З усіх пісень псалтирі найрізноманітніші за формою вірша та красою образів – псалми, що пророкують про настання Месії. Один із них – 21 псалом Давида (Псалтирь 21). На землю прийде Спаситель світу – Господь Ісус Христос, йдеться у тексті, перенесе спокутні страждання та воскресне. Це одна з причин, чому псалом 21 часто цитується в Євангелії.

Зміст:

Псалом 21 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 21 українською:

 1. Для дириґента хору. На спів: “Ланя зорі досвітньої”. Псалом Давидів.
 2. Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого!…
 3. Мій Боже, взиваю я вдень, та Ти не озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені!
 4. Та Ти Святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих!
 5. На Тебе надіялись наші батьки, надіялися і Ти визволив їх.
 6. До Тебе взивали вони і спасені були, на Тебе надіялися і не посоромились.
 7. А я червяк, а не чоловік, посміховище людське й погорда в народі.
 8. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають!
 9. Покладався на Господа він, хай же рятує його, нехай Той його визволить, він бо Його уподобав!
 10. Бо з утроби Ти вивів мене, Ти безпечним мене учинив був на персах матері моєї!
 11. На Тебе з утроби я зданий, від утроби матері моєї Ти мій Бог!
 12. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника!
 13. Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене,
 14. на мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує й ричить!
 15. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму нутрі.
 16. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох смертельний поклав Ти мене.
 17. Бо пси оточили мене… обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої…
 18. Я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються й бачать нещастя в мені!
 19. Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка вони кидають…
 20. А Ти, Господи, не віддаляйся, Допомого моя, поспіши ж мені на оборону!
 21. Від меча збережи мою душу, одиначку мою з руки пса!
 22. Спаси мене від пащі лев’ячої, а вбогу мою від рогів буйволів.
 23. Я звіщатиму Ймення Твоє своїм браттям, буду хвалити Тебе серед збору!
 24. Хто боїться Господа, прославляйте Його, увесь Яковів роде шануйте Його, страхайтесь Його, все насіння Ізраїлеве,
 25. бо Він не погордував і не зневажив страждання убогого, і від нього обличчя Свого не сховав, а почув, як він кликав до Нього!
 26. Від Тебе повстане хвала моя в зборі великім, принесу свої жертви в присутності тих, хто боїться Його,
 27. будуть їсти покірні і ситими стануть, хвалитимуть Господа ті, хто шукає Його, буде жить серце ваше навіки!
 28. Усі кінці землі спам’ятають, і до Господа вернуться, і вклоняться перед обличчям Його всі племена народів,
 29. бо царство Господнє, і Він Пан над народами!
 30. Будуть їсти й поклоняться всі багачі на землі, перед обличчям Його на коліна попадають всі, хто до пороху сходить і не може себе оживити!
 31. Буде потомство служити Йому, й залічене буде навіки у Господа.
 32. Прийдуть і будуть звіщать Його правду народові, який буде народжений, що Він це вчинив!

Скачати псалом 21 на українській картинкою

Скачати псалом 21 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 21 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

 1. В коне́ц, о заступлении утреннем, псалом Давиду
 2. Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х.
 3. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне.
 4. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева.
 5. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́.
 6. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася.
 7. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й.
 8. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю:
 9. упова́ на Го́спода, да изба́вит его, да спасе́т его, я́ко хощет его..
 10. Яко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́.
 11. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты.
 12. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми.
 13. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя.
 14. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй.
 15. Яко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́.
 16. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему, и в персть сме́рти свел мя еси́.
 17. Яко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́.
 18. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя.
 19. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий.
 20. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́.
 21. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою.
 22. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́.
 23. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя.
 24. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево.
 25. Яко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему, услы́ша мя.
 26. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его.
 27. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка.
 28. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к.
 29. Яко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки.
 30. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ тому́ живе́т.
 31. И се́мя мое́ порабо́тает Ему, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий.
 32. И возвестя́т пра́вду Его лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Скачати псалом 21 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 21 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 21 текст на русском языке читать

Віруючі використовують молитву церковнослов’янською мовою, але для простішого розуміння слів можна читати псалом 21 і російською мовою:

 1. К исполнению, о заступлении утреннем. Псалом Давида.
 2. Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 3. Боже мой! я вопию днем, — и Ты не внемлешь мне, ночью, — и нет мне успокоения.
 4. Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
 5. На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
 6. к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
 7. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
 8. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
 9. «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».
 10. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
 11. На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты — Бог мой.
 12. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
 13. Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
 14. раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
 15. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.
 16. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
 17. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
 18. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище;
 19. делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
 20. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
 21. избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
 22. спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
 23. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
 24. Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
 25. Ибо Он не пренебрёг, и не вознегодовал на моление нищего, и не отвратил лица Своего от меня, и когда я воззвал к Нему, услышал меня.
 26. О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
 27. Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
 28. Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
 29. ибо Господне есть царство, и Он — Владыка над народами.
 30. Поели и поклонились все тучные земли; пред Ним припадут все нисходящие в землю. И душа моя для Него живёт,
 31. Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
 32. придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.

Скачать псалом 21 на русском языке картинкой (Псалтырь 21)

Скачать псалом 21 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 21

Особливої події, яка стала приводом для написання тексту, немає. Історики та богослови припускають, що 21 псалом Давида був написаний під час незаслужених важких гонінь від Саула, ймовірно, в пустелі Маон. Тоді пророк думав, що залишений Богом, а становище здавалося безвихідним.

Коли і для чого читають Псалом 21 (когда и для чего читают)

Залежно від необхідності псалом 21 читати рекомендується у таких випадках:

 • на захист від природних катаклізмів та лих, нещасних випадків;
 • нехай Господь стримає пожежу, щоб не було великої шкоди;
 • коли є потреба подякувати, прославити Бога щодо окремих осіб;
 • коли потрібна надія на Бога у страху та збентеженні душі;
 • у скорботі та гірких обставинах.

Тлумачення псалма 21, що означають слова молитви (Псалтирь 21 толкование)

Текст пісні насичений порівняннями та алегоріями, тому добре читати псалом 21 російською або українською мовою та розібрати тлумачення святих отців.

 • Вірш 1: Стародавні дослідники псалтирі, святі Феодорит та Григорій Богослов, дають тлумачення псалма 21 як пророцтво про Христа. Слова “на заступ” означають прохання про захист. У деяких віршах
 • 21 псалом Давида написаний від імені Христа, який просить Отця про допомогу та зміцнення у майбутніх стражданнях. На думку деяких тлумачів, поповнення “ранковим” тут означає “Христовом”, бо саме Христос – образ світанку, сонця правди та пізнання. Автор дає нам приклад молитви в хвилини бід і страшних випробувань.
 • Вірш 2: Господь чує нас завжди. Але тут псалом 21 показує, що і Ісус Христос зніяковів, як і властиво людині, перед випробуванням. Тим більше, що Він не був ні в чому винен, але несе покарання для спокутування тих, хто згрішив. Тому нам слід пам’ятати, що Бог не допомагає тим, хто живе в постійних гріхах.
 • Вірш 3: Тут пророк показує, чому навіть у найважчий момент молитви бувають нерозділені. Ісус Христос молився о шостій і дев’ятій годині – “в дні і в ночі”, і не був почутий, тому що таким був задум Божий заради спасіння людей.
 • Вірші 4-6: Давид тут образно позначає приналежність Христа до Єдиної Трійці і підкреслює бажання Батька і Сина – спасіння людства. На це сподівалися і “батьки” ізраїльські, тому й можуть бути впевнені у Божій допомозі сучасні християни.
 • Вірш 7: Незважаючи на ці зневажливі слова, тут Давид натякає на велику силу. Як непомітний черв’як може завдати шкоди, так і людина, яка визнає себе незначною, смиренною, може ухилитися від злих підступів демонів і досягти порятунку. Так і ганьби, безчестя, які переніс Господь перед смертю, ніяк не вплинули на Його Божественну славу.
 • Вірші 8-9: Всі глузування та злі слова Господь перетерпів, сподіваючись на допомогу Небесного Батька.
 • Вірші 10-12: Тому що за задумом Божим було надприродне зачаття Христа Спасителя і від народження Він був наставляємо від Бога. І людська душа народжується від Бога і спрямовується Ним у житті.
 • Вірші 13-18: В той час, як впливові юдейські старійшини і вчителі шукали, в чому викрити Христа, апостоли (образ яких тут – кістки) збентежилися і розбіглися. Далі пророк описує, як Спаситель страждав на хресті від фізичних мук, спраги, душевної скорботи, як знущалися з Нього безсоромні і жорстокі юдеї та язичники.
 • Вірш 19: Ці слова вживаються на службах Страсного тижня. Богослови та історики дають таке тлумачення: коли Спасителя розіп’яли, воїни кинули жереб, щоб вибрати, хто з них візьме цілісний одяг Христа, і розділили ризи.
 • Вірші 20-21: Тут знову прохання допомоги, щоб Бог воскресив Свого Сина на третій день.
 • Вірш 22: У цьому вірші Давид під “рогом” має на увазі фарисейську гординю і просить Бога позбавити “однорідну”, тобто душу від нападок гордих людей.
 • Вірш 23: Тлумачі кажуть, що під “іменем” тут значиться Ісус Христос, що влюднився, як обличчя Святої Трійці. Саме це сповіщає Спаситель братії – апостолам, і про що покликані говорити і всі християни, і вся Церква.
 • Вірш 24: Пророк, передбачаючи перемогу Месії і Воскресіння Христа, закликає всіх, у тому числі язичників та юдеїв, поширити цю звістку світом, славити Спасителя.
 • Вірші 25-26: Жебрак тут Господь називає Себе в людському образі, який переміг за допомогою Бога диявола. Не дивлячись на те, що Христос прийняв людську неміч, Бог Отець почув Його молитву. Так утворилася Церква як дім Божий, у якій всі соборно прославляють Бога.
 • Вірші 27-29: Псалмоспівець вказує, що у новій створеній Церкві віруючі насититься духовною їжею – у молитві та обрядах, знайдуть джерело вічного життя, звільняться від рабства ідолам, пристрастям та порокам.
 • Вірші 30-32: Християни стануть багатими на добрі справи і благочестя, будуть жити надією на звільнення від гріха, своїм прикладом сповіщати правду про Христа, – таким запевненням завершується псалом 21.

Інші Псалми з Кафизми 3

Рейтинг: 5 - 1 Голосов