Друкувати
Серед пісень у Псалтирі є подяки, плачі, пророцтва, прохання та міркування. Псалом 39 (Псалтирь 39) відноситься до останньої категорії, оскільки цар Давид зібрав у ньому мудрість, накопичену з роками, яку представив у вигляді порад.

Зміст:

Псалом 39 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 39 українською:

 1. Для дириґента хору. Псалом Давидів.
 2. Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє Він почув.
 3. Витяг мене Він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи,
 4. і дав пісню нову в мої уста, для нашого Бога хвалу, нехай бачать багато-хто й пострах хай мають, і хай вони мають надію, на Господа!
 5. Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердинею, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються!
 6. Багато вчинив Ти, о Господи, Боже мій, Твої чуда й думки Твої тільки про нас, нема Тобі рівного! Я хотів би все це показати й про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти.
 7. Жертви й приношення Ти не схотів, Ти розкрив мені уші, цілопалення й жертви покутної Ти не жадав.
 8. Тоді я сказав: Ось я прийшов із звоєм книжки, про мене написаної.
 9. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон Твій у мене в серці.
 10. Я проповідував правду в великому зборі, ото, своїх уст не ув’язнюю я, Господи, знаєш Ти,
 11. справедливість Твою не ховав я в середині серця свого, про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні.
 12. Тому, Господи, не ув’язни милосердя Свого від мене, а милість та правда Твоя нехай завжди мене стережуть,
 13. бо нещастя без ліку мене оточили, беззаконня мої досягли вже мене, так що й бачити не можу, вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене…
 14. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспіши ж бо на поміч мені,
 15. нехай посоромлені будуть, і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її! Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого!
 16. Бодай скам’яніли від сорому ті, хто говорить до мене: Ага! Ага!
 17. Нехай тішаться та веселяться Тобою всі ті, хто шукає Тебе та хто любить спасіння Твоє, нехай завжди говорять: Хай буде великий Господь!
 18. А я вбогий та бідний, за мене подбає Господь: моя поміч і мій оборонець то Ти, Боже мій, не спізняйся!

Скачати псалом 39 на українській картинкою

Скачати псалом 39 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 39 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Щоб донести глибинний зміст тексту псалма 39, благання віруючих до Господа, у храмах його читають під час богослужіння церковнослов’янською (старослов’янською) мовою.

 1. В конец, псалом Давиду
 2. Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою.
 3. И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́,
 4. и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода.
 5. Блаже́н муж, ему́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние его, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная.
 6. Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́.
 7. Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́.
 8. Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне:
 9. е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́.
 10. Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́.
 11. Пра́вду Твою не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою и спасе́ние Твое рех, не скрых ми́лость Твою и и́стину Твою от со́нма мно́га.
 12. Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя.
 13. Яко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя.
 14. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́.
 15. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я.
 16. Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже.
 17. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое.
 18. Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Скачати псалом 39 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 39 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 39 текст на русском языке читать

Спілкування з Господом не завжди можливе для віруючого під час храмових богослужінь. Однак це не означає, що йому не дозволено звертати до Бога свою молитву. Щоб слова псалма 39 дійшли до самого серця того, хто молиться, його можна читати російською мовою в домашніх умовах:

 1. К исполнению. Псалом Давида.
 2. Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой;
 3. извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои;
 4. и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа.
 5. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи.
 6. Много сотворил Ты, Господи, Боже мой, чудес Твоих, и в замыслах Твоих никто не сравнится с Тобой! Я возвестил и сказал: «Умножились они сверх числа!»
 7. Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал.
 8. Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне:
 9. я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
 10. Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь.
 11. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим.
 12. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно,
 13. ибо окружили меня беды неисчислимые; постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу: их более, нежели волос на голове моей; сердце мое оставило меня.
 14. Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне.
 15. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла!
 16. Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: «хорошо! хорошо!»
 17. Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Господь!»
 18. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты — помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли.

Скачать псалом 39 на русском языке картинкой (Псалтырь 39)

Скачать псалом 39 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 39

Цар Давид жив за 1000 років до Різдва, тому про той час збереглося небагато інформації. Точних відомостей про історію написання тексту молитви псалом 39 не знайдено, але вчені, на основі аналізу цієї пісні та інших праць Давида, зробили кілька висновків. По-перше, цар розповідає про гоніння царя Саула, але пише про той час, як про щось далеке, через що можна сказати, що Давид на момент написання був далеко не юнаком. По-друге, згадується повстання Авессалома, рідного сина царя, отже, пісня була написана пізніше.

Найімовірніше, що цар Давид псалмом 39 хотів наставити молоде покоління на праведний шлях, поділитися досвідом і знаннями, які дісталися йому важким шляхом за довгі роки. Він говорить про те, що тільки в Господі справжнє спасіння та втіха, і лише милість Божа дарує життя.

Коли і для чого читають Псалом 39 (когда и для чего читают)

На початку тижня в храмах читають шосту кафизму, до складу якої входить і псалом 39. Молитву під час церковної служби традиційно читають старослов’янською мовою, але псалом 39 українською мовою або російською рекомендується до прочитання для кращого розуміння його сенсу.

Не існує строгих правил і обмежень для звернення до Господа, але низка рекомендацій все ж таки є. Бажано відвідати храм, де перед іконою звернутися з молитвою до Бога, але читати псалом можна і вдома. Робити це краще на самоті, заспокоївшись і зосередившись на тексті. Як і будь-яке звернення до Господа, слова пісні повинні читатися щиро, без удавання.

Тлумачення псалма 39, що означають слова молитви (Псалтирь 39 толкование)

Цар Давид і його наближені були праведними і богобоязливими людьми, які знаходили єдине спасіння та втіху в Господі. Це позначилося і на тлумаченні псалма 39, у кожному окремому вірші.

 • Вірш 2-9 – цар Давид згадує всі негаразди та небезпеки, які вставали в нього на шляху. Згадує, що допомоги від людей він не чекав, а вірив і покладався лише на Господа. Праведні, за словами автора, завжди блаженні, бо знаходять розраду в Богові. Тут же він говорить про численні блага, даровані Господом не тільки йому, але всім християнам.
 • Вірш 10-11 – тут говориться про одкровення і проповіді Давида народу, в яких він без таємниці розповідав про свою віру, любов до Господа.
 • Вірш 12-18 – прохання, молитва Богові про спасіння та збереження життя. Подяки за допомогу та блага.

Інші Псалми з Кафизми 6

Рейтинг: 5 - 2 Голосов