Друкувати
Один із найпоетичніших текстів псалтирі – псалом 103. У ньому описуються шість днів творіння і людина як його вінець. Яка велика велич Бога як творця і правителя всього світу, і, виходячи з цього, як правильно думати про всемогутність Бога – все це розкриває текст псалма 103.

Зміст:

Не всі віруючі добре сприймають на слух церковнослов’янську мову. Тому в храм можна брати Псалтир і читати псалом 103 українською мовою (або мовою якою вам зручно).

Псалом 103 українською текст молитви (Псалом Давида)

Псалом Давида, про походження світу.

 1. Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мій, Ти вельми великий, зодягнувся Ти в велич та в славу!
 2. Зодягає Він світло, як шати, небеса простягає, немов би завісу.
 3. Він ставить на водах палати Свої, хмари кладе за Свої колесниці, ходить на крилах вітрових!
 4. Він чинить вітри за Своїх посланців, палючий огонь за Своїх слуг.
 5. Землю Ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталась,
 6. безоднею вкрив Ти її, немов шатою. Стала вода над горами,
 7. від погрози Твоєї вона втекла, від гуркоту грому Твого побігла вона,
 8. виходить на гори та сходить в долини, на місце, що Ти встановив був для неї.
 9. Ти границю поклав, щоб її вона не перейшла, щоб вона не вернулася землю покрити.
 10. Він джерела пускає в потоки, що пливуть між горами,
 11. напувають вони всю пільну звірину, ними дикі осли гасять спрагу свою.
 12. Птаство небесне над ними живе, видає воно голос з-посеред галузок.
 13. Він напоює гори з палаців Своїх, із плоду чинів Твоїх земля сититься.
 14. Траву для худоби вирощує, та зеленину для праці людині, щоб хліб добувати з землі,
 15. і вино, що серце людині воно звеселяє, щоб більш від оливи блищало обличчя, і хліб, що серце людині зміцняє.
 16. Насичуються Господні дерева, ті кедри ливанські, що Ти насадив,
 17. що там кубляться птахи, бузько, кипариси мешкання його.
 18. Гори високі для диких козиць, скелі сховище скельним звіринам.
 19. І місяця Він учинив для означення часу, сонце знає свій захід.
 20. Темноту Ти наводиш і ніч настає, в ній порушується вся звірина лісна,
 21. ричать левчуки за здобичею та шукають від Бога своєї поживи.
 22. Сонце ж засвітить вони повтікають, та й кладуться по норах своїх.
 23. Людина виходить на працю свою, й на роботу свою аж до вечора.
 24. Які то численні діла Твої, Господи, Ти мудро вчинив їх усіх, Твого творива повна земля!
 25. Ось море велике й розлогошироке, там повзюче, й числа їм немає, звірина мала та велика!
 26. Ходять там кораблі, там той левіятан, якого створив Ти, щоб бавитися йому в морі.
 27. Вони всі чекають Тебе, щоб Ти часу свого поживу їм дав.
 28. Даєш їм збирають вони, руку Свою розкриваєш добром насичаються.
 29. Ховаєш обличчя Своє то вони перелякані, забираєш їм духа вмирають вони, та й вертаються до свого пороху.
 30. Посилаєш Ти духа Свого вони творяться, і Ти відновляєш обличчя землі.
 31. Нехай буде слава Господня навіки, хай ділами Своїми радіє Господь!
 32. Він погляне на землю й вона затремтить, доторкнеться до гір і димують вони!
 33. Я буду співати Господеві в своєму житті, буду грати для Бога мого, аж поки живу!
 34. Буде приємна Йому моя мова, я Господом буду радіти!
 35. Нехай згинуть грішні з землі, а безбожні немає вже їх! Благослови, душе моя, Господа! Алілуя!

Скачати псалом 103 на українській картинкою

Скачати псалом 103 українською картинка - 1
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).
Скачати псалом 103 українською картинка - 2
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 103 на церковнославянском с ударениями

Псалом Давиду, о мирстем бытии,

 1. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́.
 2. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу.
 3. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое, ходя́й на крилу́ ве́треню.
 4. Творя́й Ангелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный.
 5. Основа́яй землю́ на тве́рди ея́, не прекло́нится в век ве́ка.
 6. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды,
 7. от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся.
 8. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им.
 9. Преде́л положи́л еси́, его́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю.
 10. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды.
 11. Напа́яют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́.
 12. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас.
 13. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́.
 14. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́.
 15. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т.
 16. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л.
 17. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми.
 18. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем.
 19. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой.
 20. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии.
 21. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́.
 22. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут.
 23. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера.
 24. Яко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́.
 25. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими,
 26. та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, его́же созда́л еси руга́тися ему.
 27. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя.
 28. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости,
 29. отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся.
 30. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́.
 31. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х,
 32. призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся.
 33. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь,
 34. да услади́тся Ему бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде.
 35. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Скачати псалом 103 на церковнославянском картинкою

Скачати псалом 103 на церковнославянском картинка - 1
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).
Скачати псалом 103 на церковнославянском картинка - 2
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Псалом 103 текст на русском языке читать

Псалом Давида, о происхождении мира.

 1. Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием;
 2. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер;
 3. устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.
 4. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий.
 5. Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки.
 6. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды.
 7. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят;
 8. восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для ни
 9. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю.
 10. Ты послал источники в долины: между горами текут воды,
 11. поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою.
 12. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос.
 13. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля.
 14. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу,
 15. и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.
 16. Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, которые Он насадил;
 17. на них гнездятся птицы: ели — жилище аисту,
 18. высокие горы — сернам; каменные утесы — убежище зайцам.
 19. Он сотворил луну для указаниявремен, солнце знает свой запад.
 20. Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время нее бродят все лесные звери;
 21. львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе.
 22. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища;
 23. выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера.
 24. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих.
 25. Это — море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими;
 26. там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем.
 27. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время.
 28. Даешь им — принимают, отверзаешь руку Твою — насыщаются благом;
 29. скроешь лице Твое — мятутся, отнимешь дух их — умирают и в персть свою возвращаются;
 30. пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли.
 31. Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!
 32. Призирает на землю, и она трясется; прикасается к горам, и дымятся.
 33. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь.
 34. Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе.
 35. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуия!

Скачати псалом 103 на русском языке картинкою

Скачати псалом 103 на русском картинка - 1
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).
Скачати псалом 103 на русском картинка - 2
(скачати картинку), (скачати картинку у високій якості).

Історія написання псалмів 103

Конкретного приводу для написання псалма історики та лінгвісти не знайшли. Але, судячи з надзвичайно урочистого настрою пісні, дослідники вважають, що псалом 103 був написаний після перемоги царя Давида над невірними або коли Бог позбавив його від гонінь.

Коли і для чого читають Псалом 103

Святі отці – укладачі псалтирі на всяку потребу, рекомендують читати псалом 103:

 • щоб висловити духовну радість;
 • щоб Господь благословив майно людей, щоб вони не сумували, не впадали у відчай, а прославляли Бога;
 • щоб отримати фінансову допомогу.

Особливості читання псалма 103

У церковних богослужіннях псалом читають на початку вечірні, тобто він відкриває добове богослужбове коло, є передпочатковим. Священик читає псалом поза вівтарем перед закритою Царською брамою, що нагадує про Адама, що стояв перед дверима раю, з якого був вигнаний.

У домашній обстановці можна читати псалом 103 українською, російською або церковнослов’янською – він більш традиційний і передає молитовний дух, перед запаленою свічкою, на самоті.

Тлумачення псалма 103

Щоб вникнути до змісту тексту, можна читати псалом на українській мові. Докладніше пояснити тлумачення псалма допомагають творіння святих отців.

 • Вірші 1-3: Кожній благочестивій людині пророк навчає хвалити Бога як Творця, який показав людині лише частину Своєї величі, яку може вмістити людський розум. Давид описує властивості Бога зрозумілими для людей образами. Світло, яке ми бачимо – одяг Бога, небо – намет для Нього, хмари – колісниця, вітер – крила.
 • Вірш 4: Тут описується образ невидимого світу: ангельські чини, вогняні серафими, які виконують накази Бога – допомагають праведним і попереджають про небезпеку безбожних.
  Вірш 5: З цього вірша пророк описує властивості створеної землі, яка стоятиме непорушно доти, доки Богу годиться.
 • Вірші 6-15: Цар Давид поетично описує устрій землі, звертаючи нашу увагу на те, як це мудро влаштовано Богом на користь людини. Ось повітряна безодня, ось води, які коряться Богові і зберігаються в межах океанів і річок, ось звірі, які п’ють воду з річок, ось небесні птахи – всі вони отримують їжу від природи, яку Бог створив.
 • Вірші 16-18: Пророк описує, що все живе за помахом Божим: дерева височіють і дають притулок птахам, гори – притулок для сарн, скелі – для зайців.
 • Вірші 19-24: Бог позначив для людини і час доби: захід місяця сповіщає ніч – час полювання диких звірів, хижаків, а світанок – початок нового дня, коли людина виходить на свою справу до вечора. Так автор закінчує опис землі.
 • Вірші 25-30: Не менш великий Божий витвір – море. Усього часу існування людства ще не вистачило, щоб досліджувати водний простір, тому що «немає числа» плазунам, які в ньому живуть. І так влаштовано Богом, що кожна тварина знаходить собі потрібну їжу, якісь види помирають, а якісь з’являються знову, так і оновлюється “обличчя землі”.
 • Вірші 31-35: Пророк передає своє подив і захоплення тим, наскільки премудро влаштував увесь світ Бог, що й виверження горвулканів влаштовує на користь людини. Тому Давид має лише одне бажання – веселитися від діл Божих та співати про них у своїх піснях, щоб Богові була приємна його молитва. Від ревнощів щодо Бога Давид хоче, щоб зникли грішники з землі, щоб усі люди також славили Бога.

Інші Псалми з Кафизми 14

Рейтинг: 5 - 1 Голосов