У збірнику Псалтир хвалебна пісня псалом 79 займає особливе місце. Дивовижна молитва, яка дає ефективний та швидкий результат. Як кажуть віряни, саме ця пісня здатна надати сильну допомогу стражденним. Багато хто називає його «Псалмом Спасіння» (Псалтирь 79).

Зміст:

Псалом 79 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 79 українською:

 1. Для дириґента хору. На “Лілеї”. Свідоцтво. Псалом Асафів.
 2. Пастирю Ізраїлів, послухай же, Ти, що провадиш, немов ту отару, Йосипа, що на Херувимах сидиш, появися
 3. перед обличчям Єфрема, і Веніямина, і Манасії! Пробуди Свою силу, і прийди, щоб спасти нас!
 4. Боже, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, й ми спасемось!
 5. Господи, Боже Саваоте, доки будеш Ти гніватися на молитву народу Свого?
 6. Ти вчинив був, що їли вони слізний хліб, і їх напоїв Ти сльозами великої міри…
 7. Ти нас положив суперечкою нашим сусідам, і насміхаються з нас неприятелі наші…
 8. Боже Саваоте, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, й ми спасемось!
 9. Виноградину Ти переніс із Єгипту, Ти вигнав народи й її посадив,
 10. Ти випорожнив перед нею, і закоренила коріння своє, й переповнила край,
 11. гори покрилися тінню її, а віття її Божі кедри,
 12. аж до моря галузки її посилаєш, а парості її до ріки!
 13. Але нащо вилім зробив Ти в горожі її, і всі нищать її, хто проходить дорогою?
 14. Гризе її вепр лісовий, і звірина польова виїдає її!
 15. Боже Саваоте, вернися ж, споглянь із небес і побач, і відвідай цього виноградника,
 16. і охорони його, якого насадила правиця Твоя, і галузку, яку Ти для Себе зміцнив!
 17. В огні виноградина спалена, відтята, гинуть від свару обличчя Твого,
 18. нехай буде рука Твоя над мужем Твоєї правиці, на людському сині, якого зміцнив Ти Собі!
 19. А ми не відступимо від Тебе, Ти нас оживиш, і ми будемо Ім’я Твоє кликати!
 20. Господи, Боже Саваоте, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, й ми спасемось!

Скачати псалом 79 на українській мові картинкою

Скачати псалом 79 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 79 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:

 1. В коне́ц, о изменшихся, свиде́ние Асафу, псалом
 2. Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся,
 3. пред Ефре́мом и Beниами́ном и Манасси́ем, воздви́гни си́лу Твою, и прииди́ во е́же спасти́ нас.
 4. Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
 5. Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твои́х?
 6. Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру.
 7. Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны.
 8. Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
 9. Виногра́д из Еги́пта прине́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́.
 10. Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния его́, и испо́лни зе́млю.
 11.  Покры́ го́ры сень его́, и ве́твия его ке́дры Бо́жия;
 12.  простре́ ро́зги его́ до мо́ря, и да́же до рек о́трасли его.
 13. Вску́ю низложи́л еси́ опло́т его, и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м?
 14. Озоба́ и вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́.
 15. Бо́же сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей,
 16. и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́.
 17. Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут.
 18. Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́,
 19. и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя Твое́ призове́м.
 20. Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

Скачати псалом 79 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 79 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 79 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 79 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:

 1. К исполнению. О тех, кому предстоит измениться. Свидетельство Асафа. Псалом.
 2. Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
 3. Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
 4. Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 5. Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
 6. Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их слезами в большой мере,
 7. положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами.
 8. Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 9. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;
 10. очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.
 11. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии;
 12. она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
 13. Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?
 14. Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее.
 15. Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;
 16. охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
 17. Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погибнут.
 18. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
 19. и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
 20. Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!

Скачать псалом 79 на русском языке картинкой (Псалтырь 79)

Скачать псалом 79 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 79

Деякі праведники стверджують, що молитва була написана співаком того часу Асафом про Ізраїль. Швидше за все, хвалебна пісня була записана після розгрому держави Ізраїлю ассірійськими військами. Згідно з доданням, Псалом 79 був заспіваний на інструменті шошанним, який має форму лілії. Це і описано в самій молитві.

Коли і для чого читають Псалом 79

Молитву псалом 79 читають у таких випадках:

 • Коли наздогнали численні біди та негоди;
 • Якщо є проблеми зі здоров’ям, особливо якщо турбують головний біль;
 • Захист від нещасть.

Тлумачення псалма 79 – що означають слова молитви (Псалтирь 79 толкование)

Для кращого розуміння тлумачення псалма 79 розберемо його окремі вірші:

 • Вірш 1: Пісня починається з розповіді про Асафа та його молитву Ізраїлю. Усе це сталося після нападу ассирійського війська. Тепер країна практично не підлягає відновленню.
 • Вірші 2-3: Псалмоспівець звертається до Пастиря народу Ізраїля. Він зображує Бога. Тут же згадується царство Єфрема. Раніше так називався народ Північного царства. Вважалося, що це могутні та сильні люди. А Веніамін – це Південне царство. Манасія – частина царства Єфрема.
 • Вірші 4-8: Постійно повторюється молитва Ізраїлю, щоб урятувати та відновити його. Покарання для євреїв у тому, що Бог не чує їхньої молитви. Вороги знущаються з єврейського народу. Сяюче обличчя Господа – молитва про спасіння.
 • Вірші 9-12: Псалмоспівець порівнює Ізраїльське царство з виноградною лозою, яка росла у сприятливих умовах. Гілки цієї лози розростаються, захоплюючи нові території. Йде опис кордонів Ізраїлю, гори Ідумейські, Палестина та річка Євфрат.
 • Вірші 13-15: Процвітання не може тривати вічно. Образами ворогів Палестини описані лісові звірі. Навіть одне польове звірятко, проникнувши за огорожу, може знищити коріння виноградної лози.
 • Вірші 16-17: Автор продовжує свої молитви про Ізраїль. Нагадує про те, що Ізраїльські землі та народ у біді. Все гине без прощення Господнього.
 • Вірші 18-20: Так нехай все ж таки станеться те, що ізраїльський народ буде під крилом Господнім. Люди обіцяють слухатись і молитися Всевишньому.

Інші Псалми з Кафизми 11

Рейтинг: 5 - 1 Голосов