Відомі два варіанти тлумачення 64 псалми (Псалтирь 64). Згідно з першим Давид міг написати цю пісню, коли Господеві був принесений перший сніп жнив, щоб віднині щороку оспівувати та вшановувати свято врожаю. Друге тлумачення говорить про те, що написано псалом 64 на заході царювання Давида, коли на землі настало мирне життя і Бог дарував єврейському народу щедрий урожай.

Зміст:

Псалом 64 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 64 українською:

 1. Уся земле, покликуйте Богові:
 2. Тобі, Боже, належиться слава в Сіоні, і Тобі має відданий бути обіт!
 3. Ти, що молитви вислухуєш, всяке тіло до Тебе приходить!
 4. Справи грішні зробились сильніші від нас, Ти наші гріхи пробачаєш!
 5. Блаженний, кого вибираєш Ти та наближаєш, в оселях Твоїх спочивати той буде! наситимось ми добром дому Твого, найсвятішим із храму Твого!
 6. Грізні речі Ти відповідаєш нам правдою, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі та сущих далеко на морі,
 7. що гори ставиш Своєю силою, підперезаний міццю,
 8. що втихомирюєш гуркіт морів, їхніх хвиль та галас народів…
 9. І будуть боятись ознак Твоїх мешканці кінців землі. Ти розвеселяєш країну, де вихід поранку й де вечір.
 10. Ти відвідуєш землю та поїш її, Ти збагачуєш щедро її, повний води потік Божий, Ти збіжжя готуєш її, бо Ти так приготовив її!
 11. Ти ріллю її насичуєш вогкістю, вирівнюєш груддя її, розпускаєш дощами її, Ти благословляєш рослинність її!
 12. Ти добром Своїм рік вкороновуєш, і стежки Твої краплями товщу течуть!
 13. Пасовиська пустині спливаються краплями, і радістю підперезались узгір’я!
 14. Луги зодягнулись отарами, а долини покрилися збіжжям, гукають вони та співають!

Скачати псалом 64 на українській мові картинкою

Скачати псалом 64 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 64 на церковнославянском текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:

 1. В конец, псалом песни Давиду, песнь Иеремиева и Иезекиилева, людей преселения, егда хотяху исходити
 2. Тебе подобает песнь, Боже, в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме.
 3. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет.
 4. Словеса беззаконник премогоша нас, и нечестия наша Ты очистиши.
 5. Блажен, eгоже избрал еси и приял, вселится во дворех Твоих. Исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой,
 6. дивен в правде. Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли, и сущих в мори далече,
 7. уготовляяй горы крепостию Своею, препоясан силою,
 8. смущаяй глубину морскую, шуму волн eго кто постоит? Смятутся языцы,
 9. и убоятся живущии в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши.
 10. Посетил еси землю и упоил еси ю, умножил еси обогатити ю. Река Божия наполнися вод. Уготовал еси пищу им, яко тако [есть] уготование.
 11. Бразды ея упой, умножи жита ея, в каплях ея возвеселится возсияющи.
 12. Благословиши венец лета благости Твоея, и поля Твоя исполнятся тука,
 13. разботеют красная пустыни, и радостию холми препояшутся.
 14. Одеяшася овни овчии, и удолия умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют.

Скачати псалом 64 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 64 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 64 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 64 на русском языке, для зручності читання та розуміння:

 1. К исполнению, псалом-песнь Давида. Песнь Иеремии и Иезекииля, из народа переселения, когда им предстояло отправляться.
 2.  Тебе подобает, Боже, песнь на Сионе, и Тебе воздадут обет в Иерусалиме.
 3. Услышь молитву мою: к Тебе всякая плоть придёт.
 4. Слова беззаконных пересилили нас, и о нечестиях наших Ты умилостивишься.
 5. Блажен, кого Ты избрал и приблизил; поселится он во дворах Твоих. Насытимся мы благами дома Твоего: свят храм Твой,
 6. дивен в правде. Услышь нас Боже, Спаситель наш, надежда всех концов земли и тех, кто далеко в море,
 7. утверждающий горы силою Своею, препоясанный могуществом,
 8. сотрясающий пучину моря, – от шума волн его кто устоит? Придут в смятение народы,
 9. и устрашатся живущие на концах земли от знамений Твоих; начала утра и вечера исполнишь радости!
 10. Ты посетил землю и напоил её, умножил богатство её, река Божия наполнилась вод; Ты приготовил пищу им: ибо таково приготовление.
 11. Борозды её напой, умножь произведения её, под каплями своими она возрадуется, зеленея.
 12. Благословишь Ты венец года благости Твоей, и равнины Твои наполнятся туком.
 13. Утучнеют прекрасные места пустыни, и радостью холмы опояшутся.
 14. Оделись шерстью овны у овец, и долины умножат пшеницу, – воскликнут и воспоют!

Скачать псалом 64 на русском языке картинкой (Псалтырь 64)

Скачать псалом 64 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Тлумачення псалма 64 – що означають слова молитви (Псалтирь 64 толкование)

Якими б не були причини написання псалма 64, тлумачення його зводиться до того, що Бог завжди чує молитви і всю свою надприродну силу віддає на благо людей, очищаючи їх від гріхів і щедро обдаровуючи Своїми благодіяннями та милістю.

Приписується псалом 64 пророкам Єремії та Єзекіїля, які стали провісниками повернення ізраїльського народу з Вавилону до Єрусалиму. Про це розповідає вступна частина. Далі за віршами:

 • Вірш 2: Описується подяка народу Господу за Його любов. Воздається людська хвала у тому, що належить Богу «пісня на Сіоні» і «обіт у Єрусалимі».
 • Вірш 3-6: Давид кається у своїх гріхах і всього народу. В надії бути почутим, він молиться за прощення і спасіння людей, які шукають істину, хочуть словами і справами довести свою любов і подяку Богові і готові день і ніч хвалити Його і віддавати Йому молитви.
 • Вірш 7-10: у цих віршах йдеться про те, що Божа сила є могутньою і праведною. На молитви людей Господь завжди відповідає справедливо та за заслугами. У своїй мудрості небесними знаменами іноді Він лякає, а іноді втішає людський рід. Праведні суди Його можуть бути страшними, але можуть дарувати і чудо.
 • Вірш 11-14: Давид славить Бога за всі Його могутні справи. Слова подяки звучать на честь очікуваного врожайного року в Ізраїлі. Господь наповнив повітря добрістю та послав дощі. Навіть пустелі звернулися до врожайних земель. Значить народяться хліб та плоди земні та стануть їжею людям та тваринам. Всі будуть ситі та щасливі.

Інші Псалми з Кафизми 9

Рейтинг: 5 - 1 Голосов