Друкувати
Життєвий шлях царя Давида був сповнений зрад та наклепів з боку його оточення, тому у великій кількості псалмів можна відчути його гіркоту та розчарування. Так і в псалмі 30 він закликає всіх віруючих любити Бога і сподіватися на нього, адже тільки Господь здатний захистити від злості та зради людських.

Зміст:

Псалом 30 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий у домашніх умовах може читати Псалом 30 українською:
Для дириґента хору. Псалом Давидів.

 1. На Тебе надіюсь я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене в Своїй правді!
 2. Нахили Своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спас Ти мене!
 3. Бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради Ймення Свого Ти будеш провадити мене й керувати мене!
 4. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо Ти сила моя!
 5. У руку Твою доручаю я духа свого, і Ти мене визволиш, Господи, Боже правди!
 6. Я зненавидив всіх, хто шанує бовванів марних, я ж надіюсь на Господа.
 7. Я буду радіти та тішитися в Твоїй милості, що побачив Ти горе моє, що приглянувся Ти до скорботи моєї душі,
 8. і мене не віддав в руку ворога, на місці розлогім поставив Ти ноги мої!
 9. Помилуй мене, Господи, бо тісно мені, від горя вже виснажилось моє око, душа моя й нутро моє,
 10. бо скінчилось життя моє в смутку, а роки мої у квилінні, моя сила спіткнулася через мій гріх, і виснажились мої кості!
 11. Я в усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідам своїм, і страхіттям знайомим моїм, хто бачить надворі мене утікають від мене!
 12. Я забутий у серці, немов той небіжчик, став я немов та розбита посудина…
 13. Бо чую багато шептання, страхання навколо, як змовляються разом на мене, вони замишляють забрати мою душу,
 14. а я покладаю надію на Тебе, о Господи, я кажу: Ти мій Бог!
 15. В Твою руку кладу свою долю, Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників!
 16. Хай засяє обличчя Твоє на Твого раба, та спаси мене в ласці Своїй,
 17. Господи, щоб не бути мені посоромленим, що кличу до Тебе! Нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть та йдуть до шеолу,
 18. нехай заніміють облудні уста, що гидоту говорять на праведного із пихою й погордою!
 19. Яка величезна Твоя доброта, яку заховав Ти для тих, хто боїться Тебе, яку приготовив для тих, хто на Тебе надіється перед людськими синами!
 20. Ти їх у заслоні обличчя Свого заховаєш від людських тенет, Ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш!
 21. Благословенний Господь, що вчинив мені милість чудовну Свою в оборонному місті!
 22. А я говорив у своїм побентеженні: Я відрізаний з-перед очей Твоїх! Та дійсно Ти вислухав голос благання мого, коли я до Тебе взивав…
 23. Любіть Господа, усі святії Його, стереже Господь вірних, а гордому з лишком відплачує.
 24. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на Господа!

Скачати псалом 30 на українській картинкою

Скачати псалом 30 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 30 на церковнославянском текст молитви (на старославянском)

В конец, псалом Давиду, изступления.

 1. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век: правдою Твоею избави мя и изми мя.
 2. Приклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя, буди ми в Бога Защитителя, и в дом прибежища, еже спасти мя.
 3. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имене Твоего ради наставиши мя, и препитаеши мя.
 4. Изведеши мя от сети сея, юже скрыша ми, яко Ты еси Защититель мой, Господи.
 5. В руце Твои предложу дух мой: избавил мя еси, Господи Боже истины.
 6. Возненавидел еси хранящыя суеты вотще: аз же на Господа уповах.
 7. Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко призрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою,
 8. и неси мене затворил в руках вражиих, поставил еси на пространне нозе мои.
 9. Помилуй мя, Господи, яко скорблю: смятеся яростию око мое, душа моя и утроба моя.
 10. Яко исчезе в болезни живот мой и лета моя в воздыханиих, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася.
 11. От всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим: видящии мя вон бежаша от мене.
 12. Забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен.
 13. Яко слышах гаждение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша.
 14. Аз же на Тя, Господи, уповах, рех: Ты еси Бог мой.
 15. В руку Твоею жребии мои: избави мя из руки враг моих и от гонящих мя.
 16. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостию Твоею.
 17. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя: да постыдятся нечестивии и снидут во ад.
 18. Немы да будут устны льстивыя, глаголющыя на праведнаго беззаконие, гордынею и уничижением.
 19. Коль многое множество благости Твоея, Господи, юже скрыл еси боящымся Тебе, соделал еси уповающым на Тя пред сыны человеческими.
 20. Скрыеши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыеши их в крове от пререкания язык.
 21. Благословен Господь, яко удиви милость Свою во граде ограждения.
 22. Аз же рех во изступлении моем: отвержен есмь от лица очию Твоею: сего ради услышал еси глас молитвы моея, внегда воззвах к Тебе.
 23. Возлюбите Господа, вси преподобнии Его, яко истины взыскает Господь, и воздает излише творящым гордыню.
 24. Мужайтеся, и да крепится сердце ваше, вси уповающии на Господа.

Скачати псалом 30 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 30 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 30 текст на русском языке читать

Віруючі використовують молитву церковнослов’янською мовою, але для простішого розуміння слів можна читати псалом 30 і російською мовою:
К исполнению. Псалом Давида, омрачения.

 1. На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и освободи меня,
 2. склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня.
 3. Ибо твердыня моя и убежище моё – Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня,
 4. выведешь меня из этой сети, которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи.
 5. В руки Твои предам дух мой: Ты избавил меня, Господи, Боже истины.
 6. Возненавидел Ты впустую соблюдающих суетное; но я на Тебя, Господи, уповал;
 7. возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призрел на смирение моё, спас от бедствий душу мою
 8. и не заключил меня в руках врага, поставил на просторе ноги мои.
 9. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, душа моя и внутренность моя.
 10. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись.
 11. Для всех врагов моих я стал поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня вне дома бежали от меня.
 12. Я забыт был как мёртвый, от сердца, я стал как разбитый сосуд,
 13. ибо услышал хуление многих, живущих вокруг, когда они вместе собрались на меня, овладеть душою моею решили.
 14. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой.
 15. В руках Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня.
 16. Яви лицо Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей.
 17. Господи, да не постыжусь я, что призвал Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад.
 18. Да будут безмолвны уста коварные, говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением.
 19. Как велико множество благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на Тебя пред сынами человеческими!
 20. Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языков.
 21. Благословен Господь, ибо Он дивно явил милость Свою в ограждённом городе.
 22. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе.
 23. Возлюбите Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим безмерную гордость.
 24. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!

Скачать псалом 30 на русском языке картинкой (Псалтырь 30)

Скачать псалом 30 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 30

За даними дослідників, текст псалма 30 був написаний праведником за його конфлікту з царем Саулом, під час якого Давид був вигнаний. Цей період життя був досить важким для пророка, тому безліч псалмів присвячено саме цим гонінням.

Давид у результаті наклепів на нього був змушений тікати з Кеїля і чекати довгий час у капищах із язичниками. Позначаючи цей епізод життя як основу для написання тексту, історики не можуть говорити про це точно, але ці факти пов’язують. Псалом 30 – справжня підтримка всім, хто страждає, наповнена вірою.

Правила читання Псалма 30-го

У випадку, якщо віруюча людина не була навчена церковнослов’янською мовою, дозволяється читати псалом 30 українською мовою або російською, щоб прочитане було зрозуміло та осмислено. Одне із застосувань, для чого читають псалом 30 – неблагополучна погода, яка загрожує поганим урожаєм.

Тлумачення псалма 30, що означають слова молитви (Псалтирь 30 толкование)

У псалмі 30 цар Давид знову повертається до теми свого вигнання і намагається розповісти про свою невинність та переслідування з боку ворогів. Тяжке становище царя Давида зовсім не зломило його, він, як і раніше, вірить і звеличує Бога, цей настрій чітко простежується в тексті псалма, який сотні століть допомагає та підтримує людей у ​​складних життєвих ситуаціях.

 • Вірш 1-3: Давид починає псалом зі своєї сповіді Богу, говорячи про свою невинність, а значить право на захист і милість. Безумовна віра в Бога і в його справедливий суд неодноразово рятували Давида, тому він справедливо сподівається знову на підтримку Господа.
 • Вірш 4-5: праведник сподівається на допомогу Бога, який має вивести його з біди, адже Давид чистий перед ним. Загибель же щиро відданого Богу праведника може бути витлумачена невірними як слабкість та безсилля перед ворогами. Автор довіряє своє життя Богові.
 • Вірш 6-7: доля розпорядилася так, що Давид у своєму вигнанні рятувався у володіннях царя Анхуса серед язичників. Це був складний для автора час, адже віра ідолопоклонників була для нього чужа і ненависна. Він вважав, що вони ображають істинного Бога, а тому не можуть викликати в нього будь-яких позитивних почуттів, крім почуття вдячності за спасіння.
 • Вірш 8-9: Давид каже, що Бог не залишив його та допоміг знайти безпечне місце для нього в Сакелаг.
 • Вірш 10: час гонінь важко позначився на праведнику, він втомився і був виснажений духовно своїми випробуваннями, знову і знову молить Бога врятувати його від лих, від ворогів, які, як і раніше, його переслідують.
 • Вірш 11: через переслідування Саула, якого боялися і не сміли суперечити, праведник став небажаним гостем та знайомим для людей. Він пише, що кожен, хто знає його, уникає при зустрічі, тому що боїться гніву царя.
 • Вірш 12-13: Давид навіть порівнює себе з мертвим, але з таким мертвим, про якого ніхто не згадає, ніхто не поспівчує. Він підозрює, що багато хто з тих, хто оточує його, і зовсім хотіли б позбавити його життя.
 • Вірш 14-17: знову починає закликати праведник до милості Божої, говорячи про віру свою і любов, покладаючись на суд його праведний, і тут вірші перекликаються з віршами 4-5.
 • Вірш 18-22: Бог може допомогти тільки істинно віруючим, приховати їх від лих і захистити. Ті, хто не шанує Господа і віддає перевагу іншим ідолам, ніколи не дізнаються наскільки він милостивий може бути і справедливий.
 • Вірш 23: ніхто з людей не міг допомогти Давидові і захистити його. Праведник приходить у сум’яття і навіть на мить сумнівається, що Бог чує його молитви.
 • Вірш 24: Господь почув Давидову молитву. Наповнений подякою та любов’ю, праведник дякує йому. Він робить висновок, що праведних людей Бог зберігає своєю милістю, а тих, хто чинить гордо, покарає за непокору його волі і покарання це буде суворим.

Інші Псалми з Кафизми 4

Рейтинг: 5 - 1 Голосов