Багато молитв зі збірки Псалтир ще не до кінця вивчені. Таким незвіданим залишається і псалом 43 (Псалтирь 43). Деякі тлумачі кажуть, що пісня пророча і несе в собі сумне підґрунтя. Текст псалма 43 більш скорботний, це прохання людей про захист і заступництво Господнє.

Зміст:

Псалом 43 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 43 українською:
Начальникові хору. Повчання синам Кореєвим.

 1. Боже, своїми ушима ми чули, наші батьки нам оповідали: велике Ти діло вчинив за їхніх днів, за днів стародавніх:
 2. Ти вигнав поганів Своєю рукою, а їх осадив, понищив народи, а їх Ти поширив!
 3. Не мечем бо своїм вони землю посіли, і їхнє рамено їм не помогло, а правиця Твоя та рамено Твоє, та Світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав!
 4. Ти Сам Цар мій, о Боже, звели ж про спасіння для Якова:
 5. Тобою поб’ємо своїх ворогів, Ім’ям Твоїм будемо топтати повсталих на нас,
 6. бо я буду надіятися не на лука свого, і мій меч не поможе мені,
 7. але Ти нас спасеш від противників наших, і наших ненависників засоромиш!
 8. Ми хвалимось Богом щодня, і повіки Ім’я Твоє славимо, Села,
 9. та однак Ти покинув і нас засоромив, і вже не виходиш із нашими військами:
 10. Ти вчинив, що від ворога ми обернулись назад, а наші ненависники грабували собі наш маєток…
 11. Ти віддав нас на поїд, немов тих овечок, і нас розпорошив посеред народів,
 12. Ти за безцін продав Свій народ, і ціни йому не побільшив!
 13. Ти нас нашим сусідам віддав на зневагу, на наругу та посміх для наших околиць,
 14. Ти нас учинив за прислів’я поганам, і головою хитають народи на нас…
 15. Передо мною щоденно безчестя моє, і сором вкриває обличчя моє,
 16. через голос того, хто лає мене й проклинає, через ворога й месника…
 17. Прийшло було все це на нас, та ми не забули про Тебе, й заповіту Твого не порушили,
 18. не вступилось назад наше серце, і не відхилився наш крок від Твоєї дороги!
 19. Хоч у місце шакалів Ти випхнув був нас, і прикрив був нас смертною тінню,
 20. чи й тоді ми забули Ім’я Бога нашого, і руки свої простягнули до Бога чужого?
 21. Таж про те Бог довідається, бо Він знає таємності серця,
 22. що нас побивають за Тебе щоденно, пораховано нас, як овечок жертовних…
 23. Прокинься ж, для чого Ти, Господи, спиш? Пробудися, не кидай назавжди!
 24. Для чого обличчя Своє Ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту?
 25. Бо душа наша знижилася аж до пороху, а живіт наш приліг до землі…
 26. Устань же, о Помоче наша, і викупи нас через милість Свою!

Скачати псалом 43 на українській мові картинкою

Скачати псалом 43 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 43 на церковнославянском текст молитви (на старославянском)

В конец, сынов Кореовых, в разум.

 1. Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних.
 2. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди и изгнал еси я.
 3. Не бо мечем своим наследиша землю, и мышца их не спасе их, но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них.
 4. Ты еси Сам Царь мой и Бог мой, заповедаяй спасения Иаковля.
 5. О Тебе враги наша избодем роги, и о имени Твоем уничижим востающыя на ны.
 6. Не на лук бо мой уповаю, и мечь мой не спасет мене.
 7. Спасл бо еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси.
 8. О Бозе похвалимся весь день и о имени Твоем исповемыся во век.
 9. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших.
 10. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящии нас расхищаху себе.
 11. Дал еси нас яко овцы снеди, и во языцех разсеял ны еси.
 12. Отдал еси люди Твоя без цены, и не бе множество в восклицаниих наших.
 13. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущым окрест нас.
 14. Положил еси нас в притчу во языцех, покиванию главы в людех.
 15. Весь день срам мой предо мною есть, и студ лица моего покры мя
 16. от гласа поношающаго и оклеветающаго, от лица вражия и изгонящаго.
 17. Сия вся приидоша на ны, и не забыхом Тебе, и не неправдовахом в завете Твоем.
 18. И не отступи вспять сердце наше, и уклонил еси стези наша от пути Твоего.
 19. Яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикры ны сень смертная.
 20. Аще забыхом имя Бога нашего и аще воздехом руки наша к богу чуждему.
 21. Не Бог ли взыщет сих? Той бо весть тайная сердца.
 22. Зане Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся яко овцы заколения.
 23. Востани, вскую спиши, Господи? Воскресни и не отрини до конца.
 24. Вскую лице Твое отвращаеши? Забываеши нищету нашу и скорбь нашу?
 25. Яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша.
 26. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имене ради Твоего.

Скачати псалом 43 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 43 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 43 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 43 на русском языке, для зручності читання та розуміння:
К исполнению. Сынам Кореевым, в научение.

 1. Боже, мы ушами нашими услышали, и отцы наши возвестили нам о деле, которое Ты соделал во дни их, во дни древние.
 2. Рука Твоя народы истребила, а их Ты насадил; поразил племена и изгнал их.
 3. Ведь они не мечом своим наследовали землю, и не мышца их спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя и просвещение лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
 4. Ты Сам – Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову.
 5. С Тобой врагов наших поразим рогами, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас.
 6. Ведь не на лук мой я уповаю, и меч мой не спасёт меня, –
 7. ибо Ты спас нас от теснящих нас и ненавидящих нас посрамил.
 8. О Боге мы будем хвалиться весь день, и имя Твое славословить вовек!
 9. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выйдешь, Боже, среди воинств наших.
 10. Обратил нас вспять пред врагами нашими, и ненавидящие нас расхищали себе.
 11. Ты отдал нас, как овец, на съедение и среди племён рассеял нас,
 12. за бесценок отдал народ Твой, и не было многолюдства при восклицаниях наших.
 13. Ты соделал нас поруганием для соседей наших, глумлением и посмешищем для окружающих нас.
 14. Ты поставил нас в притчу среди племён, качают головой о нас среди народов.
 15. Целый день посрамление моё предо мною, и стыд лица моего покрыл меня
 16. от голоса оскорбляющего и обвиняющего, от лица врага и гонителя.
 17. Это всё пришло на нас – и мы не забыли Тебя, и не сделали неправды в завете Твоём,
 18. и не отступило назад сердце наше. И отклонил Ты стези наши от пути Твоего,
 19. ибо Ты смирил нас на месте бедствия, и покрыла нас тень смерти.
 20. Если мы забыли имя Бога нашего, и если простёрли руки наши к богу чужому –
 21. не Бог ли взыщет за это? Ибо Он знает тайны сердца.
 22. Ибо за Тебя умерщвляют нас всякий день, сочли нас за овец закалаемых.
 23. Пробудись, что Ты спишь, Господи? Восстань и не отринь до конца!
 24. Для чего лицо Твоё отвращаешь, забываешь нищету нашу и скорбь нашу?
 25. Ибо унижена до праха душа наша, приникла к земле утроба наша.
 26. Восстань, Господи, помоги нам, и избавь нас ради имени Твоего!

Скачать псалом 43 на русском языке картинкой (Псалтырь 43)

Скачать псалом 43 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 43

На жаль, досі невідомо, хто став автором цього тексту. Деякі історики запевняють, що це цар Давид і саме він розповідав у молитві про свої страждання. Можливо, автор мав на увазі час вавилонського полону єврейського народу.

Коли і для чого читають Псалом 43 (когда и для чего читают)

Хвалебна пісня була вигадана для дня смирення з нагоди лих і трагедій. У такий день прийнято дякувати Всевишньому за захист та порятунок.

Псалми читають 43 читають в таких випадках:

 • для покращення здоров’я;
 • при відчитуванні псування;
 • прибрати негатив із життя;
 • на подолання напастей;
 • для смирення духу.

Правила читання

Суворих правил читання молитви немає. Псалом 43 українською мовою або на русском языке використовують вдома і в храмах, деякі віруючі заучують напам’ять пісню і зачитують його 40 разів.

Тлумачення псалма 43 – що означають слова молитви (Псалтирь 43 толкование)

Для розуміння тлумачення псалма 43 слід розібрати кожен його вірш:

 • Вірші 1-6: Автор розповідає, що «світла Божого обличчя» зобов’язані євреї за завоювання Палестини. Своє заступництво Господь надавав саме єврейському народові. Кожна тварина має силу, за допомогою якої вона захищається від ворогів. Такою силою невидимою є Бог. Воєначальником євреїв вважається Господь.
 • Вірші 7-13: Військо Господнє завжди носить із собою Ківот Завіту. Але юній стороні Бог перестав допомагати, про це свідчить пограбування народу. Багато народів стали продавати євреїв до інших країн (Єгипет, Греція). Цей продаж порівнюється з невигідною зміною. Але ціна на людей була не високою, та й попиту не було.
 • Вірші 14-20: Єврейський народ розвіявся. Над таким великим народом сміялися, знущалися і знущалися. Євреї, які потрапили в рабство, вважалися трупами. Тут добре описується образ безвиході.
 • Вірші 21-26: Всевишній знає всі таємниці. Він знає, що єврейський народ був вірний і відданий йому. Але нема захисту. Євреї пригнічені скорботою, пригнуті до землі.

Інші Псалми з Кафизми 6

Рейтинг: 5 - 1 Голосов