілька хвалебних пісень. Текст псалма 23 оповідає про наближення ковчега, у супроводі довгої процесії, до воріт священного міста.

Коли і для чого читають Псалом 23 (когда и для чего читают)

Здавна прийнято читати псалом 23 першого дня тижня, що сказано і в підписі до нього. За давнім літочисленням євреїв тиждень починався з суботи, зараз у церковному календарі першим днем ​​значиться неділя.

Під час церковних служб прийнято використовувати тексти старослов’янською мовою, але вдома дозволено читати псалом 23 російською або українською мовою. Слід приглушити світло і заспокоїтись перед прочитанням молитви, щоб сторонні думки не заважали таїнству навернення до Господа. Усі слова та загальний зміст мають бути зрозумілі, а думки зосереджені на пісні.

Псалом 23 читають без інтонації і тихо, але робити це потрібно лише в особливий час, коли стан душі близький до змісту тексту. Пісню прийнято виконувати для вихваляння Господа, висловлення подяки Богу за життя і всі даровані блага.

Тлумачення псалма 23, що означають слова молитви (Псалтирь 23 толкование)

Для розуміння загального значення пісні слід розібрати кожен вірш тлумачення псалма 23:

 • Вірш 1-2 – у цих рядках йдеться про те, що Господь створив землю і все, що є на ній, а отже, все це знаходиться в руках Творця та пов’язане з ним. Навіть рухома стихія води не порушує твердості та міцності землі Господньої.
 • Вірш 3-5 – автор описує людину, гідну зайняти місце біля Господа, який праведним життям і дотриманням законів Божих заслужив на милість і прощення.
 • Вірш 6-7 – слова у цих віршах слід розуміти як настанову перед зустріччю з Богом. Тлумачення двояко: з історичної точки зору мається на увазі майбутня поява в Єрусалимі Ковчега Завіту, з духовної – зустріч із Господом, яка чекає на всіх після смерті.
 • Вірш 8-10 – цар Давид запитує, хто ж він – Господь? І сам же дає відповідь на своє запитання, вихваляючи силу Господа і завдяки його за захист єврейського народу в багатьох війнах з неосвіченими язичниками.

Інші Псалми з Кафизми 3

Рейтинг: 5 - 2 Голосов