Друкувати
Єврейський напис псалма 15 перекладається як “Золота поема”, а слов’янське “стовпопис” вказує на величезну цінність його змісту. За написом, а також свідченням книги Дій Святих Апостолів (2:25-28 і 13:35-36) відомо, що цей псалом належить Давидові.

Зміст:

Псалом 15 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У церкві псалми 15 читаються церковнослов’янською мовою, але вдома для глибшого розуміння його змісту можна читати псалом 15 українською:
Пісня Давида.

 1. Хорони мене, Боже, я бо до Тебе вдаюся!
 2. Я сказав Господеві: Ти Бог мій, добро моє тільки в Тобі!
 3. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє!
 4. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів, я не буду приносить їм ливної жертви із крови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх!
 5. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, Ти долю мою підпираєш!
 6. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя!
 7. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки.
 8. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, й я не буду захитаний!
 9. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно!
 10. Бо Ти не опустиш моєї душі до шеолу, не попустиш Своєму святому побачити тління!
 11. Дорогу життя Ти покажеш мені: радість велика з Тобою, завжди блаженство в правиці Твоїй!

Скачати псалом 15 на українській картинкою

Скачати псалом 15 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 15 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

Текст псалма 15 читають під час богослужінь у храмах церковнослов’янською (старослов’янською) мовою, що дозволяє наблизити слова молитви до Бога і передати благання віруючих:
Столпописание, Давиду.

 1. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х.
 2. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши.
 3. Святы́м, и́же суть на земли́ Его, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.
 4. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма
 5. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне.
 6. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне.
 7. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́.
 8. Предзре́х Го́спода предо́ мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся.
 9. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии.
 10. Яко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния.
 11. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Скачати псалом 15 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 15 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 15 текст на русском языке читать

Віруючі використовують молитву церковнослов’янською мовою, але можна читати псалом 15 і російською мовою:
Надпись на столбе, Давида.

 1. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.
 2. Я сказал Господу: Ты — Господь мой; блага мои Тебе не нужны.
 3. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание мое.
 4. Умножились немощи их, затем в суету погрузились. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими.
 5. Господь – доля наследия моего и чаши моей, Ты возвращаешь наследие моё мне.
 6. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня.
 7. Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя.
 8. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.
 9. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании,
 10. ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление,
 11. Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.

Скачать псалом 15 на русском языке картинкой (Псалтырь 15)

Скачать псалом 15 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 15

Щодо часу написання 15 псалма, вказівки на нього можна знайти у самому змісті. У другому вірші Бог не вимагає “добрих” від Давида. Під цим виразом слід розуміти жертви, які являють собою обов’язкову та найголовнішу складову старозавітного культу. Коли Господь не вимагав жертв від Давида, бачимо вказівку у третьому вірші псалма. Під “святими” тут маються на увазі євреї, як народ обраний самим Богом, покликаний до великого служіння і отримав від нього великі обітниці.

У Псалмі 15 Давид відокремлює себе від євреїв, що жили на “Його” землі, тобто призначеної йому Господом, Палестині. Це означає, що в описаний час Давид поза євреями і знаходиться за межами Палестини. У четвертому вірші змальовується нечестивість оточуючих його людей, у якій він сам не бере участі. Таким чином, Давид знаходиться далеко від свого народу, не має можливості приносити жертви Богу, і оточений поганами. Такий стан справ відповідає періоду життя Давида при Саулі, коли він змушений був тікати від його переслідувань до Секелагу, до царя філістимського Ахнуса. Свідчення тому описані у першій книзі Царств (27:1-7).

Тлумачення псалма 15, що означають слова молитви (Псалтирь 15 толкование)

По повноті у розвитку думок, по стислості їх висловлювання, і навіть через недостатню ясність текст псалма 15 один із найскладніших для трактування.

Щоб краще зрозуміти текст псалма 15, слід розібратися у значенні кожного окремого вірша:

 • Вірш 1: Думка цих слів повторюється в більшості псалмів Давида і свідчить про незвичайну глибину і силу його відданості та віри. Всю свою надію, “всю надію” життя Давид бачив тільки в Господі, і тільки від нього міг чекати допомоги в той момент, коли він опинився поза своїм народом, серед язичників, чужих йому за вірою та кров’ю.
 • Вірш 2: Як згадувалося вище, під “благами” можна розуміти жертви. Призначення цих жертв полягає в тому, щоб пробудити в людині усвідомлення своєї гріховності перед Господом та бажання примирення з ним. Бог же не вимагає від Давида жертв, тому що він зажадав від нього служіння справами та думками, тобто усією істотою своєю.
 • Вірш 3: Тут “святі” – це єврейський народ, як обранець Бога, який знаходиться під його винятковим керівництвом і заступництвом і покликаний бути святим народом. “Земля” – це Палестина, а “дивні” – священики, які користуються повагою та пошаною в народі. Давида тягне до справжніх пастирів, до рідного народу, до рідної землі.
 • Вірш 4-5: Оскільки є тільки один істинний Бог – Єгова, то й милостей може чекати лише той, хто вірить у нього. А поневіряння, “скорботи” дістануться тим, хто шанує чужих богів.
 • Вірш 6: “Міжі мої” – це межі моїх володінь (полів), межі. Така ділянка володінь милий Давидові.
 • Вірш 7: Очевидно, під час перебування серед филистимлян Давидові було одкровення від Бога, яким він був “розумний”.
 • Вірш 8: Давид постійно бачить допомогу від Господа, яка оберігає його від усіляких падінь та нещасть. І навіть, будучи серед язичників, він упевнений, що буде врятований.
 • Вірш 9-10: Усвідомлення постійного заступництва Господа було джерелом глибокої внутрішньої радості Давида, яка виявлялася й зовні (“розвеселілася мова моя”). Це ж заступництво вселило в нього глибоку впевненість у тому, що він не загине і його тіло навіть не побачить тління. Але як свідчить книга Дій (2:29, 13:36), ця впевненість не виправдалася. Давид помер, як і всі люди, а його тіло зітліло. Тому зазначені слова більшою мірою ставляться до Христа, тіло якого воскрес і не пізнало тління.
 • Вірш 11: Заключний вірш є висновком із усього змісту псалма 15. Оспівується радість від спілкування з Богом.

Інші Псалми з Кафизми 2

Рейтинг: 5 - 2 Голосов