Псалом 65 (Псалтирь 65) був написаний і пророкує про вихід єврейського народу з вавилонського полону і про те, що прийде Христос і позбавить кожну людину, яка прийме її, від полону диявола та ворога роду людського.

Цар Давид закликає, щоб прославляли Господа, вся земля, всі народи, возносить хвалу і подяку за те, що Господь благословив його, не відкинув його молитви і не відвернув від нього милості своєї. У цьому зміцнюється Давид, бо каже: «Якщо я був беззаконником, то не отримував би всього цього». Ми бачимо, що Господь чує молитви і дає милість тим, хто дотримується заповідей, любить Його.

Тому тільки в Бозі заспокоїться душа наша, говорив Давид, бо він є джерелом нашої радості, наших благословень, тому вся земля нехай пізнає Його, нехай вихвалить Його, про що докладно закінчуватиме свою книгу псалмів Давид.

Зміст:

Псалом 65 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 65 українською:

 1. Уся земле, покликуйте Богові,
 2. виспівуйте честь Його Йменню, честь для слави Його покладіть!
 3. Скажіть Богу: Які Твої вчинки грізні! Через силу велику Твою Твої вороги піддадуться Тобі,
 4. вся земля буде падати до ніг Твоїх, і співати Тобі буде, оспівувати Ймення Твоє! Села.
 5. Ідіть і погляньте на Божі діла, Він грізний у ділах проти людських синів!
 6. Він на суходіл змінив море, й переходили річку ногою, там раділи ми в Ньому!
 7. Він царює навіки Своєю могутністю, очі Його між народами зорять, нехай не несуться відступники! Села.
 8. Благословляйте, народи, нашого Бога, і голос слави Його розголошуйте,
 9. що зберіг при житті нашу душу, і не дав нозі нашій спіткнутись,
 10. бо Ти, Боже, нас випробовував, Ти нас перетопив, як срібло перетоплюється…
 11. Ти нас до в’язниці впровадив, Ти пута поклав нам на стегна,
 12. Ти їздити дав був людині по головах наших, ми ввійшли до огню й до води, але на широкі місця Ти нас вивів!
 13. Увійду я до дому Твого з цілопаленнями, обіти свої Тобі виплачу ті,
 14. що їх вимовили мої губи й сказали були мої уста в тісноті моїй!
 15. Цілопалення ситих тельців піднесу Тобі з димом кадильним баранячим, приготую биків із козлами. Села.
 16. Ідіть, і послухайте, всі богобійні, а я розкажу, що Він учинив для моєї душі:
 17. До Нього я кликав устами своїми, і хвали Йому під моїм язиком!
 18. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене,
 19. але Бог почув, і вислухав голос моєї молитви!
 20. Благословенний Бог, Який не відкинув моєї молитви й Свого милосердя від мене!

Скачати псалом 65 на українській мові картинкою

Скачати псалом 65 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 65 на церковнославянском с ударением текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:

 1. В коне́ц, песнь псалма воскресения,
 2. Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же и́мени Его, дади́те сла́ву хвале́ Его.
 3. Рцы́те Богу: коль стра́шна дела́ Твоя́? Во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ врази́ Твои́.
 4. Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний.
 5. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, коль стра́шен в сове́тех па́че сыно́в челове́ческих.
 6. Обраща́яй мо́ре в су́шу, в реце́ про́йдут нога́ми, та́мо возвесели́мся о Нем,
 7. Влады́чествующем си́лою Свое́ю ве́ком. Очи Его на язы́ки призира́ете, преогорчева́ющии да не возно́сятся в себе́.
 8. Благослови́те, язы́цы, Бо́га на́шего и услы́шан сотвори́те глас хвалы́ Его,
 9. поло́жшаго ду́шу мою в живо́т и не да́вшаго во смяте́ние ног мои́х.
 10. Яко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́.
 11. Ввел ны еси́ в сеть, положи́л еси́ ско́рби на хребте́ на́шем.
 12. Возве́л еси́ челове́ки на главы́ на́ша, проидо́хом сквозе́ огнь и воду, и изве́л еси́ ны в поко́й.
 13. Вни́ду в дом Твой со всесожже́нием, возда́м Тебе́ моли́твы моя́,
 14. я́же изреко́сте устне́ мои́, и глаго́лаша уста́ моя́ в ско́рби мое́й,
 15. всесожже́ния ту́чна вознесу́ Тебе́ с кади́лом, и овны́, вознесу́ Тебе́ волы́ с козлы́.
 16. Прииди́те, услы́шите, и пове́м вам, вси боя́щиися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ мое́й.
 17. К Нему́ усты́ мои́ми воззва́х и вознесо́х под язы́ком мои́м.
 18. Непра́вду а́ще узре́х в се́рдце мое́м, да не услы́шит мене́ Госпо́дь.
 19. Сего́ ра́ди услы́ша мя Бог, внят гла́су моле́ния моего́.
 20. Благослове́н Бог, и́же не отста́ви моли́тву мою́ и ми́лость Свою́ от мене́.

Скачати псалом 65 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 65 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 65 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 65 на русском языке, для зручності читання та розуміння:

 1. К исполнению, песнь-псалом воскресения.
 2. Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему.
 3. Скажите Богу: как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои.
 4. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему, <Вышний>!
 5. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими.
 6. Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами, там веселились мы о Нем.
 7. Могуществом Своим владычествует Он вечно; очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники.
 8. Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему.
 9. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться.
 10. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.
 11. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши,
 12. посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу.
 13. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
 14. которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей.
 15. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов.
 16. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей.
 17. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим.
 18. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь.
 19. Но Бог услышал, внял гласу моления моего.
 20. Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей.

Скачать псалом 65 на русском языке картинкой (Псалтырь 65)

Скачать псалом 65 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 65

Більшість дослідників поділяють думку, що псалом 65 написаний після перемоги ізраїльського війська над армією Сеннахіріма, і, відповідно, належить до правління царя Єзекії. Дане припущення ґрунтується на тому, що псалом 65 це заклик до всіх народів прославити Бога за якесь велике благодіяння, а враховуючи, скільки лих принесло військо Сеннарахіма, його поразка цілком могла сприйматися сучасниками, як велике Боже чудо.

Коли і для чого читають Псалом 65 (когда и для чего читают)

Псалом 65 українською, російською або на старослов’янській мові можна порекомендувати читати кожен день, щоб у сім’ї був мир і спокій. І ніякий лукавий не вкинув сім’ю в скорботу. Молитву Богу слід вимовляти з чистим серцем та покаяним настроєм.

Тлумачення псалма 65 – що означають слова молитви (Псалтирь 65 толкование)

У тексті псалма 65 вірші 1-9 звернені до “народів”, вірші 10-12 – до Бога, для кращого розуміння псалмів 65  розлянемо кожен вірш окремо:

 • Вірш 1-4: Вся земля (тобто всі її мешканці) закликаються славити Господа радісними вигуками та співами – через дивовижні справи, що явили світові незрівнянну Його силу, протистати якій не можуть вороги Його.
 • Вірш 5-7: Як приклади таких справ наводяться перехід євреїв через Чорне море, а потім перехід їх через річку Йордан (вірш 6). Вражаючі ці факти, як і багато інших, що мали місце в історії Його народу, ставали надбанням язичників, серед яких існував Ізраїль, і це не могло не справляти на них сильне враження. Псалмоспівець закликає язичницькі народи зрозуміти, що в могутності Своїй (вірш 7) Бог євреїв панує… вічно і над ними; та не підносять бунтівники! – вигукує він.
 • Вірш 8-9: На підставі сказаного раніше (повторюється думка про збереження Господом єврейського народу: вірш 9) псалмоспівець закликає всі народи славити і хвалити Його (вірш 8).
 • Вірш 10-12: Тут в образній формі передано думку про те, що через багато тяжких випробувань, небезпек, негараздів, рабський стан (поклав кайдани на стегна наші), ворожі облоги або облогу (Посадив людину на главу нашу; деякі вважають, що в вірші 12 мається на увазі облога Єрусалиму за царя Єзекії ассирійським царем Сеннахіримом, – 4-Цар.18-19) провів Господь Свій народ, піддаючи його болісній для нього переробці (Ти… переплавив нас, як переплавляють срібло: вірш 10). Але ж Ти вивів нас потім на волю, з вдячністю вигукує псалмоспівець.
 • Вірш 13-15: В подяку за спасіння (мається на увазі у вірші 13; порівняйте з “Ти вивів нас на свободу” у попередньому вірші) псалмоспівець висловлює намір увійти в дім Божий з цілопаленнями – на виконання своїх обітниць, які вимовив у дні скорботи своєї ( вірш 14).
 • Вірш 16-20: Заклик до єврейського народу прийти і послухати, що створив Бог для псалмоспівця за його молитвою. Я покликав до Нього, і почув… мене Господь і прислухався до голосу моління мого, говорить він, тому що серце моє було чисте перед Ним (з. Пр. 28:9; Іс. 59:2). У цій частині псалма підкреслено звучить думка про необхідність “приходити” до Господа зі щирою молитвою та серцем, очищеним від гріха. Тільки тоді Він чує і не відвертає від того, хто молиться милості Своєї. Благословенний Бог, що чує і милує! – завершує свою пісню подяки псалмоспівець.

Інші Псалми з Кафизми 9

Рейтинг: 5 - 1 Голосов