Кожна молитва сповнена любов’ю, вдячністю та вірою в Господа. Псалом 83 дуже схожий на 62 хвалебну пісню. Він сповнений досконалим духом страждаючих. Текст псалма 83 призначений для неділі, під час проведення урочистостей та обрядів (Псалтирь 83).

Зміст:

Псалом 83 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 83 українською:

 1. Для дириґента хору. На гітійськім знарядді. Синів Кореєвих. Псалом.
 2. Які любі оселі Твої, Господи Саваоте!
 3. Затужена та омліває душа моя за подвір’ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога Живого!
 4. І пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жертівниках Твоїх, Господи Саваоте, Царю мій і Боже мій!
 5. Блаженні, хто мешкає в домі Твоїм, вони будуть повіки хвалити Тебе! Села.
 6. Блаженна людина, що в Тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до Тебе,
 7. ті, що через долину Плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення!
 8. Вони ходять від сили до сили, і показуються перед Богом у Сіоні.
 9. Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй, Боже Яковів! Села.
 10. Щите наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя Свого помазанця!
 11. Ліпший бо день на подвір’ях Твоїх, аніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожности!
 12. Бо сонце та щит Господь, Бог! Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить.
 13. Господи Саваоте, блаженна людина, що на Тебе надіється!

Скачати псалом 83 на українській мові картинкою

Скачати псалом 83 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 83 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:

 1. В коне́ц, о точилех, сыном Кореовым, псалом
 2. Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил!
 3.  Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве.
 4. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой.
 5. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя.
 6. Блаже́н муж, ему́же есть заступле́ние его у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́,
 7. во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй.
 8. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не.
 9. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою, внуши́, Бо́же Иа́ковль.
 10. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́.
 11. Яко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих.
 12. Яко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием.
 13. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Скачати псалом 83 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 83 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 83 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 83 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:

 1. К исполнению, о точилах. Сынов Кореевых, псалом.
 2. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
 3. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
 4. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
 5. Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.
 6. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.
 7. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;
 8. приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
 9. Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!
 10. Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего.
 11. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия.
 12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
 13. Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!

Скачать псалом 83 на русском языке картинкой (Псалтырь 83)

Скачать псалом 83 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 83

Історики кажуть, що автором твору є цар Давид. Нібито він написав його за часів повстання Авесалома. Але напис попереду молитви свідчить, що до нього причетний хтось із Левитів, нащадків Корея. Можливо, що напис «Кореєвих синів» означає те, що саме такий левіт повинен виконувати псалом. Співають пісню на спеціальному музичному інструменті, який робили лише у місті Гефі.

Коли і для чого читають Псалом 83 (когда и для чего читают)

Рекомендується читати псалом 83 у таких випадках:

 • бажанні увійти в Божий дім і оселитися в ньому (на всяку потребу);
 • щоб Господь зберіг майно, урожай, тварини;
 • захист від нападів злодіїв.

Правила читання

Зачитують псалом 83 українською мовою або на русском языке щодня вдома або на богослужінні. Можна читати з аркуша чи збірки, а можна заучувати напам’ять. Суворих правил читання молитви немає.

Тлумачення псалма 83 – що означають слова молитви (Псалтирь 83 толкование)

Для кращого розуміння тлумачення псалма 83 слід розглянути кожен вірш окремо:

 • Вірші 1-5: Автор описує житла Господа, як виснажилася його душа, так хоче потрапити до Божих покоїв. Які живуть там блаженні. Автору хотілося б бути там, де живе Господь. Радіти близькості з Творцем.
 • Вірші 6-10: Той, хто черпає силу в Господі, не буде позбавлений блаженства. Потяг душевний і щирий до храму благословенний. Усі вигнанці отримають спокутування гріхів та свободу.
 • Вірші 11-13: Тими вигнанцями так боляче відчувалася віддаленість від рідних місць та храму Божого. Їм хотілося тільки бути там, і ця мрія була здійсненна. Бажання всіх будуть почуті. Сила віри дає впевненість у отриманні допомоги та захисту від Господа.

Інші Псалми з Кафизми 11

Рейтинг: 5 - 1 Голосов