Кожній людині, яка терпить брехню і наклеп від ворогів, буде корисний псалом 16 (Псалтирь 16), щоб Самого Бога зробити своїм захисником. Тут є лише одна умова – щоб сама людина, яка творить цю молитву, була дійсно правою перед Богом. Слова цього історичного тексту дають надію кожному праведнику, який зневірився в гоніннях, що він неодмінно знайде допомогу у своєму скрутному становищі. Псалом 16 входить до складу другої кафизми у псалтирі.

Зміст:

Псалом 16 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах на богослужіннях зачитують псалми 16 церковнослов’янською мовою. Для глибшого розуміння його змісту можна читати псалом 16 українською:
Молитва Давида.

 1. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє! Почуй молитву мою із уст необлудних!
 2. Від Твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі Твої нехай бачать мою правоту!
 3. Ти випробував моє серце, навістив уночі, перетопив Ти мене, й не знайшов чогось злого. І роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило,
 4. а в людських ділах, за словом уст Твоїх, я стерігся доріг гнобителя.
 5. Зміцняй стопи мої на дорогах Твоїх, щоб кроки мої не хиталися!
 6. Я кличу до Тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили Своє ухо до мене, вислухай мову мою,
 7. покажи дивну милість Свою, Спасителю тих, хто вдається до Тебе від заколотників проти правиці Твоєї.
 8. Хорони Ти мене, як зіницю Свою, дочку ока, у тіні Своїх крил заховай Ти мене
 9. від безбожних, що гублять мене, смертельні мої вороги оточили мене!
 10. Товщем замкнули вони своє серце, уста їхні говорять бундючно.
 11. Вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю…
 12. Із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, й як левчук, що сидить в укритті…
 13. Устань же, о Господи, його попередь, кинь його на коліна! Мечем Своїм душу мою збережи від безбожного,
 14. від людей рукою Своєю, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що Ти скарбом Своїм наповняєш їхнє черево! Ситі їхні сини, останок же свій для дітей вони лишать.
 15. А я в правді побачу обличчя Твоє, і, збудившись, насичусь Твоєю подобою!

Скачати псалом 16 на українській картинкою

Скачати псалом 16 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 16 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Молитва Давиду.

 1. Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых.
 2. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́.
 3. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда
 4. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки.
 5. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́.
 6. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́.
 7. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й.
 8. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя.
 9. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша.
 10. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню.
 11. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю.
 12. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных.
 13. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́,
 14. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м
 15. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Скачати псалом 16 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 16 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 16 текст на русском языке читать

Віруючі використовують молитву церковнослов’янською мовою, але можна читати псалом 16 і російською мовою:
Молитва Давида.

 1. Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых.
 2. От Твоего лица суд мне да изыдет; да воззрят очи Твои на правоту.
 3. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел; от мыслей моих не отступают уста мои.
 4. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя.
 5. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои.
 6. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои.
 7. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей.
 8. Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня
 9. от лица нечестивых, нападающих на меня, — от врагов души моей, окружающих меня:
 10. они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими.
 11. На всяком шагу нашем ныне окружают нас; они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю;
 12. они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных.
 13. Восстань, Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у врагов руки Твоей.
 14. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ Твоих насытилось чрево их; сыновья их сыты и оставят остаток детям своим.
 15. А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим

Скачать псалом 16 на русском языке картинкой (Псалтырь 16)

Скачать псалом 16 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 16

За єврейськими та слов’янськими джерелами, псалом 16 написав сам пророк Давид у той час, коли Ізраїлем правив Саул. Давид терпів гоніння від Саула, залишився без підтримки наближених, перебував у відчаї, — усе це ми дізнаємося з тексту псалма 16. Крім того, в тексті є і вказівка ​​на ніч, коли Давид буквально зберіг життя своєму гонителю Саулу, не давши нікому вбити його. коли представилася така можливість. У цій пісні книги псалтир він говорить як про свою невинність перед Богом, так і про підступність і лють ворогів, які робили замах на його власне життя.

Коли і для чого читають Псалом 16 (когда и для чего читают)

Молитву спочатку зрозуміліше читати українською або російською мовою, а потім буде зрозумілим і текст церковнослов’янською.

Рекомендується читати псалом 16:

 • щоб отримати духовну підтримку у серйозних випробуваннях;
 • у разі нападів (як зовнішніх ворогів, і уявних – прилогів, пристрастей);
 • коли насуваються проблеми, нагромадилися неприємності;
 • і в інших випадках, коли необхідний духовний захист.

Тлумачення псалма 16, що означають слова молитви (Псалтирь 16 толкование)

Щоб зрозуміти глибокий зміст давньої священної пісні, потрібно розібрати тлумачення псалма за віршами:

 • Вірш 1: Давид, гнаний супротивниками, від чистого, правдивого серця звертається до Бога, щоб Він уникнув його прохання. Серце Давида правдиве тому, що він не відчував гріховних почуттів щодо гонителів і був далекий від всяких гріховних злих помислів про них. Тобто думки та слова Давида однаково правдиві.
 • Вірш 2: Від тебе залежить моя доля, — звертається Давид до Бога, — і саме від Тебе я побачу справедливий вирішення моїх труднощів. Так і кожен із сучасних християн може сподіватися на допомогу всеблагого Бога, покладаючись на Його волю, як показує нам Давид.
 • Вірш 3: Тут значення першого вірша додатково розкривається. Давид каже, що його серце “спокусив”, тобто зробив досвідченим, Господи, коли надав можливість помститися ворогові. Але у Давида “не знайшлася” ненависть. Пророк не дав убити Саула, коли той спав, і за зло вернув добром. Кожен із християн нерідко має бути перед таким вибором – чи піддатися швидкоплинному почуттю, чи все-таки зберегти чистоту і шляхетність душі. Як золото в плавці без домішок, і вірний християнин проходить спокуси, не спокушаючись. Тут Давид показує, що навіть словом він не згрішив проти свого ворога.
 • Вірші 5-6: “Дай мені можливість удосконалюватися в заповідях Твоїх”, — просить Давид. Але пророк розуміє, що кожна людина слабка і немічна, щоб встояти твердо проти спокус і спокус, а тому просить Господа, щоб Він утвердив його на “стежках”, тобто в Божих заповідях. Спираючись на євангельські заповіді, ми, сучасні православні християни, маємо можливість йти рятівним шляхом, і не марними будуть наші молитви.
 • Вірш 7: Давид розумів, що Саул виступає не особисто проти нього, а й проти Божого задуму про нього, як про помазаника Божого.
 • Вірш 8: Тут автор використовує образ зіниці ока, який охороняє і повіку, і вії, і брови.
 • Вірш 9: У Святому Письмі Ізраїль неодноразово порівнюється з птахом, ось і в цьому вірші пророк уподібнює захист Бога до швидкого і легкого помаху крил.
 • Вірші 10-12: Вороги Давида виявляються все більш зарозумілими й гордовитими, у них немає людинолюбства і жалю, вони все далі женуть Давида, не хочуть бачити істину, як дикі звірі, роблять замах таємно.
 • Вірші 13-14: Пророк просить Бога заборонити ворогам, а у виборі способу покладається на волю Божу. За своєю незлобністю Давид просить Бога не вбивати ворогів, але зруйнувати їхню злу єдність, розсіяти їх, щоб нарешті вороги його переситілися від своїх злих справ.
 • Вірш 15: На відміну від нечестивих противників Давида, пророк може сподіватися, що він насититься блаженством, і Господь прийме його, коли прийде у всій славі Своїй. Перетерпівши всі нападки, спокуси та образи від злих людей, і сучасний християнин відчує це від Бога блаженне заспокоєння душі.

Інші Псалми з Кафизми 2

Рейтинг: 5 - 3 Голосов