Текст псалма 88 є роздумом (про це свідчить слово «вчення» у вступному написі) про протиріччя між обітницею, даною Господом Давиду, і лихом (Псалтирь 88).

Зміст:

Псалом 88 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 88 українською:

 1. Навчальна пісня Етана езрахеянина.
 2. Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність Твою з роду в рід!
 3. Бо я був сказав: Буде навіки збудована милість, а небо Ти вірність Свою встановляєш на нім.
 4. Я склав заповіта з вибранцем Своїм, присягнув Я Давидові, Моєму рабові:
 5. Встановлю Я навіки насіння твоє, а твій трон Я збудую на вічні віки! Села.
 6. І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих,
 7. бо хто в небі подібний до Господа? Хто подібний до Господа серед Божих синів?
 8. Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля Своє!
 9. Господи, Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Господи? А вірність Твоя на довкіллі Твоїм!
 10. и пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, Ти їх втихомирюєш.
 11.  Ти стиснув Рагава, як трупа, і сильним раменом Своїм розпорошив Своїх ворогів.
 12. Твої небеса, Твоя теж земля, вселенна і все, що на ній, Ти їх заложив!
 13. Північ та південє Ти їх створив, Фавор та Хермон співають про Ймення Твоє.
 14. Могутнє рамено Твоє, рука Твоя сильна, висока правиця Твоя!
 15. Справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда обличчя Твоє випереджують!
 16. Блаженний народ, що знає він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого!
 17. Радіють вони цілий день Твоїм Іменням, і підвищуються Твоєю справедливістю,
 18. бо окраса їхньої сили то Ти, а Твоєю зичливістю ріг наш підноситься,
 19. бо щит наш Господній, а цар наш від Святого Ізраїлевого!
 20. Тоді богобійним Своїм промовляв Ти в об’явленні та говорив: Я поклав допомогу на сильного, Я вибранця підніс із народу:
 21. знайшов Я Давида, Свого раба, Я його намастив Своєю святою оливою,
 22. щоб із ним була сильна рука Моя, а рамено Моє вміцнило його!
 23. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати,
 24. його ворогів поб’ю перед обличчям його, і вдарю його ненависників!
 25. Із ним Моя вірність та милість Моя, а Йменням Моїм його ріг піднесеться,
 26. і Я покладу його руку на море, і на ріки правицю його.
 27. Він Мене буде звати: Отець Ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого!
 28. Я вчиню його теж перворідним, найвищим над земних царів.
 29. Свою милість для нього навіки сховаю, і Мій заповіт йому вірний,
 30. і насіння його покладу Я навіки, а трона його як дні неба!
 31. Коли ж його діти покинуть Закона Мого, і не будуть держатись наказів Моїх,
 32. коли ізневажать Мої постанови, і не будуть держатись наказів Моїх,
 33.  тоді палицею навіщу їхню провину, та поразами їхнє беззаконня!
 34. А ласки Своєї від нього Я не заберу, і не зраджу його в Своїй вірності,
 35. не збезчещу Свого заповіту, а що було з уст Моїх вийшло, того не зміню!
 36. Одне в Своїй святості Я присягнув, не повім Я неправди Давидові:
 37. повік буде насіння його, а престол його передо Мною як сонце,
 38. як місяць, він буде стояти повіки, і Свідок на хмарі правдивий… Села.
 39. А Ти опустив та обридив, розгнівався Ти на Свого помазанця,
 40. Ти неважливим зробив заповіта Свого раба, Ти скинув на землю корону його,
 41. всю горожу його поламав, твердині його обернув на руїну!…
 42. Всі грабують його, хто проходить дорогою, він став для сусідів своїх посміховищем…
 43. Підніс Ти правицю його переслідувачів, усіх його ворогів Ти потішив,
 44. і Ти відвернув вістря шаблі його… у війні ж не підтримав його…
 45. Ти слави позбавив його, а трона його повалив був на землю,
 46. скоротив Ти був дні його молодости, розтягнув над ним сором! Села.
 47. Доки, Господи, будеш ховатись назавжди, доки буде палати Твій гнів, як огонь?
 48. Пам’ятай же про мене, яка довгота життя людського? Для чого створив Ти всіх людських синів на ніщо?
 49. Котрий чоловік буде жити, а смерти на бачитиме, збереже свою душу від сили шеолу? Села.
 50. Де Твої перші милості, Господи, що їх присягав Ти Давидові у Своїй вірності?
 51. Згадай, Господи, про ганьбу рабів Своїх, яку я ношу в своїм лоні від усіх великих народів,
 52. якою Твої вороги зневажають, о Господи, і кроки Твого помазанця безславлять!
 53. Благословенний навіки Господь! Амінь і амінь!

Псалом 88 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:

 1. Разума Ефама Израильтянина
 2. Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми.
 3. Зане́ рекл еси́: в век ми́лость сози́ждется, на Небесе́х угото́вится и́стина Твоя́.
 4. Завеща́х заве́т избра́нным мои́м, кля́хся Дави́ду рабу́ Моему́:
 5. до ве́ка угото́ваю се́мя твое́, и сози́жду в род и род престо́л твой.
 6.  Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою в це́ркви святы́х.
 7. Яко кто во о́блацех уравни́тся Го́сподеви? Уподо́бится Го́сподеви в сыне́х Бо́жиих?
 8. Бог прославля́емь в сове́те святы́х, Ве́лий и Стра́шен есть над все́ми окре́стными Его.
 9.  Го́споди Бо́же сил, кто подо́бен Тебе́? Си́лен еси́, Го́споди, и и́стина Твоя́ о́крест Тебе́.ва.
 10. Ты влады́чествуеши держа́вою морско́ю: возмуще́ние же волн его Ты укроча́еши.
 11. Ты смири́л еси́ я́ко я́звена го́рдаго, мы́шцею си́лы Твоея́ расточи́л еси́ враги́ Твоя́.
 12. Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́, вселе́нную и исполне́ния ея́ Ты основа́л еси́.
 13. Се́вер и мо́ре Ты созда́л еси́, Фаво́р и Ермо́н о и́мени Твое́м возра́дуетася.
 14. Твоя́ мы́шца с си́лою: да укрепи́тся рука́ Твоя́, и вознесе́тся десни́ца Твоя́.
 15. Пра́вда и судьба́ угото́вание Престо́ла Твоего́: ми́лость и и́стина предъи́дет пред лице́м Твои́м.
 16. Блаже́ни лю́дие ве́дущии воскликнове́ние: Го́споди, во све́те лица́ Твоего́ по́йдут,
 17.  и о и́мене Твое́м возра́дуются весь день, и пра́вдою Твое́ю вознесу́тся.
 18. Яко похвала́ си́лы их Ты еси́, и во благоволе́нии Твое́м вознесе́тся рог наш.
 19. Яко Госпо́дне есть заступле́ние, и Свята́го Изра́илева Царя́ на́шего.
 20. тогда́ глаго́лал еси́ в виде́нии сыново́м Твои́м, и рекл еси́: положи́х по́мощь на си́льнаго, вознесо́х избра́ннаго от люде́й мои́х,
 21. обрето́х Дави́да раба́ Moeró, еле́ем святы́м мои́м пома́зах его.
 22. И́бо рука́ Моя́ засту́пит его́, и мы́шца Моя́ укрепи́т его,
 23. ничто́же успе́ет враг на него́, и сын беззако́ния не приложи́т озло́бити его:
 24. и ссеку́ от лица́ его враги́ его, и ненави́дящыя его побежду́.
 25. И и́стина Моя́ и ми́лость Моя́ с ним, и о и́мени Мое́м вознесе́тся рог его,
 26. и положу́ на мо́ри ру́ку его, и на река́х десни́цу его.
 27. Той призове́т Мя: Оте́ц мой еси́ Ты, Бог мой и Засту́пник спасе́ния моего́.
 28. И Аз пе́рвенца положу́ его, высока́ па́че царе́й земны́х:
 29. в век сохраню́ ему ми́лость Мою, и заве́т Мой ве́рен ему,
 30. и положу́ в век ве́ка се́мя его, и престо́л его я́ко дни́е не́ба.
 31. Аще оста́вят сы́нове его зако́н Мой, и в судьба́х мои́х не по́йдут,
 32. а́ще оправда́ния Моя́ оскверня́т, и з́аповедей мои́х не сохраня́т,
 33. посещу́ жезло́м беззако́ния их, и ра́нами непра́вды их,
 34. ми́лость же Мою не разорю́ от них, ни преврежду́ во и́стине Мое́й,
 35. ниже́ оскверню́ заве́та Моего́, и исходя́щих от уст мои́х не отве́ргуся.
 36. Еди́ною кля́хся о святе́м Мое́м, а́ще Дави́ду солжу́?
 37. Се́мя его во век пребу́дет, и престо́л его, я́ко со́лнце предо́ Мно́ю,
 38. и я́ко луна́ соверше́на в век, и Свиде́тель на Небеси́ ве́рен.
 39. Ты же отри́нул еси́ и уничижи́л, негодова́л еси́ пома́заннаго Твоего́,
 40. разори́л еси́ заве́т раба́ Твоего́, оскверни́л еси́ на земли́ святы́ню его:
 41. разори́л еси́ вся опло́ты его, положи́л еси́ тве́рдая его страх.
 42. Расхища́ху его вси мимоходя́щии путе́м, бысть поноше́ние сосе́дом свои́м.
 43. Возвысил еси́ десни́цу стужа́ющих ему, возвесели́л еси́ вся враги́ его:
 44. отврати́л еси́ по́мощь меча́ его, и не заступи́л еси́ его во бра́ни.
 45. Разори́л еси́ от очище́ния его, престо́л его на зе́млю пове́ргл еси́,
 46. ума́лил еси́ дни вре́мене его, облия́л еси́ его студо́м.
 47. Доко́ле, Го́споди, отвраща́ешися в коне́ц? Разжже́тся я́ко огнь гнев Твой?
 48. Помяни́, кий мой соста́в, еда́ бо всу́е созда́л еси́ вся сы́ны челове́ческия?
 49. Кто есть челове́к, и́же поживе́т и не у́зрит сме́рти, изба́вит ду́шу свою́ из руки́ а́довы?
 50. Где суть ми́лости Твоя́ дре́вния, Го́споди, и́миже кля́лся еси́ Давиду́ во и́стине Твое́й?
 51. Помяни́, Го́споди, поноше́ние раб Твои́х, е́же удержа́х в не́дре мое́м мно́гих язы́к,
 52. и́мже поноси́ша врази́ Твои, Го́споди, и́мже поноси́ша измене́нию христа́ Твоего́.
 53. Благослове́н Госпо́дь во век, бу́ди, бу́ди.

Псалом 88 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 88 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:

 1. В научение, Ефама Израильтянина.
 2. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими.
 3. Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал:
 4. «Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему:
 5. навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой».
 6. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых.
 7. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божиими уподобится Господу?
 8. Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его.
 9. Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.
 10. Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.
 11. Ты низложил Раава, как пораженного; крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.
 12. Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал.
 13. Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются.
 14. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!
 15. Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим.
 16. Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи,
 17. о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся,
 18. ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш.
 19. От Господа — щит наш, и от Святаго Израилева — царь наш.
 20. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа.
 21. Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его.
 22. Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его.
 23. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его.
 24. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его.
 25. И истина Моя и милость Моя с ним, и Моим именем возвысится рог его.
 26. И положу на море руку его, и на реки — десницу его.
 27. Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего.
 28. И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли,
 29. вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен.
 30. И продолжу вовек семя его, и престол его — как дни неба.
 31. Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим;
 32. если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят:
 33. посещу жезлом беззаконие их, и ударами — неправду их;
 34. милости же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей.
 35. Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих.
 36. Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?
 37. Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,
 38. вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах».
 39. Но ныне Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего;
 40. пренебрег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его;
 41. разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его.
 42. Расхищают его все проходящие путем; он сделался посмешищем у соседей своих.
 43. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его;
 44. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани;
 45. отнял у него блеск и престол его поверг на землю;
 46. сократил дни юности его и покрыл его стыдом.
 47. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь?
 48. Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?
 49. Кто из людей жил — и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?
 50. Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею.
 51. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов;
 52. как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего.
 53. Благословен Господь вовек! Аминь, аминь.

Історія написання псалмів 88

Дослідники вважають, що часом життя Ефама визначається час написання псалма. Подія, що описується в тексті псалма 88, це напад на Юдею та Єрусалим Сусакима, єгипетського фараона, що відбувся під час царювання Ровоама, онука Давида. Сусаким пограбував Єрусалим. Ефам, який почав своє служіння за Давида, мабуть, дожив до цього часу і був свідком трагічних подій.

Коли і для чого читають Псалом 88

Вдома псалом 88 читають українською мовою або на русском языке у таких випадках:

 • з проханням про допомогу Господа у скрутній ситуації;
 • з метою прославлення Бога;
 • бажаючи згадати благодіяння, надані Господом, як Він благий, а люди невдячні.

Вважається, що якщо читати псалом 88 вдома наодинці при свічках, то у всіх в роду буде робота. Перед тим, як приступити, висловіть прохання до Господа подумки чи вголос. Звертатися до Бога слід від смиренного серця і зі щирою вірою в те, що отримаєте те, що просимо.

У православному богослужінні псалом 88 читається старослов’янською мовою.

Тлумачення псалма 88 – що означають слова молитви (Псалтирь 88 толкование)

Збентежений псалмоспівець молить Господа згадати про колись дану ним Давиду клятву і покласти край лихам. Текст псалма 88 умовно поділено на три частини. У першій ведеться монолог від імені автора (вірш 1-19). У другій частині міститься звернення Бога до євреїв (вірш 20-46). Третя частина – молитовний заклик до Господа згадати Його колишні милості та не відвертатися від юдеїв (вірш 47-53).

Щоб зрозуміти текст псалма 88, розберемося у тлумаченні докладніше:

 • Вірш 1: вступний напис.
 • Вірш 2-5: автор усім серцем вірить, що Господь не може порушити обіцянки про милість і благовоління, дані їм Давиду. Він вірить, що вони є вічні.
 • Вірш 6-15: псалмоспівець за допомогою барвистих алегорій та образів оспівує всемогутність та велич Творця.
 • Вірш 16-19: наголошується благоговійне ставлення євреїв до Господа. Підкоряючись «трубному поклику», народ збирався на молитву.
 • Вірш 20-21: йдеться про пророка Натана, через якого Господь дав обітницю Давидові.
 • Вірш 22-30: автор нагадує Господу про обіцянку підтримати Давида і поширити його могутність, зробити його «первістком» серед усіх інших царів.
 • Вірш 31-38: від імені Господа звучить попередження, що якщо нащадки Давида не будуть коритися, то покаратимуться, але завіту, даного Давиду, Він і в цьому випадку не порушить.
 • Вірш 39-46: автор оплакує військову поразку свого народу. Він нарікає, що Господь відкинув помазаника з роду Давида.
 • Вірш 47-53: Псалмоспівець просить Господа стримати Його лють. Звучить молитовне звернення до Бога з нагадуванням про Його клятву.

Інші Псалми з Кафизми 12

Рейтинг: 5 - 1 Голосов