Це єдиний текст із третьої книги псалмів, який приписують цареві Давидові. Це особливе зібрання багатьох уривків із творів та хвалебних пісень Давида. Псалом 85 присвячений гонінню та стражданню єврейського народу (Псалтирь 85).

Зміст:

Псалом 85 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 85 українською:

 1. Нахили, Господи, ухо Своє і вислухай мене, бо я бідний та вбогий!
 2. Бережи мою душу, бо я богобійний, спаси Ти, мій Боже, Свого раба, що на Тебе надію кладе!
 3. Змилосердься до мене, о Господи, бо я кличу до Тебе ввесь день,
 4.  потіш душу Свого раба, бо до Тебе підношу я, Господи, душу мою,
 5. бо Ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до Тебе!
 6. Почуй же, о Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого,
 7. в день недолі своєї я кличу до Тебе, бо Ти обізвешся до мене!
 8. Нема, Господи, поміж богами такого, як Ти, і чинів нема, як чини Твої!
 9. Всі народи, яких Ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи, та Ім’я Твоє славити будуть,
 10. 10 великий бо Ти, та чуда вчиняєш, Ти Бог єдиний!
 11. Дорогу Свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй, приєднай моє серце боятися Ймення Твого!
 12. Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи, Боже Ти мій, і славити буду повіки Ім’я Твоє,
 13. велика бо милість Твоя надо мною, і вирвав Ти душу мою від шеолу глибокого!
 14. Боже, злочинці повстали на мене, а натовп гнобителів прагне моєї душі, і перед собою не ставлять Тебе…
 15. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і справедливий,
 16. зглянься на мене, й помилуй мене, подай же Своєму рабові Свою силу, і спаси сина Своєї невільниці!
 17. Учини мені знака на добре, і нехай це побачать мої ненависники, і хай засоромлені будуть, бо Ти, Господи, мені допоміг та мене звеселив!

Скачати псалом 85 на українській мові картинкою

Скачати псалом 85 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 85 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:

 1. Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз.
 2. Сохрани́ ду́шу мою, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя.
 3. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день.
 4. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою.
 5. Яко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя.
 6. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою, и вонми́ гла́су моле́ния моего́.
 7. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́.
 8. Несть подо́бен Тебе́ в бо́зех, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м.
 9. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́,
 10. я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н.
 11. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́.
 12. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век:
 13. я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою от а́да преиспо́днейшаго.
 14. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю.
 15. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный,
 16. при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́.
 17. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси.

Скачати псалом 85 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 85 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 85 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 85 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:

 1. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ.
 2. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя.
 3. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день.
 4. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою,
 5. ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.
 6. Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего.
 7. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня.
 8. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои.
 9. Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое,
 10. ибо Ты велик и творишь чудеса, — Ты, Боже, един Ты.
 11. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего.
 12. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно,
 13. ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего.
 14. Боже! гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей: не представляют они Тебя пред собою.
 15. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
 16. призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей;
 17. покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.

Скачать псалом 85 на русском языке картинкой (Псалтырь 85)

Скачать псалом 85 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 85

Оскільки текст псалма 85 складається з уривків інших пісень, то конкретної історії написання немає. Автором молитви є цар Давид. У своєму творі він зібрав різні періоди життя. Основна тема пісні – тема гонінь.

Коли і для чого читають Псалом 85 (когда и для чего читают)

Хвалебну пісню можна читати людям, які зазнають спокус. Рекомендується читати молитву у таких випадках:

 • при проблемах зі здоров’ям;
 • при небезпеці;
 • від рятування від ворогів;
 • при коливанні віри.

Правила читання

Православна церква рекомендує читати псалом 85 українською мовою або на русском языке щодня. Можна заучувати текст напам’ять. Суворих правил читання цієї молитви немає.

Тлумачення псалма 85 – що означають слова молитви (Псалтирь 85 толкование)

Для кращого розуміння тлумачення псалма 85 слід розглянути кожен вірш окремо:

 • Вірші 1-5: Автор перебуває у тяжкому становищі, навіть швидше беззахисному. Він просить Господа захистити його та врятувати від ворогів. Просить спокою та веселощів. Він вірить у Бога і присвячує йому своє життя.
 • Вірші 6-10: Давид впевнений, що всі молитви будуть почуті. Він повністю сповідається Творцю. Віра, яка осягається поки що тільки єврейським народом, незабаром пошириться на весь світ.
 • Вірші 11-17: Автор просить Господа навчити його слідувати за його дорогами. Давид покладається повністю на великі сили Творця. Він знає, що знайде спокій та щастя. Звичайно, він іноді відступав від Божих заповідей, але завжди вірив та повертався до своїх витоків. Він просить у Всевишнього лише захисту та сили.

Інші Псалми з Кафизми 12

Рейтинг: 5 - 1 Голосов