Друкувати
Основний зміст псалма 2 (Псалтирь 2) доносить думку про те, напад ворогів на царя безглуздо: помазаник Божий перебуває під його захистом і заступництвом. У молитві висловлюється впевненість у тому, що влада Месії пошириться від Сіону у всьому світі.

Зміст:

Щоб зменшити складність сприйняття та розуміння окремих рядків молитви для сучасного віруючого молитва перекладена українською мовою.

Псалом 2 українською текст молитви (переклад І. Огієнко) (Псалом Давида)

 1. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне?
 2. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його Помазанця:
 3. Позриваймо ми їхні кайдани, і поскидаймо із себе їхні пута!
 4. Але Той, Хто на небесах пробуває посміється, Владика їх висміє!
 5. Він тоді в Своїм гніві промовить до них, і настрашить їх Він у Своїм пересерді:
 6. Я ж помазав Свого Царя на Сіон, святу гору Свою.
 7. Я хочу звістити постанову: Промовив до Мене Господь: Ти Мій Син, Я сьогодні Тебе породив.
 8. Жадай Ти від Мене, і дам Я народи Тобі, як спадщину Твою, володіння ж Твоє аж по кінці землі!
 9. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський…
 10. А тепер помудрійте, царі, навчіться ви, судді землі:
 11. Служіть Господеві зо страхом, і радійте з тремтінням!
 12. Шануйте Сина, щоб Він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів Його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на Нього надіється!

Скачати псалом 2 на українській картинкою

Скачати псалом 2 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 2 на церковнославянском с ударениями текст (Псалом Давиду) на старославянском

Під час богослужіння текст псалма 2 читається церковнослов’янською (старослов’янською) мовою. Він дозволяє створити особливу атмосферу, щоб донести слова молитви до Бога.

 1. Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным?
 2. Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́.
 3. Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их
 4. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им.
 5. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́
 6. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю его́,
 7. возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя.
 8. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.
 9. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́.
 10. И ныне, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́.
 11. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему с тре́петом.
 12. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́ведного, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиеся Нань.

Скачати псалом 2 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 2 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 2 текст на русском языке читать (Псалом Давида)

Щоб зменшити складність сприйняття та розуміння окремих рядків молитви для сучасного віруючого, а також можливості читання молитви в домашніх умовах, молитва перекладена російською мовою. Якщо читати псалом 2 російською, його зміст глибше проникає в душу:
Псалом Давида, не надписанный у евреев.

 1. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
 2. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.
 3. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их.
 4. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
 5. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:
 6. Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею;
 7. возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
 8. проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;
 9. Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника».
 10. Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
 11. Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.
 12. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.

Скачать псалом 2 на русском языке картинкой (Псалтырь 4)

Скачать псалом 2 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 2

Оскільки псалом 2 належить до вступних пісень Псалтирі, можна було припустити, що його походження належить до ранніх, написаних Давидом. Дослідження показали, що написання відноситься приблизно до періоду правління Давида, коли сталася найбільша війна за всю історію його правління. На цей же час доводиться, ймовірно, перенесення Ковчега заповіту на Сіон.

Коли і для чого читають Псалом 2 (когда и для чего читают)

Головний посил псалма 2 звернений до царів і сильних цього світу: слухатися Господа і почитати його. Та відповідальність, яка лежить на їхніх плечах, зобов’язує дбати про людей, вникати у їхні проблеми, а не ставитися до них зверхньо, ​​нехтуючи у своєму житті вирішенням їхніх проблем.

Псалом 2 використовується при богослужінні у храмах. Ця пісня звучить зазвичай при всенощних недільних чуваннях з додаванням триразового “Алілуя”. Проводиться у Велику п’ятницю Страсного тижня (Великий п’ят). Цей день є скорботним, оскільки згадується смерть та поховання Спасителя.

Тлумачення псалма 2 що означають слова молитви (Псалтирь 2 толкование)

Щоб зрозуміти зміст кожного рядка молитви, необхідно їхнє тлумачення, що дозволить зрозуміти глибину його змісту, якщо читати псалом 2 українською або російською мовою.

 • Вірш 1: розповідає про тих язичників, хто не приймає Христа, а задумує крамолу та заколот. Ворогами Христа є не тільки чужі народи, що поклоняються язичницьким ідолам, але й юдеї фарисеї та інші спокусники, які бажають загибелі Христа, але марно переслідують ці цілі.
 • Вірш 2: ті, хто повстав проти Христа, не були простими людьми: це були царі та інші відомі в юдейському зелі люди, що уявили себе богами і поклоняються язичницьким ідолам. Після його загибелі саме вони розпочали гоніння на християнську церкву.
 • Вірш 3: у ньому даються пояснення, чому почалися повстання проти Христа: язичникам та ідолопоклонникам був противний закон духовної чистоти та моральності, який проповідує християнство. Воно виявляється неприйнятним для нечестивців, людей, що загрузли в гріху, низинних пристрастях.
 • Вірші 4-5: співак стверджує, що опір християнському закону є безглуздим, оскільки Бог все бачить і все знає. Йому не важко звернути в порох усі підступи, що замишляються ворогами. Вони будуть покарані відлученням від Христа, який тільки посміється з них. Але на противників чекає і покарання. Ті, хто повстав проти Христа і небесного вчення, будуть вражені гнівом Господнім. Тих, хто влаштовує гоніння на християнську віру, сам буде знищено.
 • Вірші 6-7: у цих віршах псалма співак від імені Христа звертається до повсталих проти нього і пояснює, що він поставлений над народами Всевишнім, тому віра, незалежно від їхнього опору, пошириться по всій землі. Це – наказ Господа. Сіоном у молитві називається не лише гора, де було закладено священне місто Єрусалим, а й уся християнська церква.
 • Вірш 8: у ньому повідомляється пророцтво про народження Сина Божого і про те, що він запанує над усім світом, як і християнська церква, яка стане шанованою і прийнятою всіма народами світу.
 • Вірш 9: у цьому вірші ведеться розмова від Бога, який повідомляє, що всі народи підкоряться і приймуть християнську церкву. Над ними вершиться суд Божий, і влада його буде тверда і безмежна. З тими ж, хто буде чинити опір, буде дозволено звертатися, як гончар вчиняє з погано спрацьованими виробами: розбиває та знищує їх.
 • Вірші 10-11: продовжуючи розпочату в попередньому вірші розмову, співак наставляє царів і «суддів земних» не чинити опір Христу, Сину Божому. Це саме він – Цар усього світу, скинути якого неможливо. Він радить не впертись, а скоритися, служити йому, радіти та просити милості Господа.
 • Вірш 12: останній рядок псалма містить заклик, настанова пророка не чинити опір волі Божій, виправитися, покаятися і ступити на шлях праведний, щоб не будити лють Господа і відкрити собі шлях до спасіння.

Інші Псалми з Кафизми 1

Рейтинг: 5 - 1 Голосов