У церковному тексті 80 псалма Асаф від імені Божого із сумом повідомляє єврейському народу, що заповіді Божі ними не дотримуються, що й спричинило численні біди: військові поразки, повстання, епідемії, розпад Ізраїльського царства. 80 псалом закликає християн зазирнути всередину себе і знайти причину своїх невдач, хвороб, негараздів саме в собі (Псалтирь 80).

Зміст:

Псалом 80 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 80 українською:

 1. Для дириґента хору. На гітійськім знарядді. Асафів.
 2. Співайте Богові, нашій твердині, покликуйте Богові Якова,
 3. заспівайте пісню, і заграйте на бубні, на цитрі приємній із гуслами,
 4. засурміть у сурму в новомісяччя, на повні в день нашого свята,
 5. бо це право Ізраїлеві, Закон Бога Якова!
 6. На свідчення в Йосипі Він учинив його, як пішов був на землю єгипетську. Почув був там мову, якої не знав:
 7.  Рамена його Я звільнив з тягару, від коша його руки звільнились.
 8. Ти був кликав у недолі, й я видер тебе, Я відповідаю тобі в укритті громовім, Я випробував був тебе над водою Мериви. Села.
 9. Слухай же ти, Мій народе, і хай Я засвідчу тобі, о Ізраїлю, коли б ти послухав Мене:
 10. нехай бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся богу сторонньому!
 11. Я Господь, Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста і Я їх наповню!
 12. Але Мій народ не послухався був Мого голосу, не згодився зо Мною Ізраїль,
 13. і Я їх пустив ради впертости їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами!
 14. Коли б Мій народ був послухав Мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах Моїх,
 15. ще мало і Я похилив би був їхніх ворогів, і руку Свою повернув би був Я на противників їхніх!
 16. Ненависники Господа йому б покорились, і був би навіки їхній час,
 17. і Я жиром пшениці його годував би, і медом із скелі тебе б насищав!

Скачати псалом 80 на українській мові картинкою

Скачати псалом 80 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 80 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:

 1. В коне́ц, о точилех, псалом Асафу,
 2. Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Богу Иа́ковлю,
 3. приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми,
 4. воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего,
 5. я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю.
 6. Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти ему́ от земли́ Еги́петския, язы́ка его́же не ве́дяше услы́ша.
 7. Отъя́т от бре́мене хребе́т его́, ру́це его в коши́ порабо́тасте.
 8. В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния.
 9. Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́.
 10. Не бу́дет Тебе́ бог нов , ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му.
 11. Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́.
 12. И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми:
 13. и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих свои́х.
 14. Аще бы́ша лю́дие мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л,
 15. ни о чесо́м же у́бо враги́ его́ смири́л бых, и на оскорбля́юшыя их возложи́л бых ру́ку Мою́.
 16. Врази́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́дет вре́мя их в век.
 17. И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Скачати псалом 80 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 80 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 80 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 80 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:

 1. К исполнению, о точилах. Псалом Асафа.
 2. Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;
 3. возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;
 4. трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего;
 5. ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева.
 6. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал:
 7. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.
 8. В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя.
 9. Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
 10. Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.
 11. Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их».
 12. Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
 13. потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам.
 14. О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!
 15. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:
 16. ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда;
 17. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.

Скачать псалом 80 на русском языке картинкой (Псалтырь 80)

Скачать псалом 80 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 80

Псалом написаний, мабуть, за часів Давида його сучасником пророком Асафом і представляє великодню пісню. Автор згадує про вихід євреїв з Єгипту (саме з цього приводу був встановлений Великдень), а також вказує на пшеницю (за законом Мойсея на Великдень слід було приносити Богові початки плодів земних).

Коли і для чого читають Псалом 80 (когда и для чего читают)

Псалом 80 читається людьми, які потрапили у важкі життєві ситуації, що мають фінансові та матеріальні проблеми. Господь не залишає тих, хто сподівається на нього з вірою в злиднях і горі, а також тих, хто впав у відчай від бідності.

Тлумачення псалма 80 – що означають слова молитви (Псалтирь 80 толкование)

Для кращого розуміння тлумачення псалма 80 розберемо його окремі вірші:

 • Вірш 1: Псалмоспівець закликає народи до віри в Господа, навчаючи їх не відступати від Нього, і вказуючи на відкидання першого народу за безбожність його.
 • Вірш 2: Вигук є переможною піснею. Тому дає пораду народам, щоб оспівали переможні пісні Богу, Який допоміг їм і позбавив їх від володіння демонів.
 • Вірш 3: «Псалмом» називає тут Божественне вчення, а «тимпан» є музичним знаряддям, зробленим зі шкір.
 • Вірш 4: Як древні ізраїльтяни, взявши труби чуттєві, сурмили під час новомісяччя, бо наказ цей дав Бог, і служило це свідченням про визволення їх від єгипетського рабства, так і народ новий, взявши трубу євангельську, приймає наказ острубити в новомісі. е. в оновленні розуму свого, сповідуючи і свідчуючи тим, що Бог і його звільнив із духовного Єгипту, тобто від влади пітьми.
 • Вірш 6: Народ, що вийшов із Єгипту, почув язик, якого раніше не знав. Яка ж це мова? Чи не голос Божий до народу та на горі?
 • Вірш 7: Бог звільнив народ від тяжкості, що носили, будуючи міста Фараонові.
 • Вірш 8: Згадка про багато милостей, зроблених Господом Ізраїлевому народові.
 • Вірш 9: Пропонує народові вмовляння, щоб він став слухняним Богові.
 • Вірш 10: Господь закликає згадати першу заповідь, яку Він дав через Мойсея.
 • Вірш 11: Той, хто підкоряється Йому, обіцяє і чуттєві і духовні їди.
 • Вірші 12 – 13: Бог карає ізраїльтян з виховної мети: Він залишає їх, тобто. надає їх самим собі.
 • Вірш 14: Господь засмучується за своїм народом і висловлює великий смуток, що Його заповіді забуті.
 • Вірш 15: Господь завжди готовий простягнути руку допомоги, але народ не згадує про нього у ці важкі дні.
 • Вірш 16: Оскільки народ збрехав Господу, то настане для нього час покарання, і це час майбутнього століття.
 • Вірш 17: Господь з нічого здатний зробити блага для народу, але народ не звертається до нього і це дуже засмучує Його.

Інші Псалми з Кафизми 11

Рейтинг: 5 - 1 Голосов