У важкі хвилини людина звертається до Господа з благанням і проханнями, оскільки не бачить інших джерел спасіння. Бог завжди чує навернення віруючих і не залишає їх у біді. Псалом 101 ніби крик душі волає до Господа, сповнена страждань і розпачу молитва звернена до єдиного Спасителя та Захисника (Псалтирь 101).

Зміст:

Псалом 101 українською текст молитви (переклад І. Огієнко)

У храмах використовують молитву церковнослов’янською мовою. Віруючий вдома може читати Псалом 101 українською:
Молитва вбогого, коли він слабне та перед Господнім лицем виливає мову свою.

 1. Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе!
 2. Не ховай від мене обличчя Свого, в день недолі моєї схили Своє ухо до мене, в день благання озвися небавом до мене!
 3. Бо минають, як дим, мої дні, а кості мої немов висохли в огнищі…
 4. Як трава та побите та висохло серце моє, так що я забував їсти хліб свій…
 5. Від зойку стогнання мого прилипли до тіла мого мої кості…
 6. Уподобився я пеликанові пустині, я став, як той пугач руїн!
 7. Я безсонний, і став, немов пташка самотня на дасі…
 8. Увесь день ображають мене вороги мої, ті, хто з мене кепкує, заприсяглись проти мене!
 9.  попіл я їм, немов хліб, а напої свої із плачем перемішую,
 10.  через гнів Твій та лютість Твою, бо підняв був мене Ти та й кинув мене…
 11. Мої дні як похилена тінь, а я сохну, немов та трава!
 12. А Ти, Господи, будеш повік пробувати, а пам’ять Твоя з роду в рід.
 13. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшов речінець,
 14. бо раби Твої покохали й каміння його, і порох його полюбили!
 15. І будуть боятись народи Господнього Ймення, а всі земні царі слави Твоєї.
 16. Бо Господь побудує Сіона, появиться в славі Своїй.
 17. До молитви забутих звернеться Він, і молитви їхньої не осоромить.
 18. Запишеться це поколінню майбутньому, і народ, який створений буде, хвалитиме Господа,
 19. бо споглянув Він із високости святої Своєї, Господь зорив на землю з небес,
 20. щоб почути зідхання ув’язненого, щоб на смерть прирокованих визволити,
 21. щоб розповідати про Ймення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його,
 22. коли разом зберуться народи й держави служити Господеві.
 23. Мою силу в дорозі Він виснажив, дні мої скоротив…
 24. Я кажу: Боже мій, не бери Ти мене в половині днів моїх! Твої роки на вічні віки.
 25. Колись землю Ти був заклав, а небо то чин Твоїх рук,
 26. позникають вони, а Ти будеш стояти… І всі вони, як одежа, загинуть, Ти їх зміниш, немов те вбрання, і минуться вони…
 27. Ти ж Той Самий, а роки Твої не закінчаться!
 28. Сини Твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед обличчям Твоїм!

Скачати псалом 101 на українській мові картинкою

Скачати псалом 101 українською картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 101 на церковнославянском текст молитви (на старославянском)

При проведенні богослужінь усі молитви звучать старослов’янською (церковнослов’янською) мовою, що дозволяє донести благання віруючих до Господа:
Молитва нищаго, егда уныет, и пред Господем пролиет моление свое

 1. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет.
 2. Не отврати лица Твоего от мене: воньже аще день скорблю, приклони ко мне ухо Твое: воньже аще день призову Тя, скоро услыши мя.
 3. Яко исчезоша яко дым дние мои, и кости моя яко сушило сосхошася.
 4. Уязвен бых яко трава, и изсше сердце мое, яко забых снести хлеб мой.
 5. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей.
 6. Уподобихся неясыти пустынней, бых яко нощный вран на нырищи.
 7. Бдех и бых яко птица особящаяся на зде.
 8. Весь день поношаху ми врази мои, и хвалящии мя мною кленяхуся.
 9. Зане пепел яко хлеб ядях, и питие мое с плачем растворях.
 10. От лица гнева Твоего и ярости Твоея: яко вознес низвергл мя еси.
 11. Дние мои яко сень уклонишася, и аз яко сено изсхох.
 12. Ты же, Господи, во век пребываеши, и память Твоя в род и род.
 13. Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрити eго, яко прииде время.
 14. Яко благоволиша раби Твои камение eго, и персть eго ущедрят.
 15. И убоятся языцы имене Господня, и вси царие земстии славы Твоея.
 16. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей.
 17. Призре на молитву смиренных, и не уничижи моления их.
 18. Да напишется сие в род ин, и людие зиждемии восхвалят Господа.
 19. Яко приниче с высоты святыя Своея, Господь с Небесе на землю призре,
 20. услышати воздыхание окованных, разрешити сыны умерщвленных,
 21. возвестити в Сионе Имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме.
 22. Внегда собратися людем вкупе, и царем, еже работати Господеви.
 23. Отвеща eму на пути крепости eго: умаление дней моих возвести ми.
 24. Не возведи мене в преполовение дней моих: в роде родов лета Твоя.
 25. В началех Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса.
 26. Та погибнут, Ты же пребываеши: и вся, яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я и изменятся.
 27. Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют.
 28. Сынове раб Твоих вселятся, и семя их во век исправится.

Скачати псалом 101 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 101 на церковнославянском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 101 текст на русском языке читать

Молитва частіше зачитується церковнослов’янською мовою. Віруючі вдома читають псалом 101 на русском языке, для зручності читання та кращого розуміння:
Молитва нищего, когда он унывает и изливает пред Господом моление своё.

 1. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт.
 2. Не отврати лица Твоего от меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро услышь меня.
 3. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли.
 4. Я был подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой.
 5. От гласа стенания моего пристали кости мои к плоти моей.
 6. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на развалинах.
 7. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле.
 8. Весь день поносили меня враги мои, и хвалящие меня мною клялись.
 9. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё моё слезами растворял
 10. от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подняв, Ты низверг меня.
 11.  Дни мои склонились как тень, и, как трава, я иссох.
 12. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе – в род и род.
 13. Ты, восстав, смилуешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время,
 14. ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют.
 15. И убоятся народы имени Господня и все цари земные – славы Твоей,
 16. ибо построит Господь Сион и явится во славе Своей.
 17. Он призрел на молитву смиренных и не пренебрёг молением их.
 18. Да напишут это для рода иного, и народ созидаемый восхвалит Господа,
 19. ибо склонился Он с высоты святой Своей, Господь с небес на землю призрел,
 20. чтобы услышать стенания узников, освободить сыновей умерщвлённых,
 21. возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в Иерусалиме,
 22. когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу.
 23. Обратился он к Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне;
 24. не похить меня на половине дней моих: в роде родов – годы Твои».
 25. В начале Ты, Господи, землю основал, и дело рук Твоих – небеса;
 26. они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как одеяние, Ты свернёшь их, и изменятся.
 27. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся.
 28. Сыны рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится.

Скачать псалом 101 на русском языке картинкой (Псалтырь 101)

Скачать псалом 101 на русском картинка
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 101

На відміну від багатьох інших пісень царя Давида, псалом не відноситься до конкретних історичних подій, в ньому не Точної інформації про авторство псалма 101 немає, думки фахівців розділилися на два табори. Аналіз інших текстів Святого Письма та пісень Псалтирі показав суперечливі результати. Одні схиляються до того, що пісня була написана царем Давидом у період повстання його рідного сина Авесалома, який не тільки схилив на свій бік багатьох придворних, а й переслідував отця.

Зрада сина стала страшним ударом для Давида, від нього відвернулося багато вельмож, навіть армія підкорилася Авессалому, який бажав повалити батька. Самотній, відданий, змушений ховатися Давид був розбитий і зламаний, він благав Господа про допомогу та захист, не знаходячи порятунку ні в чому іншому.

Інша частина теологів вважає, що текст псалма 101 відноситься до подій вавилонського полону євреїв. Авторство пісні вони приписують пророкам Данилу або Неємії, але навіть тут нема точності.

Коли і для чого читають Псалом 101 (когда и для чего читают)

Для кращого розуміння вдома дозволяється читати псалом 101 українською мовою або на русском языке, під час церковних служб пісні виконуються у старослов’янському варіанті.

Звертатися до тексту молитви псалма 101 слід у таких ситуаціях:

 • у скрутний час, коли долає відчай і зневіру;
 • при втраті бажання жити, розчаруванні у житті;
 • коли немає впевненості у майбутньому та надії на краще;
 • при бідах та труднощах, коли здається, що немає вирішення проблеми.

Читати псалом 101 рекомендується перед іконами, можна запалити свічку або лампаду. Важливо розуміти, що ця молитва складається не з жалю до себе та втіх, а благання про допомогу та каяття.

Тлумачення псалма 101 – що означають слова молитви (Псалтирь 101 толкование)

Для розбору пісні, тлумачення псалма 101 слід звернутися до кожного вірша окремо.

У перших віршах описується сумне становище автора, причому не слід забувати і про підпис до тексту псалма 101, з якого стає ясно, що труднощі в житті бувають у всіх, і у царя, і у пастуха. Лиха і нещастя, описані в цих рядках, показують відчайдушне становище псалмоспівця, його зневіра і безсилля перед ворогом.

Автор говорить про себе, як про щось висохле і обгоріле, що від ненавмисного торкання або подиху вітру може звернутися прахом. Так само слід порівняти з пеліканом, мешканцем повноводних місць, які опинилися в пустелі.

Ці рядки підходять як до історії єврейського народу, відірваного від дому та позбавленого майбутнього, так і до життєпису царя Давида, покинутого всіма та переслідуваного сином.

Справжнє каяття простежується у віршах, автор визнає свою провину перед Господом та Його всемогутністю. І все-таки не вщухає благання про прощення, про милість Божу, яка є єдиним спасінням, як для людини, так і для цілого народу.

У віршах 17-24 псалма 101 у автора з’являється надія та впевненість у майбутньому. Говориться про те, що Господь почує молитви, звільнить від бід і прокльонів віруючих і покарає грішних за їхні злочини. В останніх віршах віддається хвала Господу, як Творцю та Захиснику. Бог вічний, тому тільки в ньому знайдуть спасіння та втіху праведні.

Інші Псалми з Кафизми 14

Рейтинг: 5 - 1 Голосов