Пророк Мойсей є найвідомішим вождем і законодавцем єврейського народу. Саме він організував результат євреїв із Стародавнього Єгипту, а також згуртував ізраїльський народ. Ще в давнину, коли говорили про Мойсея, приєднували епітет «людина Божа». Після 40 років поневіряння по пустелі і був написаний ним псалом 89 (Псалтирь 89).

Зміст:

Псалом 89 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 89 українською:

 1. Господи, пристановищем нашим Ти був з роду в рід!
 2. Перше ніж гори народжені, і поки Ти витворив землю та світ, то від віку й до віку Ти Бог!
 3. Ти людину вертаєш до пороху, і кажеш: Вернітеся, людські сини!
 4. Бо в очах Твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, й як сторожа нічна…
 5. Пустив Ти на них течію, вони стали, як сон, вони, як трава, що минає:
 6. уранці вона розцвітає й росте, а на вечір зів’яне та сохне!
 7. Бо від гніву Твого ми гинемо, і пересердям Твоїм перестрашені,
 8. Ти наші провини поклав перед Себе, гріхи ж нашої молодости на світло Свого лиця!
 9. Бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літа ми свої, як зідхання…
 10. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо…
 11. Хто відає силу гніву Твого? А Твоє пересердя як страх перед Тобою!
 12. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре!
 13. Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо? і пожалій Своїх рабів!
 14. Насити нас уранці Своїм милосердям, і ми будемо співати й радіти по всі наші дні!
 15. Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого!
 16. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам,
 17. і хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди його!

Скачати псалом 89 на українській мові картинкою

Скачати псалом 89 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 89 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:

 1. Молитва Мои́сеа челове́ка Божия,
 2. Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род.
 3. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́.
 4. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии.
 5. Яко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я.
 6. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет.
 7. Яко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся.
 8. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́.я.
 9. Яко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом,
 10. ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся.
 11. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою исчести́?
 12. Десни́цу Твою та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости.
 13. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́.
 14. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся,
 15. во вся дни на́шя возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я.
 16. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их.
 17. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Скачати псалом 89 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 89 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 89 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 89 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:

 1. Молитва Моисея, человека Божия.
 2. Господи! Ты нам прибежище в род и род.
 3. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог.
 4. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие!
 5. Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи.
 6. Ты как наводнением уносишь их; они — как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает;
 7. ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении.
 8. Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего.
 9. Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук.
 10. Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.
 11. Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего?
 12. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
 13. Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими.
 14. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши.
 15. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие.
 16. Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя;
 17. и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.

Скачать псалом 89 на русском языке картинкой (Псалтырь 89)

Скачать псалом 89 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 89

Псалом 89 належить Мойсеєві. У псалмі Мойсей оспівує велич Господа, а потім зображує гріховність і нікчемність людини перед Ним. Мойсей молить Бога, щоб Він змилосердився над євреями. Псалом був написаний до кінця земного життя Мойсея, після його поневіряння в пустелі.

Коли і для чого читають Псалом 89

За церковною традицією псалом 89 читають під час похорону християн, тому що немає кращого нагадування людям про швидкоплинність життя. Також псалом читається про послання дощу під час сильної посухи.

Під час церковної служби прийнято читати тексти старослов’янською мовою, але вдома дозволено читати псалом 89 українською мовою або на русском языке. Перед читанням необхідно запалити лампадку біля ікон і відволіктися від усіх мирських справ. Потрібно, щоб усі сторонні думки не заважали вашому спілкуванню з Богом.

Тлумачення псалма 89 – що означають слова молитви (Псалтирь 89 толкование)

Щоб зрозуміти сенс даного псалма, потрібно розібрати кожен його вірш окремо:

 • Вірш 1-3: Псалмоспівець говорить про незмірність існування Бога. Тільки він для всіх людей захист та укриття;
 • Вірш 4: говорить про те, наскільки миттєве людське буття;
 • Вірш 5-6: Мойсей описує, наскільки коротке земне життя, а для Господа тисяча років, як один день. Людина ж квітка, яка може розпуститися вранці і зав’яти увечері;
 • Вірш 7-12: розповідає, що всі гріхи людини не є таємницею для Бога. Вони викликають гнів і лють у Всевишнього;
 • Вірш 13-17: це благання про повернення милості Господа до народу. У цих віршах Мойсей просить Бога, щоб Він не залишив його народ після його смерті.

Інші Псалми з Кафизми 12

Рейтинг: 5 - 1 Голосов