Друкувати
Цар Давид є автором кожного псалма. Він створював їх у печалі, радощах, недугах та щастя. Різне було, але саме віра в Бога і слово до нього допомогло Давиду у багатьох муках. Псалом 34 (Псалтирь 34) був написаний ще за часів, коли Давид був помазаний Самуїлом на царство, а теперішній цар був готовий убити Давида за це.

Зміст:

Псалом 34 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 34 українською:
Псалом Давида. Пророчий.

 1. Судися, о Господи, з тими, хто судиться зо мною воюй з тими, хто зо мною воює,
 2. візьми малого й великого щита, і встань мені на допомогу!
 3. Дістань списа, і дорогу замкни моїм напасникам, скажи до моєї душі: Я спасіння твоє!
 4. Нехай засоромляться й будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою; хай відступлять назад і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє.
 5. Бодай вони стали, немов та полова на вітрі, і Ангол Господній нехай їх жене;
 6. нехай буде дорога їхна темна й сковзька, і Ангол Господній нехай їх жене,
 7. бо вони безпричинно тенета свої розставляють на мене, яму копають безвинно на душу мою!
 8. Нехай нагла загибіль, якої не знає, на нього спаде, і сітка його, яку він наставив, хай зловить його у нагле нещастя, бодай він до нього упав!
 9. А душа моя в Господі буде радіти, звеселиться Його допомогою!
 10. Скажуть усі мої кості: Господи, хто подібний до Тебе? Ти рятуєш убогого від сильнішого над нього, покірного та бідаря від його дерія.
 11. Свідки встають неправдиві, чого я не знав питають мене,
 12. віддають мені злом за добро, осирочують душу мою!
 13. А я, як вони хворували були, зодягався в верету, душу свою мучив постом, молитва ж моя поверталась на лоно моє…
 14. Як приятель, буцім то брат він для мене, так я ходив, ніби був я в жалобі по матері, був я засмучений, схилений…
 15. А вони, як упав я, радіють та сходяться, напасники проти мене збираються, я ж не знаю про те; кричать, і не вмовкають,
 16. з дармоїдами та пересмішниками скрегочуть на мене своїми зубами…
 17. Господи, чи довго Ти будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів, від отих левчуків одиначку мою!
 18. Я буду Тебе прославляти на зборах великих, буду Тебе вихваляти в численнім народі!
 19. Нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує на мене безвинно, нехай ті не моргають очима, хто мене без причини ненавидить,
 20. бо говорять вони не про мир, але на спокійних у краї облудні слова вимишляють,
 21. свої уста на мене вони розкривають, говорять: Ага, ага! Наші очі це бачили!
 22. Ти бачив це, Господи, не помовчи ж, Господи, не віддаляйся від мене!
 23. Устань, і збудися на суд мій, Боже мій і Господи мій, на суперечку мою,
 24. розсуди Ти мене до Своїй справедливості, Господи, Боже мій, і нехай через мене не тішаться,
 25. нехай не говорять у серці своїм: Ага, його маємо ми, хай не кажуть вони: Ми його проковтнули…
 26. Нехай посоромляться та застидаються разом, хто з мого нещастя радіє, бодай вбрались у сором та в ганьбу, хто рота свого розкриває на мене!
 27. Хай співають та звеселяються ті, хто бажає мені правоти, і нехай кажуть завжди: Хай буде великий Господь, що миру бажає Своєму рабові!
 28. А язик мій звіщатиме правду Твою, славу Твою кожен день!

Скачати псалом 34 на українській картинкою

Скачати псалом 34 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 34 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Щоб донести глибинний зміст тексту псалма 34, благання віруючих до Господа, у храмах його читають під час богослужіння церковнослов’янською (старослов’янською) мовою.
Псалом Давиду.

 1. Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ борю́щыя мя.
 2. Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́.
 3. Изсу́ни мечь, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз.
 4. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я.
 5. Да бу́дут я́ко прах пред лице́м ве́тра, и Ангел Госпо́день оскорбля́я их.
 6. Да бу́дет путь их тма и по́лзок, и Ангел Госпо́день погоня́яй их:
 7. я́ко ту́не скры́ша ми па́губу се́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й.
 8. Да прии́дет ему сеть, ю́же не весть, и лови́тва, ю́же скры, да объи́мет и́, и в сеть да впаде́т в ню.
 9. Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́споде, возвесели́тся о спасе́нии Его.
 10. Вся ко́сти моя́ реку́т: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бен Тебе́? Избавля́яй ни́ща из руки́ кре́пльших его́, и ни́ща, и убо́га от расхища́ющих его́.
 11. Воста́вше на мя свиде́теле непра́веднии, я́же не ве́дях, вопроша́ху мя.
 12. Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, и безча́дие души́ мое́й.
 13. Аз же, внегда́ они́ стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, и смиря́х посто́м ду́шу мою́, и моли́тва моя́ в не́дро мое́ возврати́тся.
 14. Яко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х, я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся.
 15. И на мя возвесели́шася и собра́шася: собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, и не умили́шася.
 16. Искуси́ша мя, подражни́ша мя подражне́нием, поскрежета́ша на мя зубы́ свои́ми.
 17. Го́споди, когда́ у́зриши? Устро́й ду́шу мою от злоде́йства их, от лев единоро́дную мою.
 18. Испове́мся Тебе́ в це́ркви мно́зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя.
 19. Да не возра́дуются о мне вражду́ющии ми непра́ведно, ненави́дящии мя туне и помиза́ющии очи́ма.
 20. Яко мне у́бо ми́рная глаго́лаху и на гнев ле́сти помышля́ху.
 21. Разшири́ша на мя уста́ своя́, ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́деша о́чи на́ши.
 22. Ви́дел еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, не отступи́ от мене́.
 23. Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему́, Бо́же мой и Го́споди мой, на прю мою́.
 24. суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твое́й, Го́споди Бо́же мой, и да не возра́дуются о мне.
 25. Да не реку́т в сердца́х своих: бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей, ниже́ да реку́т: пожро́хом его́.
 26. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе ра́дующиися злом мои́м, да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя.
 27. Да возра́дуются и возвеселя́тся хотя́щии пра́вды моея́, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щии ми́ра рабу́ Его.
 28. И язы́к мой поучи́тся пра́вде Твое́й, весь день хвале́ Твое́й.

Скачати псалом 34 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 34 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 34 текст на русском языке читать

Спілкування з Господом не завжди можливе для віруючого під час храмових богослужінь. Однак це не означає, що йому не дозволено звертати до Бога свою молитву. Щоб слова псалма 34 дійшли до самого серця того, хто молиться, його можна читати російською мовою в домашніх умовах:
Псалом Давида.

 1. Суди, Господи, обидчиков моих, сразись с воюющими со мной,
 2. возьми щит и латы и восстань на помощь мне;
 3. обнажи мечь и прегради путьпреследующим меня; скажи душе моей: «Я — спасение твое!»
 4. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло;
 5. да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет их;
 6. да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их,
 7. ибо они без вины скрыли для меня яму — сеть свою, без вины выкопали ее для души моей.
 8. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого; да впадет в нее на погибель.
 9. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.
 10. Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?»
 11. Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня;
 12. воздают мне злом за добро, сиротством душе моей.
 13. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое.
 14. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать.
 15. А когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали;
 16. с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими.
 17. Господи! долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов — одинокую мою.
 18. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя,
 19. чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно;
 20. ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы;
 21. расширяют на меня уста свои; говорят: «хорошо! хорошо! видел глаз наш».
 22. Ты видел, Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня.
 23. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой!
 24. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною;
 25. да не говорят в сердце своем: «хорошо! [хорошо!] по душе нашей!» Да не говорят: «мы поглотили его».
 26. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною.
 27. Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: «да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!»
 28. И язык мой будет проповедывать правду Твою и хвалу Твою всякий день.

Скачать псалом 34 на русском языке картинкой (Псалтырь 34)

Скачать псалом 34 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 34

Як згадувалося вище, за Давидом було організовано справжнє полювання царя, щоб убити майбутнього імператора. Якщо вірити історії, то їхня зустріч трапилася в печері Ен-Гадді. Саме в цей момент у Давида народився молитовний текст псалма 34. Тоді ще співак зі своїми воїнами переховувався у величезній печері.

Туди ж по нужді попрямував і Саул, але ніхто його не зачепив. Давид лише відрізав невеликий шматок верхнього одягу. Коли ж цар вийшов, Давид побіг слідом і показав йому, що була можливість його вбити та покінчити з цією справою. Але служіння Господу понад усе.

Коли і для чого читають Псалом 34

Говорять, що текст молитви Псалом 34 українською мовою чудотворний, але особливою силою наділене саме молитовне слово старослов’янською. Але немає помилки чи гріха, якщо читати Псалом 34 ви будете російською або українською.

Вимовляти хвалебну пісню необхідно:

 • При проблемах та нерозв’язних ситуаціях;
 • Коли страждає без вини винний;
 • Якщо ополчились вороги;
 • Залежно від поганої людини;
 • Для допомоги Божої та захисту.
 • Найчастіше псалом 34 Давида зачитують із псалмом 50 і псалмом 90.

Тлумачення псалма 34, що означають слова молитви (Псалтирь 34 толкование)

Якщо вчитатися в Псалом 34, можна помітити, що Давид часто закликає до ангелів, які допомогли боротися зі злом.

 • Вірші з 1 по 4. Давид просить Бога захистити його та його воїнів. Незважаючи на те, що Давид мав нагоду вбити Саула, він не зробив цього. А за допомогою сили Божої та підтримки засоромив царя.
 • Вірш з 5 по 7. Співак просить Бога допомогти позбавитися всіх ворогів, які бажають Давиду смерті. Саме тут і починають з’являтись ангели.
 • Вірші з 7 по 8. Тут розповідається про порятунок від Саула. Про те, що Давид жертва за таких обставин, що йому потрібна допомога.
 • Вірші з 9 по 10. Слова тріумфування чуються від Давида. Невже співак почутий Господом.
 • Вірші з 11 по 16. Давид страждає без вини, він не винен у своїх гоніннях. Давид не збирається відповідати агресією цареві Саулові.
 • Вірш 17. Тільки прохання про прощення і щоб Господь втрутився для спасіння душ.
 • Вірші з 18 по 28. Вихваляння Господа.

Інші Псалми з Кафизми 5

Рейтинг: 5 - 1 Голосов