Псалом 82 написаний у бойових умовах, коли коаліція ворожих держав виступила проти Ізраїлю. Автор псалма отримав одкровення від Бога про перемогу і поділився з євреями обіцянкою Господа надати чудову допомогу війську Ізраїлю (Псалтирь 82).

Зміст:

Псалом 82 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 82 українською:

 1. Пісня. Псалом Асафів.
 2. Боже, не будь мовчазним, не мовчи, і не будь Ти спокійним, о Боже,
 3. бо ось зашуміли Твої вороги, а Твої ненависники голови попідіймали!
 4. Вони проти народу Твого хитрий задум видумують, і нараджуються проти тих, кого Ти бережеш!
 5. Вони кажуть: Ходіть но, та знищимо їх з-між народів, і згадуватись більш не буде імення Ізраїля!
 6. Бо вони однодушно нарадилися, проти Тебе умови складають,
 7. намети Едома й ізмаїльтян, Моав та агаряни,
 8. Ґевал і Аммон, і Амалик, Филистея з мешканцями Тиру.
 9. І Ашшур поєднався був з ними, вони синам Лотовим стали раменом. Села.
 10. Зроби їм, як Мідіянові, як Сісері, як Явінові в долині Кішон,
 11. при Ен-Дорі вони були знищені, стали погноєм землі!
 12. Поклади їх та їхніх вельмож, як Орева, й як Зеева, й як Зеваха, й як Цалмунну, усіх їхніх князів,
 13. що казали були: Візьмімо на спадок для себе помешкання Боже!
 14. Боже мій, бодай стали вони, немов порох у вихрі, як солома на вітрі!
 15. Як огонь палить ліс, й як запалює полум’я гори,
 16. так Ти їх пожени Своїм вихром, і настраш Своєю бурею!
 17. Наповни обличчя їхнє соромом, і хай шукають вони Твоє Ймення, о Господи!
 18. Нехай будуть вони засоромлені, й завжди хай будуть настрашені, і хай застидаються, й хай вони згинуть!
 19. І нехай вони знають, що Ти, Твоє Ймення Господь, Сам Ти, Всевишній, на цілій землі!

Скачати псалом 82 на українській мові картинкою

Скачати псалом 82 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 82 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:

 1. Песнь псалма Асафу,
 2. Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же.
 3. Яко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дяшии Тя воздвиго́ша главу́.
 4. На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́.
 5. Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́.
 6. Яко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша:
 7. селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне:
 8. Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре,
 9. и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым..
 10. Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове.
 11. отреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й.
 12.  Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их,
 13. и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие.
 14. Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра.
 15. Яко огнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры,
 16. та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́.
 17. Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди.
 18. Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут.
 19. И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты еди́н Вы́шний по всей земли́.

Скачати псалом 82 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 82 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 82 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 82 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:

 1. Песнь-псалом Асафа.
 2. Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
 3. ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
 4. против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;
 5. сказали: «пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».
 6. Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:
 7. селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
 8. Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.
 9. И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.
 10. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
 11. которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
 12. Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,
 13. которые говорили: «возьмем себе во владение селения Божии».
 14. Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.
 15. Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,
 16. так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;
 17. исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!
 18. Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,
 19. и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.

Скачать псалом 82 на русском языке картинкой (Псалтырь 82)

Скачать псалом 82 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 82

Під час написання псалма 82 у дні правління царя Йосафата проти юдеїв ополчилася ціла коаліція язичницьких племен, серед яких головними були филистимляни – давні вороги Ізраїлевого роду. До того ж до язичників приєдналися нащадки Лота, того самого, якого вивели Ангели з Содому.

Зрада виявилася повною несподіванкою для ізраїльтян, у війську наростало сум’яття. І в цей момент пророк поділився одкровенням Творця і переклав його на пісню, чим підбадьорив військо царя Ізраїля. Саме тому псалом 82 був включений до Псалтиря царя Давида від імені Асафа – предка пророка Йозіїла.

Коли і для чого читають Псалом 82

Псалом 82 звучить у храмі під час пасхального богослужіння, на полієлеї після величення деяких святих. Також текст псалма звучить у складі 11-ї кафізми, яку читають на вечірньому богослужінні.

Преподобний Арсеній Капакодійський благословив читання 82 псалми в домашніх умовах для того, щоб запобігти смертовбивству. Це актуально для тих, хто знаходиться поблизу гарячих точок, а також для тих, кому загрожує смертельна небезпека від злих людей.

Тлумачення псалма 82 – що означають слова молитви (Псалтирь 82 толкование)

Автор звертається до Бога за допомогою у боротьбі з племенами язичників, які намітили собі за мету знищити народ Ізраїлю.

 • Вірш 1: Пророк повідомляє про велику небезпеку з боку племен язичників, що об’єдналися, і молить Господа про допомогу.
 • Вірш 2-9: Другий вірш псалма 82 містить текст благання про потребу невідкладної допомоги. Далі автор перераховує всі народи, які об’єдналися з єдиною метою – знищити Богом обраний народ. Нащадки Лота: амонітяни та моавітяни, ізміальтяни та агаряни, народи гір Сеїр, фінікійці та ассирійці.
 • Вірш 10-13: Автор псалма просить Бога про допомогу, згадуючи минулі перемоги, перераховуючи колишніх ворогів Ізраїлю, які були розбиті вщент і перетворилися на порох.
 • Вірш 14-19: Звертається до Господа, щоб він знищив ворогів нинішніх, як і колишніх, обернув їх у попіл. Щоб усім грішникам, що нападали, було зрозуміло, що тільки Бог — переможець усіх і завжди. І ніхто не може здолати вибраний народ.

Інші Псалми з Кафизми 11

Рейтинг: 5 - 1 Голосов