Серед православних віруючих хвалебна пісня псалом 67 (Псалтирь 67) досить популярна. Вона використовується для Божого захисту від нечисті, темних сил та вигнання з душі темних сил. Молитва вихваляє Господа, підносить данину його милості та доброті.

Зміст:

Псалом 67 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 67 українською:

 1. Для дириґента хору. Псалом Давидів. Пісня.
 2. Нехай воскресне Бог, і розпорошаться вороги Його, і нехай від лиця Його повтікають Його ненависники!
 3. Як дим розвівається, так їх розвій, як топиться віск від огню, отак несправедливі загинуть перед Божим лицем!
 4. А праведні будуть радіти, і будуть тішитися перед Богом, і веселитися в радості будуть!
 5. Співайте Богові, виспівуйте Йменню Його, рівняйте дорогу Тому, Хто їде на хмарах, Господь Йому Ймення, та перед Ним веселіться!
 6. Сиротам батько й вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні Своїм!
 7. Бог самітних уводить до дому, витягує в’язнів з кайданів, тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі!
 8. Боже, коли перед народом Своїм Ти виходив, коли йшов Ти пустинею, Села,
 9. то тряслася земля, також капало небо було перед Богом, Сінай затремтів перед Богом, Богом Ізраїля!
 10. Дощ добродійний спускаєш Ти краплями, Боже, на спадок Свій перемучений міцно поставив його.
 11. У ньому сиділо Твоє многолюддя, у Своїй доброті все готуєш Ти бідному, Боже!
 12. Господь дає слово; провісниць велика многота:
 13. Царі військ утікають, утікають, пані ж дому розділює здобич.
 14. Коли ви спочиваєте між обійстями то крила голубки покриті сріблом, а пера її зеленкавістю золота.
 15. Коли Всемогутній царів розпорошував в Краї, то сніг Ти спускав на Цалмоні.
 16. Гора Божа Башанська гора, гора верхогір’я гора та Башанська.
 17. Верхогір’я, чого заздрісно дивитеся на ту гору, що Бог зажадав на мешкання Своє, і Господь буде мешкати там завжди?
 18. Колесниць Божих дві десятьтисячки, тисячі багатократні, Господь із Сінаю прибув до святині.
 19. Ти піднявся був на висоту, полонених набрав, узяв дари ради людини, і відступники мешкати будуть у Господа Бога також.
 20. Благословенний Господь, тягарі Він щоденно нам носить, Бог наше спасіння! Села.
 21. Бог для нас Бог спасіння, і в Господа Владики виходи смерти!
 22. Але розторощить Бог голову Своїх ворогів, маківку, вкриту волоссям, того, хто в гріхах своїх ходить!
 23. Промовив Господь: Я спроваджу з Башану тебе, з глибин моря спроваджу,
 24. щоб ти ногу свою мив у крові, щоб язик твоїх псів мав частину свою в ворогів!
 25. Походи Твої, Боже, бачено, походи Бога мого у святині мого Царя:
 26. Попереду йшли співаки, потому грачі, посеред дівчат, що бряжчали на бубнах:
 27. Благословляйте на зборах Бога, Господа, ви, хто від джерел Ізраїля!
 28. Там Веніямин молодий, їхній володар, князі Юди, їхні полки, князі Завулона, князі Нефталима.
 29. Твій Бог наказав тобі силу, будь силою, Боже, того, кого нам учинив!
 30. Із храму Твого на Єрусалимі царі привезуть Тобі дара.
 31. Погрози звірині в очереті, череді волів разом з телятами людськими, понищ тих, хто кавалками срібла милується, розпорош ті народи, що воєн бажають!
 32. Прийдуть з Єгипту посли, і руки свої Куш простягне до Бога.
 33. Царства землі, співайте Богові, виспівуйте Господа, Села,
 34. що їздить в відвічному небі небес. Ось Він загримить Своїм голосом, голосом сильним.
 35. Визнайте Богові силу, величність Його над Ізраїлем, а в хмарах потуга Його!
 36. Бог грізний у святинях Своїх, Бог Ізраїлів Він, що народові дає силу й міць, Бог благословенний!

Скачати псалом 67 на українській мові картинкою

Скачати псалом 67 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 67 на церковнославянском с ударением текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:

 1. В коне́ц, псалом песни Давиду,
 2. Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Еro, и да бежа́т от лица́ Его ненави́дящии Его.
 3. Яко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия,
 4. а пра́ведницы да возвеселя́тся, да возра́дуются пред Бо́гом, да насладя́тся в весе́лии.
 5. Воспо́йте Богу, по́йте и́мени Его, путесотвори́те возше́дшему на за́пады. Госпо́дь и́мя Ему, и ра́дуйтеся пред Ним.
 6. Да смяту́тся от лица́ Его, Отца́ си́рых и судии́ вдови́ц: Бог в ме́сте святе́м Свое́м.
 7. Бог вселя́ет единомы́сленныя в дом, изводя́ окова́нныя му́жеством, та́кожде преогорчева́ющыя живу́щыя во гробе́х.
 8. Бо́же, внегда́ исходи́ти Тебе́ пред людьми́ Твои́ми, внегда́ мимоходи́ти Тебе́ в пусты́ни,
 9. земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина, от лица́ Бо́га Изра́илева.
 10. Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему́ и изнемо́же, Ты же соверши́л еси́ е́.
 11. Живо́тная Твоя́ живу́т на ней, угото́вал еси́ бла́гостию Твое́ю ни́щему, Бо́же.
 12. Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющым си́лою мно́гою.
 13. Царь сил возлю́бленнаго, красото́ю до́му раздели́ти коры́сти.
 14. Аще поспите́ посреде́ преде́л, криле́ голуби́не посре́брене, и междора́мия ея́ в блеща́нии зла́та.
 15. Внегда́ ра́знствит Небе́сный цари́ на ней, оснежа́тся в Селмо́не.
 16. Гора́ Бо́жия, гора́ ту́чная, гора́ усыре́нная, гора́ ту́чная.
 17. Вску́ю непщу́ете го́ры усыре́нныя? Гора́, ю́же благоволи́ Бог жи́ти в ней, и́бо Госпо́дь всели́тся до конца́.
 18. Колесни́ца Бо́жия тма́ми тем, ты́сяща гобзу́ющих, Госпо́дь в них в Сина́и во святе́м.
 19. Возше́л еси́ на высоту́, плени́л еси́ плен, прия́л еси́ дая́ния в челове́цех, и́бо не покаря́ющыяся, е́же всели́тися.
 20. Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших
 21. Бог наш, Бог е́же спаса́ти, и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная.
 22. Оба́че Бог сокруши́т главы́ враго́в Свои́х, верх влас преходя́щих в прегреше́ниих свои́х.
 23. Рече́ Госпо́дь: от Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́х морски́х.
 24. Яко да омо́чится нога́ Твоя́ в кро́ви, язы́к пес твои́х, от враг от него́.
 25. Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́ Царя, и́же во святе́м,
 26. предвари́ша кня́зи близ пою́щих, посреде́ дев тимпа́нниц.
 27. В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.
 28. Та́мо Вениами́н юне́йший во у́жасе, кня́зи Иу́довы влады́ки их, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Неффали́мли.
 29. Запове́ждь, Бо́же, си́лою Твоею, укрепи́, Бо́же, сие́, е́же соде́лал еси́ в нас.
 30. От хра́ма Твоего́ во Иерусали́м Тебе́ принесу́т ца́рие да́ры.
 31. Запрети́ звере́м тро́стным, сонм юне́ц в ю́ницах людски́х, е́же затвори́ти искуше́нныя сребро́м, расточи́ язы́ки хотя́щыя бра́нем.
 32. Прии́дут моли́твенницы от Еги́пта, Ефио́пиа предвари́т ру́ку свою́ к Бо́гу.
 33. Ца́рства земна́я, по́йте Богу, воспо́йте Го́сподеви,
 34. возше́дшему на Не́бо небесе́ на восто́ки, се даст гла́су Своему глас си́лы.
 35. Дади́те сла́ву Бо́гови, на Изра́или велеле́пота Его, и си́ла Его на о́блацех.
 36. Ди́вен Бог во святы́х Своих, Бог Изра́илев: Той даст си́лу и держа́ву лю́дем Своим, благослове́н Бог.

Скачати псалом 67 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 67 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 67 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 67 на русском языке, для зручності читання та розуміння:

 1. К исполнению, псалом-песнь Давида.
 2. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его.
 3. Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.
 4. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.
 5. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
 6. Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
 7. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.
 8. Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею,
 9. земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай — от лица Бога, Бога Израилева.
 10. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.
 11.  Народ Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимоедля бедного.
 12. Господь даст слово: провозвестниц великое множество.
 13. Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу.
 14. Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом:
 15. когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне.
 16. Гора Божия — гора Васанская! гора высокая — гора Васанская!
 17. что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?
 18. Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище.
 19. Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.
 20. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.
 21. Бог для нас — Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти.
 22. Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях.
 23. Господь сказал: {от Васана возвращу, выведу из глубины морской,
 24. чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов.
 25. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне:
 26. впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами:
 27. «в собраниях благословите Бога Господа, вы — от семени Израилева!»
 28. Там Вениамин младший — князь их; князья Иудины — владыки их, князья Завулоновы, князья Неффалимовы.
 29. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!
 30. Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары.
 31. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней.
 32. Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу.
 33. Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа,
 34. шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает гласу Своему глас силы.
 35. Воздайте славу Богу! величие Его — над Израилем, и могущество Его — на облаках.
 36. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев — Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог!

Скачать псалом 67 на русском языке картинкой (Псалтырь 67)

Скачать псалом 67 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 67

Автором тексту псалма 67 є цар Давид. Саме ця молитва може вважатися справжньою піснею, бо тут дуже багато уваги приділялося раніше музичній частині твору. У храмах кожна частина пісні починається з хорового супроводу. Головною ідеєю тлумачення псалма 67 є перенесення Ковчега Завіту до міста Єрусалим.

Раніше сам ковчег розташовувався в будинку гефянина Авведара, який прийняв його до свого дому. Але настав час перенести його на гору Сіон. У момент перенесення ковчега люди співали хвалебну пісню Давида. Говорять, що Ковчег Завіту було перенесено заради захисту від давніх воїн.

Коли і для чого читають Псалом 67 (когда и для чего читают)

Рекомендується використовувати та читати молитву псалом 67 в таких випадках:

 • Заради лікування від захворювань, підтримки здоров’я;
 • Щоб отримати благословення у будь-якій справі;
 • Щоб позбутися проблем і колотнеч;
 • За жіночих проблем зі здоров’ям, при тяжких пологах.

Правила читання

Кожне Великодне богослужіння не обходиться без читання молитви. Ті, хто погано розуміють старослов’янську, можуть читати текст псалма 67 українською мовою або на русском языке.

Читати пісню можна:

 • Напам’ять;
 • Вшити в пояс;
 • З книги Псалтир;
 • Переписати текст на окремий аркуш та носити із собою.

Тлумачення псалма 67 – що означають слова молитви (Псалтирь 67 толкование)

Для кращого розуміння псалмів 67 слід розлянути кожен вірш окремо:

 • Вірші 1-4: Переказ слів Мойсея, його прохання та покаяння Господу. Мойсей просить, щоб Господь і далі зберігав своїх дітей. Усі слова пророка були вимовлені під час перенесення Ковчега Завіту на гору Сіон. Цар у пісні використовує багато порівнянь. Наприклад, загибель ворогів і противників Господа порівнюється як дим, що зникає. Згадується і Велика неділя – Великдень Христа.
 • Вірші 5-7: Цар говорить народові про любов до Господа. Він закликає людей оспівувати його та дякувати. Давид розповідає про всі дари Бога євреям.
 • Вірші 8-11: Сказ про те, які дива відбувалися під час полоніння єврейського народу. Була дарована земля – Палестина. Що Господь урятував народ від посухи довгоочікуваним дощем.
 • Вірші 12-13: Описують усі перемоги єврейського народу.
 • Вірші 14-15: Після кожної битви та війни Господь дарує мир. Люди можуть бути спокійні, насолоджуватися цим світом та відпочивати.
 • Вірші 16-21: Щодня Господь допомагає нужденним. Бог пропонує кожному підтримку.
 • Вірш 22: Цар стверджує, що всі вороги потопають у своїх провинах і гріхах.
 • Вірші 23-34: Спогади про дари Божі. Але треба бути вдячним, щоб заслужити милість Господа. Давид усім царствам земним (народи навколо Ізраїлю) розповідає про велич свого Бога.
 • Вірші 35-36: Господь гідний своєї величі.

Інші Псалми з Кафизми 9

Рейтинг: 5 - 1 Голосов