Псалми 59 розповідає, наскільки істинною перевіркою для синів людських є війна. Вона явно показує, хто хоробрий, а хто – боягузливий. Приховане у повсякденному громадянському житті проявляється на війні дуже швидко. Війна не завжди готує перемогу тому, хто сильніший, бо це Божа таємниця. Перемога дається тому, кому дасть Господь. Про все це повчає пророк у псалмі (Псалтирь 59).

Зміст:

Псалом 59 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 59 українською:

 1. Для дириґента хору. На спів: “Лілея свідчення”. Золотий псалом Давидів для навчання,
 2. коли він підпалив був Арам двох річок і Арам Цови, і коли вернувся Йоав і побив Едома в Соляній долині, дванадцять тисяч.
 3. Боже, покинув Ти нас, розпорошив Ти нас, Ти нагнівався був, повернися ж до нас!
 4. Ти землею затряс, і її розірвав, уздоров же уламки її, бо вона захиталась!
 5. Ти вчинив, що народ Твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином…
 6. Ти дав прапора тим, хто боїться Тебе, щоб збирались вони перед правдою. Села.
 7. Щоб любі Твої були визволені, Своєю правицею допоможи, й обізвися до нас!
 8. У святині Своїй Бог промовив: Нехай розвеселюсь, розділю Я Сихем і долину Суккотську поміряю!
 9. Належить Мені Ґілеад, Мені Манасія, а Єфрем охорона Моїй голові, Юда берло Моє.
 10. Моав то мідниця Мого миття, на Едом узуттям Своїм кину, филистею, вигукуй для Мене із радістю!
 11. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене попровадить?
 12. Хіба ж Ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже?
 13. Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч марнота!
 14. Ми мужність виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших!

Скачати псалом 59 на українській мові картинкою

Скачати псалом 59 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 59 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Псалми використовують під час богослужінь у храмі. Там молитва читається церковнослов’янською мовою:

 1. В коне́ц, о измени́тися хотя́щих, в столпописа́ние Дави́ду, в науче́ние:
 2. внегда́ сожже́ средоре́чие Сири́йское, и Си́рию Сова́льскую, и возврати́ся Иоа́в, и порази́ Едо́ма в де́бри Соле́й двана́десять ты́сящ,
 3. Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас, разгне́вался еси́, и уще́дрил еси́ нас.
 4. Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся.
 5. Показа́л еси́ лю́дем Твои́м жесто́кая, напои́л еси́ нас вино́м умиле́ния.
 6.  Дал еси́ боя́щымся Тебе́ зна́мение, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка.
 7. Яко да изба́вятся возлю́бленнии Твои, спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя.
 8. Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: возра́дуюся и разделю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щ разме́рю.
 9. Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м – кре́пость главы́ Моея́, Иу́да – царь Мой.
 10. Моа́в – коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю простру́ сапо́г Мой, Мне иноплеме́нницы покори́шася.
 11. Кто введе́т мя во град огражде́ния? или́ кто наста́вит мя до Идуме́и?
 12. Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших?
 13. Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо.
 14. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющыя нам.

Скачати псалом 59 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 59 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 59 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 59 на русском языке, для зручності читання та розуміння:

 1. К исполнению. Тем, кому ещё предстоит измениться, для надписи на столбе. Давида, к научению,
 2. когда он сжёг Междуречье Сирийское и Сирию Совальскую, и возвратился Иоав, и поразил Эдома в ущелье Соляном – двенадцать тысяч.
 3. Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался: обратись к нам.
 4. Ты потряс землю, разбил ее: исцели повреждения ее, ибо она колеблется.
 5. Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления.
 6. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины,
 7. чтобы избавились возлюбленные Твои; спаси десницею Твоею и услышь меня.
 8. Бог сказал во святилище Своем: «восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю:
 9. Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем крепость главы Моей, Иуда скипетр Мой,
 10. Моав умывальная чаша Моя; на Едома простру сапог Мой. Восклицай Мне, земля Филистимская!»
 11. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
 12. Не Ты ли, Боже, Который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
 13. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
 14. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.

Скачать псалом 59 на русском языке картинкой (Псалтырь 59)

Скачать псалом 59 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 59

Історія завоювання євреями землі обітованої – це історія безперервних бойових сутичок та військових дій. Євреям, як ніякому іншому роду на землі, Господь дав зрозуміти, що поки вони вірні Його закону і Завіту, Він допомагає, але коли вони відступають через безбожність – Він карає.

Псалми 59 був написаний з нагоди перемоги начальника війська Йоава над ідумеями. Раніше, під час першої сирійської війни північ від, ідумеї спустошили південні території Юдеї. Давид був цим засмучений, на тлі цих роздумів і був написаний псалом.

Коли і для чого читають Псалом 59

Потрібно читати псалом 59, щоб Бог явив істину, коли обвинувачено багато людей.

Шушан-Едуф (перекладається як Лілія Завіту) – на думку деяких учених, автор псалма вказує, що саме на цьому музичному інструменті співається пісня. На думку інших, ця вказівка на пісню, за мотивом якої виконується псалом. Надпис псалма 59 також цікавий з точки зору правил читання: цей псалом складений Давидом для вивчення іншими. Тобто цар не наспівував цей псалом, а писав, розмірковуючи і передав його іншим, щоб його текст вивчили і наставляли.

Тлумачення псалма 59 – що означають слова молитви (Псалтирь 59 толкование)

 • Вірші: 1-5: Псалом 59 пронизаний гіркотою військових поразок. Вона з’являється від того, що народ відступив від рідного шляху та порушив заповіді. Пророк говорить про таке тяжке випробування для народу, що йому здається, що їх покинув Бог. Але, коли Господь посилає нам якісь труднощі, Він не позбавляє нас і певної підтримки, і в самому покаранні міститься і якесь полегшення; ніколи немає покарання понад наші сили.

Ніби випробовуючи нас на міцність, Господь кидає світ у стан хаосу, але потім воєдино збирає. Тому в скорботах людина відчуває розчулення і тепле розчарування.

 • Вірш 6: Тут пророк просить Бога, щоб Він дав народу прапор (як образ порятунку), і як на війні навколо піднесеного прапора збираються сили і воно означає перемогу, тим більше – у знаку Божественного.
 • Вірш 7: Щоб позбулися кохані Богом, вівці Його стада, спаси правицею (тобто виправдай) мене, – каже пророк.

Подальший текст псалма 59 нагадує уривок із підручника з Священної географії.

 • Вірші 8-11: Давид перелічує області Святої землі та прилеглі до неї, говорить про те, що Господь дав йому одкровення у святилищі, в олтарі, і він здобув впевненість у перемозі. Він перераховує кордони Палестини та Царства Іудейського як запоруку непохитності та його царства. Пророк пояснює, що Господь є Господарем світу і може дати у володіння будь-яку землю помазаному цареві.
 • Вірші 12-14: Отже, Давид пізнав, що покараний за деякі гріхи. Головний урок цього псалма в тому, що Господь карає за гріхи і звертається з милістю до тих, хто кається.

  Шляхи, які вибирає людина для життя, суєтні, а спасіння, яке Господь надає, вірно, з Ним можна знайти допомогу і перемогти ворогів. Закінчується пісня урочисто та радісно. І ми не посоромимося в надії на силу Божу, а не на свої сили чи сили подібних до нас людей.

Інші Псалми з Кафизми 8

Рейтинг: 5 - 1 Голосов