Пісня розповідає про створення світу та створення людини. У віршах псалма 104 звучить похвала Творцю і в художній формі розповідається про ті шість днів, протягом яких було створено все, що існує на землі (Псалтирь 104).

Зміст:

Псалом 104 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 104 українською:

 1. Дякуйте Господу, кличте Ім’я Його, серед народів звіщайте про чини Його!
 2. Співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його!
 3. Хваліться святим Його Йменням, хай тішиться серце шукаючих Господа!
 4. Пошукуйте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте!
 5. Пам’ятайте про чуда Його, які Він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його,
 6. ви, насіння Авраама, раба Його, сини Яковові, вибранці Його!
 7. Він Господь, Бог наш, по цілій землі Його присуди!
 8. Він пам’ятає навіки Свого заповіта, те слово, яке наказав був на тисячу родів,
 9. що склав Він його з Авраамом, і присягу Свою для Ісака.
 10. Він поставив її за Закона для Якова, Ізраїлеві заповітом навіки,
 11. говорячи: Я дам тобі Край ханаанський, частину спадщини для вас!
 12. Тоді їх було невелике число, нечисленні були та приходьки на ній,
 13. і ходили вони від народу до народу, від царства до іншого люду.
 14. Не дозволив нікому Він кривдити їх, і за них Він царям докоряв:
 15. Не доторкуйтеся до Моїх помазанців, а пророкам Моїм не робіте лихого!
 16. І покликав Він голод на землю, всяке хлібне стебло поламав.
 17. Перед їхнім обличчям Він мужа послав, за раба Йосип проданий був.
 18. Кайданами мучили ноги його, залізо пройшло в його тіло,
 19. аж до часу виповнення слова Його, слово Господнє його було виявило.
 20. Цар послав і його розв’язав, володар народів і його був звільнив.
 21. Він настановив його паном над домом своїм, і володарем над усім маєтком своїм,
 22. щоб в’язнив він його можновладців по волі своїй, а старших його умудряв.
 23. І Ізраїль прибув до Єгипту, і Яків замешкав у Хамовім краї.
 24. А народ Свій Він сильно розмножив, і зробив був ряснішим його від його ворогів.
 25. Він перемінив їхнє серце, щоб народа Його ненавиділи, щоб брались на хитрощі проти рабів Його.
 26. Він послав був Мойсея, Свого раба, Аарона, що вибрав його,
 27. вони положили були серед них Його речі знаменні, та чуда у Хамовім краї.
 28. Він темноту наслав і потемніло, і вони не противились слову Його.
 29. Він перемінив їхню воду на кров, і вморив їхню рибу.
 30. °хній край зароївся був жабами, навіть в покоях царів їхніх.
 31. Він сказав й прибули рої мух, воші в цілому обширі їхньому.
 32. Він градом зробив їхній дощ, палючий огонь на їхню землю.
 33. І Він повибивав виноград їхній та фіґове дерево їхнє, і деревину на обширі їхньому повиломлював.
 34. Він сказав і найшла сарана та гусінь без ліку,
 35. усю ярину в їхнім краї пожерла, і плід землі їхньої з’їла.
 36. І Він повбивав усіх первістків в їхньому краї, початок усякої їхньої сили.
 37. І Він випровадив їх у сріблі та в золоті, і серед їхніх племен не було, хто б спіткнувся.
 38. Єгипет радів, коли вийшли вони, бо страх перед ними напав був на них.
 39. Він хмару простяг на заслону, а огонь на освітлення ночі.
 40. Зажадав був Ізраїль і Він перепелиці наслав, і хлібом небесним Він їх годував.
 41. Відчинив був Він скелю й линула вода, потекли були ріки в пустинях,
 42. бо Він пам’ятав за святе Своє слово, за Авраама, Свого раба.
 43. І Він з радістю вивів народ Свій, зо співом вибранців Своїх,
 44. І їм землю народів роздав, і посіли вони працю людів,
 45. щоб виконували Його заповіді, та закони Його берегли! Алілуя!

Псалом 104 на церковнославянском с ударениями текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Аллилуиа

 1. Испове́дайтеся Го́сподеви, и призыва́йте и́мя Его, возвести́те во язы́цех дела́ Его.
 2. Воспо́йте Ему и по́йте Ему, пове́дите вся чудеса́ Его.
 3. Хвали́теся о и́мени святе́м Его, да возвесели́тся се́рдце и́щущих Го́спода.
 4. Взыщи́те Го́спода, и утверди́теся, взыщи́те лица́ Его вы́ну.
 5. Помяни́те чудеса́ Его, я́же сотвори́, чудеса́ Его, и судьбы́ уст Его́.
 6. Се́мя Авра́амле раби́ Его, сы́нове Иа́ковли избра́ннии Его.
 7. Той Госпо́дь Бог наш, по всей земли́ судьбы́ Его.
 8. Помяну́ в век заве́т Свой, сло́во, е́же запове́да в ты́сящы родо́в,
 9. е́же завеща́ Авраа́му, и кля́тву Свою́ Исаа́ку.
 10. И поста́ви ю́ Иа́кову в повеле́ние, и Изра́илю в заве́т ве́чен,
 11. глаго́ля: тебе́ дам зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́ния ва́шего,
 12. внегда́ бы́ти им ма́лым число́м, мале́йшым и прише́льцем в ней.
 13. И преидо́ша от язы́ка в язы́к, и от ца́рствия в лю́ди и́ны.
 14. Не оста́ви челове́ка оби́дети их, и обличи́ о них цари́.
 15. Не прикаса́йтеся пома́занным мои́м, и во проро́цех мои́х не лука́внуйте.
 16. И призва́ глад на зе́млю, вся́ко утвержде́ние хле́бное сотры́.
 17. Посла́ пред ни́ми челове́ка: в раба́ про́дан бысть Ио́сиф.
 18. Смири́ша во око́вах но́зе его, желе́зо про́йде душа́ его́,
 19. до́ндеже прии́де сло́во Его, сло́во Госпо́дне разжже́ его.
 20. Посла́ царь и разреши́ его́: князь люде́й, и оста́ви его.
 21. Поста́ви его господи́на до́му своему́, и кня́зя всему́ стяжа́нию своему́,
 22. наказа́ти кня́зи его́ я́ко себе́, и ста́рцы его умудри́ти.
 23. И вни́де Изра́иль во Еги́пет, и Иа́ков прише́льствова в зе́млю Ха́мову.
 24. И возрасти́ лю́ди своя́ зело́, и укрепи́ я́ па́че враго́в их.
 25. Преврати́ се́рдце их возненави́дети лю́ди Его, лесть сотвори́ти в рабе́х Его.
 26. Посла́ Моисе́а раба́ Своего́, Ааро́на, его́же избра́ Себе́.
 27. Положи́ в них словеса́ зна́мений Свои́х, и чуде́с Своих в земли́ Ха́мове.
 28. Посла́ тму и помрачи́, я́ко преогорчи́ша словеса́ Его.
 29. Преложи́ во́ды их в кровь, и измори́ ры́бы их.
 30. Воскипе́ земля́ их жа́бами в сокро́вищницах царе́й их.
 31. Рече́, и приидо́ша пе́сия му́хи, и скни́пы во вся преде́лы их.
 32. Положи́ дожди́ их гра́ды, огнь попаля́ющ в земли́ их,
 33. и порази́ виногра́ды их и смо́квы их, и сотры́ вся́кое дре́во преде́л их.
 34. Рече́, и приидо́ша пру́зи и гу́сеницы, и́мже не бе числа́.
 35. И снедо́ша вся́ку траву́ в земли́ их, и поядо́ша всяк плод земли́ их.
 36. И порази́ вся́каго пе́рвенца в земли́ их, нача́ток вся́каго труда́ их,
 37. и изведе́ я́ с сребро́м и зла́том, и не бе в коле́нах их боля́й.
 38. Возвесели́ся Еги́пет во исхожде́нии их, я́ко нападе́ страх их на ня.
 39. Распростре́ о́блак в покро́в им и огнь, е́же просвети́ти им но́щию.
 40. Проси́ша и приидо́ша кра́стели, и хле́ба небе́снаго насы́ти я́,
 41. разве́рзе ка́мень и потеко́ша во́ды, потеко́ша в безво́дных ре́ки,
 42. я́ко помяну́ сло́во свято́е Свое́, е́же ко Авраа́му, рабу́ Своему́.
 43. И изведе́ лю́ди Своя́ в ра́дости, и избра́нныя Своя́ в весе́лии.
 44. И даде́ им страны́ язы́к, и труды́ люде́й насле́доваша,
 45. я́ко да сохраня́т оправда́ния Его и зако́на Его взы́щут.

Псалом 104 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 104 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Аллилуиа

 1. Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
 2. воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его.
 3. Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа.
 4. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.
 5. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его,
 6. вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его.
 7. Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его.
 8. Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов,
 9. которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку,
 10. и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
 11. говоря: «тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия вашего».
 12. Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней
 13. и переходили от народа к народу, из царства к иному племени,
 14. никому не позволял обижать их и возбранял о них царям:
 15. не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла.
 16. И призвал голод на землю; всякий стебель хлебный истребил.
 17. Послал пред ними человека: в рабы продан был Иосиф.
 18. Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его,
 19. доколе исполнилось слово Его: слово Господне испытало его.
 20. Послал царь, и разрешил его владетель народов и освободил его;
 21. поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим,
 22. чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости.
 23. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову.
 24. И весьма размножил Бог народ Свой и сделал его сильнее врагов его.
 25. Возбудил в сердце их ненависть против народа Его и ухищрение против рабов Его.
 26. Послал Моисея, раба Своего, Аарона, которого избрал.
 27. Они показали между ними слова знамений Его и чудеса Его в земле Хамовой.
 28. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову Его.
 29. Преложил воду их в кровь, и уморил рыбу их.
 30. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их.
 31. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их.
 32. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их,
 33. и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их.
 34. Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа;
 35. и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их.
 36. И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их.
 37. И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего.
 38. Обрадовался Египет исшествию их; ибо страх от них напал на него.
 39. Простер облако в покров <им> и огонь, чтобы светить им ночью.
 40. Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их.
 41. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим,
 42. ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему,
 43. и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии,
 44. и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных,
 45. чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуия!

Коли і для чого читають Псалом 104 (когда и для чего читают)

У богослужінні псалом 104 використовується досить часто й у різних народів – з різних приводів: як завершення молитви, у поминальних службах, у ранкових та денних молитвах.

Православ’я використовує його на початку вечірні та носить назву передпочаткового. Вибір його зрозумілий: у пісні розповідається про шість днів створення світу, яке починалося у вечірній час. Під час читання немає жодних обрядів. Мало того, священик покидає вівтар, де зазвичай читаються молитви, а царська брама зачиняється. Це дійство покликане нагадати про Адама, який був вигнаний з раю і стояв перед його зачиненою брамою.

Напередодні великих церковних свят виконується особливо урочистому стилі. Навіщо читають псалом 104, зрозуміло з пояснень, що даються до християнської версії. Молитва звертається до Господа на прощення та покаяння грішників.

Тлумачення псалма 104 – що означають слова молитви (Псалтирь 104 толкование)

Об’ємна молитва вимагає пояснень, тому тлумачення віршів псалма 104 дозволяє зрозуміти всю велич Господа:

 • Вірші 1-5: у них співак закликає народ Божий сповістити всьому світу про великі справи Господа. Славити його та розповісти народам про нього, про створення землі та роль Всевишнього щодо всього людства. Люди повинні хвалити Бога, на знак подяки та вдячності. Завдання людей – пошуки Бога та віри. Тільки вони допоможуть відчути радість буття, полегшити страждання та вселити надію на краще життя.
 • Вірш 6: Принести добру звістку людям було доручено нащадкам Авраама. При цьому мало на увазі не фактичне потомство його сім’ї, а представники всіх народів, які прийняли християнство, незалежно від віку та статі. Раби Господні повинні нести слово Боже іншим, роз’яснюючи правду про нього.
 • Вірші 7-11: Обіцяння Господа святі, і йдеться про обіцянку, дану Авраамові. Він і його нащадки повинні отримати у вічне користування землю Ханаанську, але це станеться свого часу, але це станеться тоді, коли буде встановлено миропорядок Божий за правління Єрусалиму.
 • Вірші 12-15: Бог свято оберігав потомство Авраама з того моменту, коли чисельність роду була ще невисока. Діти Авраамові відчували себе чужими серед оточуючих. Господь забороняв завдавати їм шкоди.
 • Вірші 16-19: Йдеться про звеличення Йосипа в Єгипті, якому Господь приготував серйозні випробування, зокрема в’язниця.
 • Вірші 20-21: щоб стати перед очима єгипетського фараона, Йосип пройшов випробування, призначені Господом. Таким чином, Бог зміг переконатися у вірності Йосипа Божим справам.
 • Вірш 22: в Єгипті Йосипу було довірено навчання вельмож, що не дивно, адже Йосип був провідником мудрості Господа.
 • Вірші 23-24: у ньому розповідається про рішення Боже зберегти чистоту крові ізраїльського народу, навіть якщо його представники живуть на чужій землі. Змішування його крові з іноземцями вважалося неприпустимим, що посилило ізраїльський рід.
 • Вірші 25-27: у встановлений час Господь вирішив, щоб ізраїльтяни покинули Єгипет. Провідником його став Мойсей, на допомогу йому було надано Аарон. Бог послав їм знамення, які повинні були вказати час його приходу в Ізраїль.
 • Вірші 28-36: Господь обрушив на Єгипет, де засумнівалися в істинності його Слова, свої кари: він наслав темряву, перетворив воду на кров і вбив рибу, позбавивши віровідступників їжі. Замість дощу був посланий град, що спричинив загибель виноградників та плодових дерев, а також наслав інші кари, які вразили народ Ізраїлю та вселили віру в силу Божу.
 • Вірші 37-38: у них йдеться про те, що після скоєння десяти страт над єгиптянами ізраїльтяни були виведені з Єгипту. Вони були дуже раді цьому, тому що втомилися від видовища страт і були злякані силою Божою.
 • Вірші 39-44: захистив Господь ізраїльтян, що вирушили до землі обітованої, посилав їм їжу та питво дорогою до Ханаану, виконуючи тим самим обіцянку, дану Аврааму. І дав у спадок землю, де не потрібно було працювати – вона вже була готова для життя на ній.
 • Вірш 45: Все, що сталося з Ізраїлевим народом, було передбачено обіцянням Аврааму, щоб люди жили за правилами Божими, дотримувалися їх, отримуючи при цьому благословення Господнє.

Інші Псалми з Кафизми 14

Рейтинг: 5 - 1 Голосов