Друкувати
По ярмарку циганчук
Конем виграває,
Понад воду вcix людей
3 ярмарку скликає.

Кого здибає — кричить;
“Сину, тату, діду!
Ходіть живо понад став,
Я по воді піду”.

Посходились понад став,
“Bci по грошу!” — каже,
Bci по грошу i дали.
“Іди ж,— кажуть,— враже!”

Але циган на коня:
“Cпacибi вам, люди!
Toгдi піду по воді,
Коли зима буде!”

Рейтинг