Друкувати
У псалтирі деякі пісні пов’язані між собою. Так, псалом 32 є продовженням теми, порушеної в попередній пісні. У ньому псалмоспівець закликає тих, хто вже увірував у Христа, радіти і сподіватися на Нього, пояснює, чому необхідно віддавати хвалу Господу.

У тексті псалма 32 (Псалтирь 32) немає згадок про гоніння або випробування, боротьбу з ворогами. Навпаки, автор описує благоденствуючий мирний Ізраїль, розповідає, що Господь визнаний Владикою в усіх країнах.

Зміст:

Псалом 32 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 32 українською:
Псалом Давида, не надписаний у юдеїв.

 1. Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим лицює хвала!
 2. Хваліть Господа гуслами, співайте Йому з десятиструнною арфою,
 3. заспівайте Йому нову пісню, гарно заграйте Йому з гуком сурем,
 4. бо щире Господнєє слово, і кожен чин Його вірний!
 5. Правду та суд Він кохає, і Господньої милости повна земля!
 6. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст Його все його військо.
 7. Воду морську збирає Він, мов би до міху, безодні складає в коморах.
 8. Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці всесвіту будуть лякатись Його,
 9. бо сказав Він і сталось, наказав і з’явилось.
 10. Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів,
 11. а задум Господній навіки стоятиме, думки Його серця на вічні віки!
 12. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він вибрав його на спадок Собі!
 13. Господь споглядає з небес, і бачить усіх синів людських,
 14. приглядається з місця оселі Своєї до всіх, хто замешкує землю:
 15. Хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла!
 16. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили,
 17. для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже,
 18. ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає,
 19. щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за час голоду їх оживляти!
 20. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш,
 21. бо Ним радується наше серце, бо на Ймення святеє Його ми надію кладемо!
 22. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе!

Скачати псалом 32 на українській картинкою

Скачати псалом 32 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 32 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Псалом Давиду, не надписан у еврей.

 1. Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.
 2. Испове́дайтеся Го́сподеви в гу́слех, во псалти́ри десятостру́ннем по́йте Ему.
 3. Воспо́йте Ему песнь но́ву, до́бре по́йте Ему со восклица́нием:
 4. я́ко пра́во сло́во Госпо́дне, и вся дела́ Его в ве́ре.
 5. Лю́бит ми́лостыню и суд Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́.
 6. Сло́вом Госпо́дним небеса́ утверди́шася, и ду́хом уст Его вся си́ла их.
 7. Собира́яй я́ко мех во́ды морски́я, полага́яй в сокро́вищах бе́здны.
 8. Да убои́тся Го́спода вся земля́, от Него́же да подви́жутся вси живу́щии по вселе́нней.
 9. Яко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася.
 10. Госпо́дь разоря́ет сове́ты язы́ков, отмета́ет же мы́сли люде́й, и отмета́ет сове́ты князе́й.
 11. Сове́т же Госпо́день во век пребыва́ет, помышле́ния се́рдца Его в род и род.
 12. Блаже́н язы́к, ему́же есть Госпо́дь Бог его, лю́ди, я́же избра́ в насле́дие Себе́.
 13. С Небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия.
 14. От гото́ваго жили́ща Своего́ призре́ на вся живу́щыя на земли́.
 15. Созда́вый на еди́не сердца́ их, разумева́яй на вся дела́ их.
 16. Не спасе́тся царь мно́гою си́лою, и исполи́н не спасе́тся мно́жеством кре́пости своея́.
 17. Лож конь во спасе́ние, во мно́жестве же си́лы своея́ не спасе́тся.
 18. Се о́чи Госпо́дни на боя́щыяся Его́, упова́ющыя на ми́лость Его́.
 19. Изба́вити от сме́рти ду́шы их, и препита́ти я́ в глад.
 20. Душа́ же на́ша ча́ет Го́спода, я́ко Помо́щник и Защи́титель наш есть.
 21. Яко о Нем возвесели́тся се́рдце на́ше, и во и́мя свято́е Его упова́хом.
 22. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Скачати псалом 32 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 32 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 32 текст на русском языке читать

Віруючі використовують молитву церковнослов’янською мовою, але для простішого розуміння слів можна читати псалом 32 і російською мовою:
Псалом Давида, не надписанный у евреев.

 1. Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
 2. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;
 3. пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
 4. ибо слово Господне право и все дела Его верны.
 5. Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.
 6. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их:
 7. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.
 8. Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,
 9. ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось.
 10. Господь разрушает советы племен, упраздняет мысли людей, уничтожает советы князей.
 11. Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.
 12. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе.
 13. С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих;
 14. с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:
 15. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.
 16. Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
 17. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею.
 18. Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,
 19. что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их.
 20. Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша;
 21. о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.
 22. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Скачать псалом 32 на русском языке картинкой (Псалтырь 32)

Скачать псалом 32 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 32

У єврейській Біблії псалом 32 написи не має. Але в ньому простежується тісний взаємозв’язок з текстом попередньої пісні, в якій Давид закликає вірних радіти про Господа, але при цьому не дає підстав для дотримання цієї поради. У псалмі 32 вказуються ці недомовлені раніше підстави. Тому богослови вважають його продовженням псалма 31 і приписують його авторство Давидові.

Коли і для чого читають Псалом 32 (когда и для чего читают)

Псалом 32 входить до складу п’ятої кафізми. Відповідно до цього він читається церковнослов’янською мовою по понеділках. Під час Великого посту до тексту псалма 32 звертаються двічі на тиждень: по понеділках та середах. На Світлому тижні кафізми не покладено і тому під час богослужіння псалми не читаються.

При домашній та келійній молитві допускається читати псалом 32 українською мовою або російською. Це дозволяє краще зрозуміти і перейнятися його змістом.

Преподобний Арсеній Каппадокійський радив читати псалом 32 на захист від ворожнечі людської, а також щоб Господь відкрив істину і несправедливо засуджені вийшли на волю.

Тлумачення псалма 32, що означають слова молитви (Псалтирь 32 толкование)

У псалмі 32 автор каже, що Господь врятує тих, хто надіється на нього і славить його.

Для детальнішого тлумачення і розуміння слів Псалма 32 слід розглянути вірші окремо:

 • Вірші 1-3 – псалмоспівець висловлює думку про те, що моральні люди, що славлять Господа, стоять до нього ближче, ніж інші. При цьому хвала їх має бути щирою і йти від серця у відповідь на будь-які милість.
 • Вірші 4-5 – автор пояснює необхідність підносити хвалу Господу. Адже всі вчинені ним справи справедливі і праведні, на його слова завжди можна покластися.
 • Вірші 6-11 – у них розвивається думка, виражена у попередніх віршах. Псалмоспівець наголошує, що наміри, плани та цілі Господа ніким не можуть бути підірвані і все задумане ним здійснюватиметься від покоління до покоління.
 • Вірші 12-19 – у цих рядках підноситься хвала Богу, який не тільки створив людей, а й вникає у їхні справи, наміри. Автор висловлює радість від того, що відноситься до народу, обраного Богом. Він підкреслює, що до гордих і самовпевнених Господь ніколи не приходить на допомогу і тому не врятують їх могутні армії, ні численні кінноти. Тільки до тих, хто сподівається на нього, прийде він на допомогу в годину лиха та потреби.
 • Вірші 20-22 – в останніх віршах псалма 32 псалмоспівець запевняє Господа, що єврейський народ сподівається на нього, сподівається на його милості і славить його.

Головна думка псалма 32 полягає в тому, що Господь любить тих, хто боїться і шанують його. Саме їм він надаватиме захист і захист у важких ситуаціях, нагодує під час голоду і «душу їх врятує від смерті».

Інші Псалми з Кафизми 5

Рейтинг: 5 - 1 Голосов